Novice


Arhiv: Program stabilnosti: socialna država se je v dveh letih okrepila

Program stabilnosti je naravnan optimistično, vendar ne naslavlja ključnih dolgoročnih izzivov naše družbe. Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije: »Za doseganje ciljev, ki smo jih navedli že v Razvojnem partnerstvu treh generacij 2018-25, je treba ponovno zagnati investicijsko vlogo države, ki je v zadnjih letih te izdatke krčila in namesto tega povečevala izdatke za plače javnega sektorja in socialne transfere. Na področju javnih investicij je nujno izvajati sprejeto zlato investicijsko pravilo ter s tem zagotoviti stabilnost bodočih vlaganj.«

Arhiv: Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter-Vrtojba je objavila Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba. Rok za predložitev vlog je 23. maj 2018 do 12. ure.

Arhiv: Imejte vedno in povsod nadzor nad poslovnimi financami

Mobilno bančništvo postaja čedalje bolj priljubljen način upravljanja financ tudi pri podjetjih. Z Abankino mobilno banko Abamobi com imate lahko vedno in povsod popoln pregled nad poslovnimi financami.

Arhiv: Naročite se na gradiva Analitike GZS

Seznanite se z aktualnimi tekočimi gospodarskimi gibanji za Slovenijo, kjer vam podrobneje predstavljamo tudi ekonomska gibanja v letu 2017.

Arhiv: Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019

Dne 10. aprila 2018 sklicuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tiskovno konferenco o varnosti in zdravju pri delu, kjer bo predsednica komisije, mag. Lidija Korat med drugim predstavila nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«.

Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018 (JR 253)

Sklad je 30. 3. 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS, št. 21/2018 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za leto 2018.

Arhiv: Gospodarski forum, 27. 3. 2018

Arhiv: Objava javnih razpisov za spodbujanje podjetništva - Mestna občina Nova Gorica

V petek, 23. marca 2018 so bili v Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica objavljeni javni razpisi za spodbujanje podjetništva v celotni vrednosti razpisanih sredstev 350.000 EUR.

Arhiv: INFODNEVI za potencialne vlagatelje v GRAD RIHEMBERK, 29. marec in 25. april 2018

Odkar je Mestna občina Nova Gorica postala lastnica gradu, si aktivno prizadeva za njegovo obnovo in oživitev. Prvi rezultati so že tu: grad je spomladi leta 2017 ponovno odprl svoja vrata obiskovalcem. Čeprav še ne do konca obnovljen, je bil deležen številnih pozitivnih odzivov obiskovalcev in širše javnosti. Grad Rihemberk je del projekta RESTAURA - Revitalizacija zgodovinskih stavb s pomočjo shem javno-zasebnega partnerstva. Gre za projekt Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki spodbuja investicije zasebnega kapitala v revitalizacijo dediščinskih stavb v štirih srednjeevropskih državah. Na ta način se želi v revitalizacijo gradu Rihemberk pritegniti tudi pobude in finančna sredstva zasebnikov. Grad je namreč lahko tudi poslovna priložnost.

Arhiv: USKLAJENA AKCIJA V ZVEZI Z ZAVAROVALNO PODLAGO NAPOTENIH DELAVCEV

V preteklih dveh mesecih in pol je na področju napotovanja delavcev v EU prihajalo do precejšnjih sprememb. Eno izmed bolj perečih vprašanj, ki so trenutno še nerešena, je (ne)spreminjanje zavarovalne podlage za napotene delavce po 13. členu Uredbe 883/2004. Z akcijo želimo pristojnim organom pokazati, da njihovo ravnanje že povzroča gospodarsko škodo. Ker je pomembno nastopiti usklajeno in s čim širšo podporo, predlagamo, da nas podprete in vašo podporo akciji pošljete na e-mail: oz.sev-primorska@gzs.si do petka 16.03.2018.

Arhivi