Novice


KJE BODO SREDSTVA V 2021?

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrtuje v letu 2021 za gospodarstvo nameniti 659,3 milijona EUR sredstev. Od tega bo 248,8 milijona evrov nepovratnih, 410,5 milijona evrov pa povratnih spodbud. Vse podrobnosti še niso znane, saj je načrt še v pripravi. Znana so področja, ki jih namerava MGRT z novimi razpisi podpreti v letu 2021. To so podjetništvo, socialno podjetništvo, regionalni razvoj, turizem, digitalizacija in digitalna transformacija MSP, internacionalizacija in spodbude na področju lesarstva.

Nepovratna sredstva za pomoč MSP na področju intelektualne lastnine

V decembru 2020 je bil vzpostavljen sklad nepovratnih sredstev v višini 20 milijonov EUR (Ideas Powered for Business SME Fund), ki malim in srednjim podjetjem (MSP) s sedežem v EU pomaga pri pridobivanju pravic intelektualne lastnine v obliki vavčerjev za intelektualno lastnino. Nov sklad se izvaja v okviru programa Ideas Powered for Business pri Uradu EU za intelektualno lastnino (EUIPO) in je del akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Sklad sofinancirata Evropska komisija in EUIPO.

BREXIT 1. 1. 2021

1. 2. 2020 je Združeno kraljestvo (ZK) izstopilo iz EU in je postalo »tretja država« (tretja država je država, ki ni država članica EU). Od 1. 1. 2021 ZK ni več del enotnega trga in carinske unije. Zato je za blago, ki se pošilja ali prihaja iz ZK, potrebno izvesti carinske formalnosti. Evropska Unija (EU) in Združeno kraljestvo (ZK) sta 24. 12. 2020 dosegla dogovor o prihodnjih medsebojnih odnosih in trgovini. V trgovini med EU in ZK za blago s poreklom tudi v prihodnje ne bo carinskih dajatev in kvot.

V Združeno kraljestvo enostavno z ATA zvezkom

Od 1. januarja 2021 se za začasni izvoz blaga v Združeno kraljestvo za namene predstavitve blaga potencialnim poslovnim partnerjem, predstavitve na sejmih ali razstavah, za začasni izvoz snemalne ali fotografske opreme, profesionalne opreme, športnih rekvizitov ipd. uporablja ATA zvezek (ATA Carnet) - mednarodni carinski dokument za začasni uvoz blaga, ki bo v roku enega leta ponovno izvoženo v nespremenjeni obliki.

BREXIT- podrobnosti in povezave

Objavljamo nekaj koristnih informacij in hiperpovezav na temo BREXIT.

Arhiv: ZVO-2 v javni obravnavi do 1. 2. 2021

Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo predložilo novelo Zakona o varstvu okolja (ZVO-2).

Objavljeni uredbi vezani na emisije toplogrednih plinov

Konec decembra sta bili v Uradnem listu RS objavljeni dve uredbi vezani na ETS naprave.

POSLOVNI NASVETI V ČASU KORONAVIRUSA

Pregled nad ključnimi ukrepi, zajetimi v #PKP7; informacije o trenutno veljavnih omejitvah, splošne poslovne informacije ... To in še mnogo več na spletni strani Poslovni nasveti v času koronavirusa.

Leto 2020 v številkah

Statistični pregled leta 2020 je SURS pripravil v obliki digitalne publikacije.

Pet namigov za razvijanje zmagovalne miselnosti

Pomemben gradnik na poti do uspeha je zmagovalna miselnost. Nekaj namigov, ki vam lahko pomagajo razviti zmagovalno miselnost, smo poiskali na portalu www.forbes.com.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.