Novice


EBRD podelil Salonitu Anhovo nagrado za trajnost


Slovenski proizvajalec cementa Salonit Anhovo d.d. je dobitnik bronaste EBRD nagrade za trajnostno energijo. Temeljni razlog je pomemben napredek pri uporabi trdnih nenevarnih odpadkov v energetski strukturi. Nagrado je predal gospod Dariusz Prasek, direktor Oddelka okolje in trajnost, EBRD, skupaj s slovenskim ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom ter vodjo pisarne EBRD v Ljubljani Jolanto Gabriel.

Salonit Anhovo ima v postopku poskusnega obratovanja investicijo, s katero bo povečal delež uporabe alternativnih goriv s 60 na 75 % (količina ostaja enaka, kot je določena v okoljevarstvenem dovoljenju iz leta 2007). Pri tem bo cementarna prihranila več kot 10.000 ton letnih izpustov CO2. Proizvodna lokacija v Anhovem bo dosegla nivo izpusta CO2 0,737 kg CO2/kg klinkerja, kar je znatno pod ustreznim primerjalnim standardom Evropske unije.

Če primerjamo pričakovan razvoj ključnih kazalnikov, je Salonit Anhovo danes na ravni, ki jo bo dosegla industrija glede specifične porabe energije predvidoma v letu 2025. Glede deleža klinkerja v cementu in specifičnih CO2 izpustov bo industrija predvidoma na današnji ravni Salonita Anhovo v letu 2030. Investicijo s posojilom vrednim 15 milijonov EUR podpira tudi EBRD.

Dariusz Prasek, direktor oddelka okolje in trajnostni razvoj, EBRD: “V EBRD smo nagradili dosežek Salonita Anhovo na področju alternativnih goriv. To je odličen primer, kako inovativna in specifično prilagojena rešitev prinaša prednosti tako pri poslovanju podjetja kot zmanjševanju vplivov na okolje. Ta investicija bo zagotovila pomembne prihranke pri stroških, prispevala k operativnemu prestrukturiranju in podpirala energetsko učinkovitost Salonita Anhovo z dvigom deleža alternativnih energentov v energetski strukturi.”

Zdravko Počivalšek, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo:Salonit Anhovo je med vodilnimi v Sloveniji pri proizvodnji gradbenih materialov. Proizvodnja cementa je energetsko zahtevna, zato lahko samo pozdravim prizadevanja lastnikov, vodstva in zaposlenih, da s tako izjemno trajnostno rešitvijo dosegajo poslovne in okoljske rezultate. Vsekakor je to sijajen primer inovacije – utemeljitev nagrade tudi potrjuje, da je cementarna med vodilnimi na evropskem nivoju .«

Julijan Fortunat, predsednik uprave, Salonit Anhovo: »Cement je najpogosteje uporabljan gradbeni material v svetu. V Sloveniji je iz cementa naše cementarne zgrajenih kar polovica objektov. Proizvodnja tega materiala pa je energetsko zahtevna. Naša ekipa je zato na podlagi 30-letnih izkušenj pri uporabi odpadkov kot gorivo oblikovala rešitev, ki je bila danes nagrajena tudi s strani EBRD. Kljub zahtevnemu poslovnemu okolju ter dolgim in zahtevnim postopkom pridobivanja dovoljenj nam je uspelo zgraditi proizvodno linijo, ki je pred drugimi v širši regiji. Rezultati so zagotovo spodbuda, da bomo z inovativnimi rešitvami in lastnim razvojem še naprej tlakovali pot v trajnostni razvoj in umeščanje proizvodnje cementa v sistem krožnega gospodarstva. Hvala EBRD, ker je prepoznala pomen investicije.«

EBRD podpira trajnostno okoljsko in družbeno naravnanost investicij v projekte, finančne ustanove in programe tehničnega sodelovanja. Banka ne poroča zgolj o vplivih teh investicij, ampak pripozna tudi napredke svojih strank na trajnostnem okoljskem in socialnem področju s podelitvijo trajnostne nagrade v treh kategorijah: nagrada za trajnostno energijo, nagrada za prilagoditev podnebnim spremembam ter nagrada za ekološke in družbene inovacije.

Fotogalerija