Novice


Arhiv: Uporaba pravilne kode FAND (ZIUZEOP)

Združenje bank Slovenije ter banke in hranilnice, članice ZBS, skupaj naprošamo vse izplačevalce pomoči in dodatkov, izplačanih skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), da jih na račune prejemnikov nakazujejo ločeno od izplačil rednih prejemkov, ter da pri tem uporabijo kodo namena FAND. Z zakonom je namreč določeno, da so vsi prejemki, izplačani na podlagi tega zakona, izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju in iz davčne izvršbe po ZDavP-2.

Arhiv: Številne pomanjkljivosti predloga Zakona o interventnem ukrepu zagotovitve dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

V predlogu #PKP2 so številne pomanjkljivosti, ki bodo podjetjem otežili koriščenje ponujenih ukrepov. Pogoji za koriščenje ukrepov so zahtevnejši in slabši kot v primerljivih državah.

Arhiv: 44 SLOVENSKIH IZVOZNIKOV PREDSEDNIKA VLADE POZIVA K SPREMEMBI ZAKONSKIH POGOJEV ZA UVELJAVITEV POMOČI

GZS in predstavniki slovenskih izvoznikov so danes predsedniku Vlade RS Janezu Janši poslali poziv za spremembo zakonskih pogojev za uveljavitev pomoči iz prvega paketa interventne zakonodaje #PKP1. Po oceni GZS več kot 80 % največjih slovenskih izvoznikov ne bo upravičenih do koriščenja ukrepov, povezanih s povračilom stroškov dela za zaposlene, ki čakajo na delo. Poziv vladi je podpisalo 44 največjih slovenskih izvoznikov. Izvozniki predstavljajo hrbtenico slovenskega gospodarstva, saj so v 2019 izvozili za 40,5 mrd eur blaga in storitev, kar predstavlja skoraj 85 % slovenskega BDP

Arhiv: Omejitve pri napotitvah delavcev v Nemčijo

Podjetja, ki načrtujejo opravljanje storitev v Nemčiji, opozarjamo, da za nedržavljane Nemčije veljajo strogi ukrepi glede prihoda in bivanja v Nemčiji. Na splošno ODSVETUJEJO vse nenujne prihode. Ukrepi so začeli veljati 16.3. za en mesec, sedaj pa je veljavnost podaljšana za 20 dni in dodana še 14-dnevna karantena za vse prihajajoče iz tujine.

Arhiv: Nadomestila plač v breme ZZZS in izvajanje ZIUZEOP

Na podlagi določb 56. člena ZIUZEOP se nadomestila plač med začasno nezmožnostjo za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodbe po tretji osebi izven dela, poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ki so sicer bremenila delodajalce zasebnega sektorja in samostojne zavezance (za prvih 30 delovnih dni) od vključno 11.4.2020 do 31.5.2020 obračunajo v breme ZZZS. Vse informacije glede zadržanosti od dela in uveljavljanja nadomestila plače v zvezi z epidemijo COVID-19, vključno z izvajanjem 56. člena ZIUZEOP, najdete na spletni strani ZZZS.

Arhiv: Izjava za javnost - PODJETJA POZIVAJO K HITROSTI, DOSTOPNOSTI IN ENOSTAVNOSTI UKREPOV ZA PODPORO GOSPODARSTVA IN PONOVNEGA ZAGONA SLOVENIJE

Število brezposelnih je bilo v torek za 9.589 oseb višje kot v istem obdobju lani. Sredi marca je bilo za 3.031 manj kot v istem času lani. Tudi zato so predstavniki Gospodarskega kroga – Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, SBC - Klub slovenskih podjetnikov, AmCham Slovenija, Slovensko-nemška gospodarska zbornica in Britansko-slovenska gospodarska zbornica - na današnji spletni novinarski konferenci predstavili usmeritve Vladi RS in predloge ukrepov za izboljšanje pogojev poslovanja v času kriznih razmer in za zajezitev posledic pandemije COVID-19. Izpostavljajo hitrost, dostopnost in enostavnost ukrepov, krepitev likvidnosti, prožnost trga dela in ponovno vzpostavitev delovanja državnih uradov in sodišč.

Arhiv: ANALIZA PRIZNANJ GZS ZA INOVACIJE 2015-2019

Na GZS smo pripravili lično predstavitev analize tako regionalnih kot nacionalnih priznanj za inovacije zadnjih petih let.

Arhiv: Posnetek webinarja #PKP1 – kaj vemo in česa še ne?

Tudi po uveljavitvi Zakona o intervencijskih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ostaja veliko dilem. Veliko vprašanj še nima enoznačnega odgovora. Kdo je upravičen do uveljavljanja nadomestil pri zavodu, kakšen je postopek uveljavljanja pravic, kako je z obračunom in izplačilom pravic po zakonu … Vabimo vas, da si ogledate posnetek webinarja, na katerem so svetovalke Pravne službe in infopike nagovorile ključne teme.

Arhiv: Webinar: Krepitev sodelovanja v času oddaljenega dela

Čeprav delo na daljavo in delo na domu nista novost, je trenutna situacija postavila njune okvire v druge dimenzije. Tehnologija omogoča marsikaj, vendar odnose vzpostavljamo ljudje. Vodje, člani timov in vsi, ki v tem okolju sodelujejo. Kako voditi, usmerjati in sodelovati v tem okolju? Kako vzpostavljati stik in ohranjati povezanost v realnosti, ki nam omejuje stike? Kateri so novi izzivi, s katerimi se srečujemo? To je nekaj vprašanj, ki jih bo osvetlila Alenka Brod, direktorica Racio razvoj HR&M consulting d.o.o. v okviru ponedeljkovega webinarja.

Arhiv: EUROCHAMBRES danes v pozivu EK k učinkovitejšemu protikriznemu ukrepanju

Združenje evropskih gospodarskih zbornic (EUROCHAMBRES), katerega članica je tudi GZS, kontinuirano spremlja gospodarske posledice pandemije COVID-19 in Evropski komisiji v sodelovanju z nacionalnimi zbornicami posreduje predloge ukrepov. Danes je Eurochambres pristojnim komisarjem posredovalo stališča in predloge, s katerimi spodbuja EU k ukrepom, da bi na globalni in evropski ravni preprečili skušnjave po razmahu protekcionizma, ki nastajajo ob sicer razumljivi skrbi držav, da najprej poskrbijo za svoje prebivalstvo. Eurochambres v zadnjih napovedih ocenjuje, da bo zdajšnja gospodarska kriza težja od tiste v letu 2008 in poziva EU k hitrejšemu ukrepanju za zaščito globalne trgovine z blagom in storitvami in vzdrževanja globalnih in evropskih preskrbovalnih verig pri izvozu in uvozu. Nujni ukrepi posameznih držav morajo biti okrevanju primerno časovno omejeni in nediskriminatorni.

Arhivi