Novice


Arhiv: Trajnejša zaposlitev za aktivne starejše do upokojitve

V petek, 13.4.2018 je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil novo javno povabilo Aktivni do upokojitve. Namenjeno je spodbujanju trajnejšega zaposlovanja brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 58 let. Delodajalci za njihovo zaposlitev s polnim delovnim časom lahko prejmejo subvencijo do 11.000 EUR.

Arhiv: INFODAN za potencialne vlagatelje v GRAD RIHEMBERK, 25. april 2018

POTENCIALNI VLAGATELJI V GRAD RIHEMBERK vljudno vabljeni na INFODAN V NOVI GORICI v sredo, 25. aprila 2018 v Zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1

Arhiv: Program stabilnosti: socialna država se je v dveh letih okrepila

Program stabilnosti je naravnan optimistično, vendar ne naslavlja ključnih dolgoročnih izzivov naše družbe. Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije: »Za doseganje ciljev, ki smo jih navedli že v Razvojnem partnerstvu treh generacij 2018-25, je treba ponovno zagnati investicijsko vlogo države, ki je v zadnjih letih te izdatke krčila in namesto tega povečevala izdatke za plače javnega sektorja in socialne transfere. Na področju javnih investicij je nujno izvajati sprejeto zlato investicijsko pravilo ter s tem zagotoviti stabilnost bodočih vlaganj.«

Arhiv: Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba

Občina Šempeter-Vrtojba je objavila Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba. Rok za predložitev vlog je 23. maj 2018 do 12. ure.

Arhiv: Imejte vedno in povsod nadzor nad poslovnimi financami

Mobilno bančništvo postaja čedalje bolj priljubljen način upravljanja financ tudi pri podjetjih. Z Abankino mobilno banko Abamobi com imate lahko vedno in povsod popoln pregled nad poslovnimi financami.

Arhiv: Naročite se na gradiva Analitike GZS

Seznanite se z aktualnimi tekočimi gospodarskimi gibanji za Slovenijo, kjer vam podrobneje predstavljamo tudi ekonomska gibanja v letu 2017.

Arhiv: Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019

Dne 10. aprila 2018 sklicuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti tiskovno konferenco o varnosti in zdravju pri delu, kjer bo predsednica komisije, mag. Lidija Korat med drugim predstavila nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«.

Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018 (JR 253)

Sklad je 30. 3. 2018 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS, št. 21/2018 objavil razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za leto 2018.

Arhiv: Gospodarski forum, 27. 3. 2018

Arhiv: Objava javnih razpisov za spodbujanje podjetništva - Mestna občina Nova Gorica

V petek, 23. marca 2018 so bili v Uradnem listu RS in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica objavljeni javni razpisi za spodbujanje podjetništva v celotni vrednosti razpisanih sredstev 350.000 EUR.

Arhivi