Novice


Arhiv: WEBINAR: #PKP1 – kaj vemo in česa še ne? Odgovori Pravne službe GZS na izbrana vprašanja

Tudi po uveljavitvi Zakona o intervencijskih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ostaja veliko dilem. Veliko vprašanj še nima enoznačnega odgovora. Kdo je upravičen do uveljavljanja nadomestil pri zavodu, kakšen je postopek uveljavljanja pravic, kako je z obračunom in izplačilom pravic po zakonu …Vabimo vas, da se udeležite webinarja, na katerem bodo svetovalke Pravne službe in infopike nagovorile ključne teme. Posebej pa bodo opozorile tudi na tiste zadeve, na katere mora država šele podati jasne odgovore najkasneje ob uveljavitvi zakona. Webinar bo v sredo, 15. aprila 2020 ob 12.00 do 13.00 ure Sodelovali bodo: Metka Penko Natlačen, namestnica direktorja Pravne službe GZS; Urška Sojč, samostojna svetovalka v Pravni službi GZS; Cvetka Furlan, samostojna svetovalka v Pravni službi GZS; Ana Žemva Novak, svetovalka Infopike GZS

Arhiv: WEBINAR: Pospešite digitalizacijo vašega podjetja s podatkovno strategijo: Študija primera Hermi, d.o.o.

Na webinarju bomo govorili o dejanski praktični implementaciji in konkretnih rešitvah za pospešitev digitalizacije v podjetjih, ki so specializirana za tehnične izdelke. Predavatelji: Igor Gramc, Roman Krušič in Katja Kampus. Datum: 16. april 2020 od 12.00 do 12.45 ure

Arhiv: WEBINAR: Prenova poslovne infrastrukture podjetja je del vzpostavljanja novega ravnotežja

Kriza je obdobje nenadnih sprememb, ki pomeni večji napor za vse vpletene, prinese pa tudi dodatne stroške in pogosto manjše prihodke. Zato si je treba v podjetjih prizadevati za čimprejšnjo ponovno vzpostavitev ravnotežja. To lahko pomeni večjo ali manjšo preobrazbo podjetja, a brez njegove vzpostavitve podjetje ne preživi. Eden temeljnih vzvodov stabilnega podjetja je uravnotežena poslovna infrastruktura podjetja. Izkoristite priložnost in se udeležite webinarja z direktorico svetovalne družbe RES-PONS Martino Puc o tem, kako prenoviti poslovno infrastrukturo podjetja in s tem prispevati k vzpostavitvi novega ravnotežja. Sreda, 15. april 2020 / 14.00 do 14.45

Arhiv: Covid-19: Pregled ukrepov EU za boj proti koronavirusu in blaženje posledic krize

Na spletni strani Predstavništva EK v Slovenije je objavljen hiter pregled dosedanjih ukrepov Evropske komisije – večino sta že podprla Svet EU (države članice) in Evropski parlament. Evropska komisija državam nudi polno podporo, spodbuja usklajen pristop in rešitve ter vseskozi poziva k solidarnosti.

Arhiv: Sporočilo župana Mestne občine Nova Gorica voznikom in prevoznim podjetjem iz Nove Gorice

Nagovor župana Mestne občine Nova Gorica, dr. Klemena Miklaviča voznikom in prevoznim podjetjem iz Nove Gorice.

Arhiv: Predlogi GZS za izboljšanje pogojev poslovanja gospodarskih subjektov v času kriznih razmer COVID19

Vabimo vas, da se seznanite s predlogi GZS za izboljšanje pogojev poslovanja gospodarskih subjektov v času kriznih razmer COVID19, ki smo ga 9. aprila 2020 naslovili na predsednika Vlade Republike Slovenije, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministra za finance in ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Arhiv: Center za mednarodno poslovanje GZS: napotki za podjetja

Center za mednarodno poslovanje prilagaja svoje aktivnosti v času oviranega poslovanja zaradi »korona-krize« in vam v nastalih razmerah svetuje pri premagovanju ovir za nemoteno poslovanje na tujih trgih. Tekoče objavljamo tudi pridobljena povpraševanja za dobavo blaga in storitev v tujino in posodabljamo poslovne nasvete GZS v času koronavirusa, ki vsebujejo informacije o aktualni zakonodaji, trenutnem stanju na tujih trgih in ukrepih za podjetja. Za vaše komuniciranje s trgom, tako v času nemotenega poslovanja, kot v primeru primanjkljajev ali presežkov v vašem proizvodnem procesu v času epidemije koronavirusa, predlagamo uporabo brezplačne platforme www.borza.org, ki je namenjena slovenskim in tujim podjetjem, ki želijo svoje poslovanje okrepiti preko zanesljive in preizkušene tržne poti.

Arhiv: Brezplačna storitev za hitro izvajanje raziskav med zaposlenimi in strankami: Kako pomembne so za vas vaše stranke? Kako dobro poznate njihove dejanske potrebe?

Pri Artur.com, spletnemu kreatorju anket, so brezplačno pripravili predloge za hitro izvajanje raziskav med zaposlenimi in strankami z namenom pridobivanja informacij, ki jih potrebujejo podjetja za prave odločitve.

Arhiv: ZRSZ: V pripravi nova vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo

Dne 7. aprila 2020 je bila dosedanja vloga za uveljavljanje povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo iz poslovnih razlogov umaknjena s portala za delodajalce. V skladu z novo, ugodnejšo zakonodajo, na Zavodu RS Slovenije pripravljajo novo vlogo, ki jo bo možno oddati na portalu ob uveljavitvi novega MEGA zakona (ZIUZEOP). Vse že sprejete vloge bo Zavod upošteval in jih ne bo potrebno na novo vlagati. Vloga za karanteno ostaja na portalu.

Arhiv: FURS: Onemogočena oddaja obrazcev REK-1, PNiPD, OPSVZ, OPSVL in OPSVK

Zaradi prilagoditve nekaterih obrazcev na podlagi interventnega zakona bo oddaja teh obrazcev onemogočena do predvidoma 23. aprila. Delodajalci bodo imeli čas oddati REK-1 obrazce za izplačane dohodke iz delovnega razmerja v mesecu marcu najkasneje do 30. 4. 2020. Oddaja REK-1 obrazca za izplačilo kriznega dodatka (VD 1190) in oddaja obračuna prispevkov za delodajalce, ki niso plačniki davka (PNiPD) bo omogočena v začetku maja.

Arhivi