Novice


Arhiv: ZRSZ: Registracija poslovnih subjektov možna le na portalu za delodajalce

Registracija poslovnih subjektov za uporabo elektronskih storitev, med katerimi je tudi oddaja vloge za povračilo nadomestila plače, je do nadaljnjega možna samo na portalu za delodajalce. Pri registraciji poslovnega subjekta na portalu in oddaji elektronskih vlog na podlagi interventnega zakona na ZRSZ zagotavljajo tehnično podporo po telefonu 041 692 283 ali 041 640 947.

Arhiv: Obvestilo poveljnika Civilne zaščite Ajdovščina podjetjem, ki zaposlujejo državljane drugih držav EU in tujce

Poveljnik Civilne zaščite občine Ajdovščina je naslovil poziv podjetjem, ki zaposlujejo delavce iz drugih držav, da bodo morali ti ob povratku nazaj v Slovenijo, v 14-dnevno karanteno (če bodo zdravi) oz. izolacijo (če bodo kazali znake okužbe), pri čemer pa Civilna zaščita Občine Ajdovščina ne bo mogla za vse delavce v karanteni oz. izolaciji zagotoviti nastanitvenih kapacitet. Zato prosijo, da predstavniki podjetij na to opozorite vaše delavce in jim pot domov odsvetujete. Prosijo, da na naslov civilne zaščite: cz@ajdovscina.si, sporočite število zaposlenih, ki se bodo kljub temu odločili oditi iz Slovenije.

Arhiv: VIDEO KONFERENCE: eRačuni – nuja za uspešno poslovanje podjetij

Povečanju učinkovitosti, cenovni ugodnosti in dvigu kakovosti poslovanja je epidemija dodala še en, popolnoma nov vidik - zmanjševanje zdravstvenih tveganj. Verodostojni elektronski računi so zato ključen gradnik digitalizacije poslovanja v nabavni verigi. Na spletni konferenci boste spoznali aktualno stanje in usmeritve glede uvedbe, zakonodaje in uporabe eRačunov, pa tudi, kam gredo trendi ter evropska in nacionalna zakonodaja.. Odkrili bomo praktične koristi in dobre prakse ter pokazali, kako eRačune najhitreje uvedete v vaše poslovanje. Torek, 14. april 2020, od 13.00 do 14.30

Arhiv: ON LINE DELAVNICE: Najboljše prakse dela na daljavo

Kot vodstveni delavci kreirate in vodite veliko sestankov, delavnic in drugih dogodkov. Učinkovita online izvedba je lahko pri tem velik izziv - izziv sinhronega ustvarjanja vrednosti v skupnem e-delovnem prostoru na daljavo. Slednje bo zelo uporabno tudi po pandemiji. Učinkovito delo na daljavo lahko postane vaša konkurenčna prednost in vir marsikaterega prihranjenega stroška. Izkoristite priložnost in se udeležite online delavnice. Petek, 10. april 2020 / 13.30 - 15.00

Arhiv: WEBINAR: Dolgoročni pristop h kriznemu upravljanja v času COVID-19

Pri obvladovanju negotovih situacij je ključna analiza mejnih scenarijev in posledična priprava ukrepov, ki se aktivirajo glede na razvoj dogodkov. Vabimo vas, da izkoristite priložnost in se udeležite drugega iz serije petih webinarjev v organizaciji Deloitte in GZS v sodelovanju z 42 Group. V tokratnem webinarju bo Lovro Verhovšek, vodja svetovanja na področju trgovine pri Delotitte, predstavil različne faze in pristope kriznega upravljanja ter prikazal analizo možnih kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih scenarijev in ukrepov, ki bodo pomembno vplivali ne le na preživetje, ampak tudi konkurenčnost podjetij. Četrtek, 9. april 2020 / 14.00 - 14.45

Arhiv: ZRSZ obvešča: V pripravi nova vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo

Zavod RS za zaposlovanje obvešča, da je bila dosedanja vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo iz poslovnih razlogov z dnem 7.4.2020 umaknjena s portala za delodajalce. V skladu z novo, ugodnejšo zakonodajo, na Zavodu RS Slovenije pripravljajo novo vlogo, ki jo bo možno oddati na portalu ob uveljavitvi novega MEGA zakona (ZIUZEOP). Vse že sprejete vloge bo Zavod upošteval in jih ne bo potrebno na novo vlagati. Vloga za karanteno ostaja na portalu.

Arhiv: Nove pristojnosti Tržnega inšpektorata RS

2. 4. 2020 je Državni zbor sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki bo predvidoma začel veljati 11. aprila 2020. Na podlagi tega zakona poleg ostalih inšpektoratov nove pristojnosti nadzora dobi tudi Tržni inšpektorat RS, in sicer nad izvajanjem 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih. To pomeni, da bodo tržni inšpektorji pristojni za nadzor Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. V izogib inšpekcijskim postopkom in kaznovanju, kar bi še dodatno obremenilo podjetja, svetujemo članom dosledno spoštovanje vseh predpisov, ki so sprejeti z namenom zajezitve širjenja okužbe.

Arhiv: Poziv gostincem na območju Mestne občine Nova Gorica

Spoštovani gostinci, Mestna občina Nova Gorica se je v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Nova Gorica in Severno Primorsko gospodarsko zbornico Nova Gorica odločila pripraviti in objaviti SEZNAM GOSTINCEV, ki v času epidemije nudijo dostavo že pripravljene hrane na dom, s katerim bodo lahko občani izbrali ponudnike ter naročali obroke, ne da bi zapustili svoj dom. Zato pozivamo vse gostince, ki nudijo storitev dostavljanja že pripravljene hrane (obrokov) na dom, in sicer tudi na območju mestne občine, da nam to sporočijo na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si.

Arhiv: Možnosti in priložnosti v okviru protikoronskega zakonodajnega paketa

Razmere v državi in razglašena epidemija virusa COVID-19 ter s tem povezani ukrepi na državni ravni se hitro spreminjajo, kar velja tudi za zakonodajni okvir. Z vami bomo izmenjali mnenja in odgovarjali na vprašanja, povezana z ukrepi po Zakonu o intervencijskih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Osrednje tematike srečanja bodo zlasti začasno čakanje na delo, nadomestila plač delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, delna oprostitev prispevkov za zaposlene v zasebnem sektorju, ki delajo in s tem povezan krizni dodatek. Poseben in najpomembnejši del bomo namenili vašim dilemam in vprašanjem. Webinar bo danes, to v v torek, 7. aprila 2020 od 15.00 do 15.45 ure. Vabimo vas, da se vključite.

Arhiv: Osvežena shema podpore financiranju s strani SID Banke

Skupaj z MGRT je SID banka MSP in velikim podjetjem ponudila finančne produkte v skupni višini 800 mio EUR, od tega za 200 mio EUR novih oz. prilagojenih produktov ter 600 mio EUR obstoječih produktov. S temi sredstvi bodo reševali predvsem likvidnostne težave podjetij, vključno z likvidnostjo pri dobavi storitev in produktov, težave zaradi zmanjšanega povpraševanja, izpada proizvodnje, težave v dobaviteljskih verigah in težave pri investicijah, tudi v obliki zavarovanj. Pokrivali bodo zlasti segment posojil od 100.000,00 EUR do 7 mio EUR, pri nekaterih obstoječih programih tudi do 20 mio EUR.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.