Mediji

Arhiv: Podeljeni gospodarski oskarji

Podeljeni gospodarski oskarji

 Ljubljana, 6. marca 2017 – 6 gospodarstvenikov iz 5 slovenskih regij / 4 dejavnosti je danes prejelo Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je nagrado podelila že 49-ič kot priznanje gospodarstvenikom za njihovo večletno uspešno vodenje podjetja.

 

Nagrado GZS za leto 2016 so prejeli:

 • Andrej Bajuk, izvršni direktor, TEM Čatež, d. d., Velika Loka
 • Andrej Božič, generalni direktor, Steklarna Hrastnik d. o. o., Hrastnik
 • Albert Erman, direktor, MAGNETI Ljubljana, d. d., Ljubljana
 • dr. Tomaž Kmecl, generalni direktor, KOLEKTOR ETRA d. o. o., Ljubljana
 • dr. Mariana Karla Rebernik, direktorica, Atotech Slovenija d. d., Podnart
 • Jernej Zupančič, direktor, CLEANGRAD d. o. o., Ljutomer


Osebna izkaznica Nagrade GZS
 • Najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji - tokrat se podeljuje že 49-tič.
 • Ustanovljena leta 1968 s Sklepom o ustanovitvi nagrade Borisa Kraigherja za izjemne dosežke trajnejšega pomena  v organizaciji in vodenju gospodarskih organizacij, ki odločilno vplivajo na izboljšanje ekonomskega položaja gospodarskih subjektov.
 • Prvič podeljena leta 1969 - ob obletnici smrti Borisa Kraigherja.
 • Vodilo nagrade: izjemni dosežki trajnejšega pomena.
 • Prejemniki: gospodarstveniki, ki trajnostno ustvarjajo presežke – imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnih trgih, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami. Dosegajo preboje v svojih tržnih nišah in so lahko vodilni na domačem ali tujem trgu. S svojim delovanjem in aktivnostmi dokazujejo, da je mogoče odlične rezultate v zadovoljstvo vseh deležnikov – kupcev in lastnikov, zaposlenih in okolja – doseči tudi v najzahtevnejših pogojih poslovanja. Prejemniki nagrade se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo.
 • Rdeča nit letošnje podelitve: Umetnost sodelovanja je skrivnost uspešnosti

Nagrada v številkah

Vključno s tokratnimi nagrajenci je nagrado GZS doslej prejelo:

328
gospodarstvenikov in
25 gospodarstvenikov

Potek izbora nagrajencev Nagrad Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v letu 2016

Komisija za nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke (imenovana na Upravnem odboru GZS 2. junija 2015):

predsednik: Janez Škrabec, direktor, Riko, d. o. o. Ljubljana 

člani:

 • Hugo Bosio, direktor, Bosio d. o. o., Štore
 • Boštjan Gaberc, direktor, Mikrografija d. o. o. Novo mesto
 • Stanislav Rožman, predsednik uprave, Nuklearna elektrarna Krško, Krško
 • Štefan Sobočan, prokurist, Varis Lendava, d. d., Lendava
 • dr. Otmar Zorn, predsednik upravnega odbora, Solvera Lynx d. d., Ljubljana
 • Ariana Grobelnik, direktorica projektov, GZS

 

Razpis nagrade

Razpis Nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v letu 2016 je trajal od 15. septembra do 17. oktobra 2016. Objavljen je bil v Glasu gospodarstva, na spletnih straneh GZS ter e-biltenu Poslovni tednik GZS.

Merila in model ocenjevanja
69 merljivih kriterijev za ocenjevanje v treh skupinah:
I.             Splošni in razvojni rezultati
II.            Poslovno finančna merila – rezultati poslovanja
              a. zadolženost oz. finančna tveganost poslovanja
                   b. likvidnost
                   c. analiza rasti
                    d. profitabilnost in učinkovitost
III.          Tržni rezultati

Komisija pri svojem delu upošteva obširna merila, v okviru katerih se med ostalim z vidika dolgoročne ekspanzije in razvoja družbe ocenjuje razvojna strategija podjetja na področju razvoja, investicij in prodaje. Poseben poudarek je namenjen spodbujanju inovativnosti, razvoju novih proizvodov in tehnologij, zaščiti intelektualne lastnine in vključenosti v evropske razvojne programe. Upošteva se tudi družbena odgovornost in povezanost podjetja z lokalnim okoljem.

Na finančnem področju spremljamo večletne rezultate poslovanja podjetja na področju zadolženosti oz. finančne tveganosti poslovanja, likvidnosti, rasti (prodaje, dodane vrednosti, EBIDTA, neto dobička) in profitabilnosti ter učinkovitosti (dobičkonosnost kapitala, višina dodane vrednosti, stroška dela v dodani vrednosti, relativno gibanje marž (bruto, neto, EBIDTA, EBIT). Gibanje in višino teh kazalcev ter kazalnikov primerjamo z rezultati primerljivih podjetij v dejavnosti. V analizi tržnega nastopa se upoštevajo izvozni rezultati, uspešnost povečevanja prodaje, vstopa na nove trge in prilaganja zahtevam globalnega trga v odnosu do konkurence.

Izbor nagrajencev

Komisija je na seji 16. 12. 2016 na podlagi Pravil za Nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke sprejela sklep o podelitvi nagrad za leto 2016 in sicer:

-          v skupini velikih gospodarskih družb: 2 nagrajencema,
-          v skupini srednjih gospodarskih družb: 3 nagrajencem,
-          v skupini malih in mikro gospodarskih družb: 1 nagrajencu.


Priloge: 

-  Nagovor predsednika komisije za nagrade GZS, Janeza Škrabca
-  Nagovor predsednika GZS, Marjana Mačkoška
-  Pravila za nagrado
-  Obrazložitve nagrajencev

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.