Novice


Predlagana davčna reforma bi hromila gospodarsko rast

Na GZS menimo, da bi Vlada morala naslavljati področje davkov s celovito davčno reformo, zato pozdravljamo napoved, da naj bi bila le-ta sprejeta do začetka 2024. GZS se je po proučitvi predloga sprememb štirih davčnih zakonov, ki so bili posredovani v javno obravnavo v začetku avgusta 2022, opredelila predvsem do predlaganih sprememb v Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki imajo pomemben vpliv na gospodarstvo. Nekatere predlagane spremembe podpira (npr. dvig dodatne splošne olajšave ter olajšave za mlade), pri nekaterih ima argumentirane zadržke oz. jim nasprotuje (npr. nižanje splošne davčne olajšave, povečana davčna stopnja v najvišjem dohodninskem razredu ter povečana obdavčitev nagrade iz naslova poslovne uspešnosti). Izoblikovala je tudi svoje konstruktivne predloge rešitev (npr. uvedbo razvojne kapice, avtomatsko indeksacijo davčnih osnov v primeru, da je inflacija v predhodnem letu do 2-odstotna, če je 2- do 4-odstotna velja 90-odstotna indeksacija, pri inflaciji nad 4 % pa 80-odstotna). Zakon o dohodnini se dotika gospodarstva.

Sredstva javnega razpisa za velike investicije predvidoma porabljena na prvem odpiranju vlog

Javna agencija SPIRIT Slovenija, ki pod okriljem MGRT izvaja Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v RS, je na prvi rok za oddajo vlog prejela 97 vlog v skupni vrednosti 147,6 milijona evrov pričakovanih subvencij. Za sofinanciranje je na voljo 88,5 milijona evrov, ki bodo predvidoma porabljena že v prvem roku, zato drugega roka za oddajo vlog, predvidenega za 1. 10. 2022, najverjetneje ne bo.

Javni razpis za podporo zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji

Javna agencija Spirit je v petek, 5. avgusta, v Uradnem listu objavila Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025. Poudarek je na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Razpis za podelitev nagrade GoDigital za najboljši digitalni projekt leta 2022

Združenje za informatiko in telekomunikacije (ZIT) vabi k razpisu za nagrado GoDigital za najboljši digitalni projekt leta 2022 člane pa tudi ostale gospodarske družbe ali samostojne podjetnike s sedežem v Sloveniji. Prve tri nominirance bodo razglasili 24. novembra na konferenci GoDigital - Just do IT na Brdu pri Kranju.

Začetek ocenjevanja škode v gospodarstvu zaradi posledic požara na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022 v občinah Komen, Miren – Kostanjevica in Renče – Vogrsko

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje zadolženo za pripravo ocene škode po požaru na Krasu med 17. julijem in 1. avgustom 2022 v gospodarstvu, so pričeli s popisom škode v naslednjih prizadetih občinah: Komen, Miren – Kostanjevica in Renče – Vogrsko.

E-trgovina med LR Kitajsko in državami JV Evrope

Z namenom pospeševanja vzajemnega sodelovanja na področju e-trgovine in pospeševanja gospodarsko trgovinskih tokov med LR Kitajsko ter JV evropskimi državami, bo v zadnjem tednu septembra preko platforme VooV potekal brezplačni pet dnevni seminar z naslovom Seminar on E-commerce for CEEC (Seminar o E- trgovini za države JV Evrope). Za omejeno število 15 do 20 udeležencev iz JV Evrope bosta izobraževanje organizirala Kitajsko ministrstvo za trgovino (MOFCOM) ter Inštitut za sodelovanje z JV Evropo iz mesta Ningbo, potekal pa bo v obliki poslovne akademije, pri čemer bodo udeleženci ob zaključku prejeli potrdilo. Udeležba na seminarju, ki bo v celoti potekal v angleškem jeziku, je brezplačna. Prijavijo se lahko predstavniki državnih institucij, javnih in izobraževalnih ustanov ter gospodarstva, katerih dejavnost je povezana z mednarodno trgovino in sodelovanjem ter E-trgovino.

CERN vabi nove dobavitelje na virtualne B2B

Sporazum med Slovenijo in CERN-om omogoča slovenskim podjetjem poslovno sodelovanje. Tokrat CERN vabi nove dobavitelje, ki bi lahko pokrili njihove trenutne in bodoče potrebe na specifičnih področjih in sicer: kabliranje, sestava in proizvodnja elektro omaric/stikalnih plošč, močnostnih pretvornikov in stikalnih naprav.

Mednarodno poslovno srečanje "Connect2Slovenia"

Individualni kratki sestanki so prvenstveno namenjena malim in srednjim podjetjem, start-upom in hitro rastočim podjetjem na področju zelene energije, zelenih tehnologij, krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja iz različnih panog od trajnostnega gradbeništva, lesarstva, kovinske industrije….Torej podjetjem, ki ponujajo izdelke, storitve in procese, ki uporabljajo obnovljive vire energije in zmanjšujejo rabo naravnih virov ali odpravljajo emisije in odpadke, delujejo v skladu z načeli krožnega gospodarstva.

Inovativno kmetijstvo in turistična industrija - B2B srečanja na AGRI 2022

Sejem AGRA s preko 71.000 m2 razstavnih in predstavitvenih površin, učinkovito, poslovno in strokovno povezuje nad 1.850 razstavljavcev iz več kot 30 držav. Kooperacijsko srečanje predstavlja edinstveno priložnost podjetjem, obrtnikom, organizacijam in zainteresiranim posameznikom za navezovanje stikov in izmenjavo izkušenj s potencialnimi poslovnimi partnerji iz Slovenije in tujih držav. Program je sestavljen tako, da na podlagi vnaprej izbranih srečanj na spletni platformi omogoča podjetjem 30 minutne individualne sestanke s potencialnimi poslovnimi partnerji.

Gospodarska delegacija v Saudovo Arabijo

Vodilne predstavnike slovenskih podjetij s področij inženiringa, tehnološke opreme in rešitev, zdravja in medicine, hrane in kmetijstva ter logistike, vljudno vabimo k udeležbi v gospodarski delegaciji v Saudovo Arabijo, pod vodstvom generalnega direktorja GZS, mag. Aleša Cantaruttija.

Arhivi