Novice


Arhiv: FURS: Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Finančna uprava RS je na svoji spletni strani objavila ažuriran dokument z najpogostejšimi vprašanji in odgovori o ukrepih na davčnem področju, namenjenih blažitvi posledic koronavirusa.

Arhiv: Predložitev obračunov okoljskih dajatev nespremenjeni

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (Uradni list RS, št. 36/2020) ne spreminja rokov za predložitev obračunov okoljskih dajatev. Plačniki morajo obračune okoljskih dajatev predložiti preko informacijskega sistema E-TROD v rokih, ki so za posamezno okoljsko dajatev navedeni na spletnih straneh FURS, v rubriki »Storitve in obrazci«.

Arhiv: Izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov je že na voljo

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Izjava je dostopna na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31.5.2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Arhiv: ZZZS: Uveljavljanje refundacijskih zahtevkov zaradi epidemije COVID-12 od 11. 4. 2020 dalje

Zavod za zdravstveno zavarovanje je objavil podrobnejše obvestilo za delodajalce v zvezi z uveljavljanjem refundacijskih zahtevkov zaradi epidemije COVID-12 od 11. 4. 2020 dalje (s pripomočkom za dejanski obračun za delodajalce). Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo prinaša prinaša spremembe tudi na področju ureditve nadomestil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Arhiv: ZRSZ: Vlaganje vlog za uveljavljanje povračila nadomestil plač

ZRSZ je objavil odgovore na pogosta vprašanja v zvezi z oddajo vlog, pa tudi celoten postopek oddaje vloge.

Arhiv: #PKP1 objavljen v petkovem Uradnem listu

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo je začel veljati dan po objavi v Uradnem listu RS, torej 11. aprila 2020.

Arhiv: Anketa o razmerah v gospodarstvu in ukrepih #PKP1

Pred vami je anketa, s katero ocenjujemo razmere v slovenskem gospodarstvu. Nanjo so že odgovorili predstavniki večjih slovenskih podjetij. Vabimo tudi druge, da z odgovorom na anketo prispevate k čim natančnejši oceni o razmerah v slovenskem gospodarstvu in o uporabi posameznih ukrepov, ki so z »megazakonom« že na voljo. Vaše odgovore pričakujemo do petka, 17. aprila 2020.

Arhiv: POSNETEK WEBINARJA: Dolgoročni pristop h kriznemu upravljanja v času COVID-19

V drugem iz serije petih webinarjev v organizaciji Deloitte in GZS v sodelovanju z 42 Group je Lovro Verhovšek, vodja svetovanja na področju trgovine pri Delotitte, predstavil različne faze in pristope kriznega upravljanja ter prikazal analizo možnih kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih scenarijev in ukrepov, ki bodo pomembno vplivali ne le na preživetje, ampak tudi konkurenčnost podjetij. Vabljeni k ogledu posnetka.

Arhiv: Kratka anketa ICC in WHO o preventivnih ukrepih podjetij pred okužbo s Covid-19

Mednarodna trgovinska zbornica (ICC) skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) v teh dneh po vsem svetu izvaja kratko anketo o preventivnih ukrepih delujočih podjetij pred okužbo s COVID-19. Odgovori bodo ICC in WHO pomagali pri dopolnjevanju predlogov teh ukrepov na globalni ravni. Vabimo vas k izpolnitvi ankete preko povezave.

Arhiv: GZS: Prednostna naloga je delovanje podjetij ob zagotavljanju varnosti zaposlenih

V medijih je zaokrožil poziv vladi, ki so ga podpisali nekateri sindikati, z zahtevo po večji zaščiti delavcev, ki v času epidemije še opravljajo svoje delo na službenih mestih. Na Gospodarski zbornici Slovenije smo presenečeni nad takim pozivom, saj ne ustreza dejstvom. Dejstvo je, da podjetja, tudi zaradi vpeljanih zaščitnih ukrepov, še niso bila zaznana kot vir izbruha, kar je 7. aprila na novinarski konferenci Vlade RS izpostavila tudi predsednica ZSSS Lidija Jerkič z izjavo: »Prvi teden je kazalo, da bomo morali sindikati zahtevati ustavitev celotne proizvodnje … po teh 14 dnevih se je odzvala stroka, ki je pripravila navodila, inšpektorji so obiskali kar precejšnje število podjetij, v marsikaterem odredili dodatne ukrepe in stanje se je bistveno poboljšalo.«

Arhivi