Novice


Arhiv: Smernice za paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

Smernice z naborom ukrepov za omilitev posledic "Korona" epidemije za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31.5.2020 za pripravo zakona #PKP1.

Arhiv: Odločbe in mnenja Informacijskega pooblaščenca RS

Na spletni strani Informacijskega pooblaščenca RS so med drugimi objavljena aktualna mnenja o obveznost obveščanja delodajalca o posameznih pojavih virusa COVID-19, o merjenju in spremljanju temperature zaposlenih v času širjenja koronavirusa (COVID-19), videonadzoru večstanovanjske stavbe, kopiranju osebnih dokumentov ipd. Videonadzor dvorišča in parkirišča pri večstanovanjski stavbi Pridobivanje podatkov o sobodajalcih za zaračunavanje odpadkov

Arhiv: Stanje in poslovanje z različnimi državami

Kakšne razmere so v Nemčiji, kaj se dogaja na Hrvaškem … ? Oglejte si dnevno ažurirane informacije.

Arhiv: Poslovni nasveti v času koronavirusa

Preberite odgovore na najpogostejša vprašanja s področja delovne zakonodaje, likvidnosti in financ. Objavljamo tudi najpomembnejše odloke, ki vplivajo na vaše poslovanje, pa tudi splošne poslovne nasvete in informacije …

Arhiv: Navodila za delodajalce in Medicino dela, prometa in športa – ukrepi za varovanje zdravja delavcev

Ministrstvo za zdravje je na delodajalce naslovil navodilo glede varovanja zdravja delavcev v času epidemije. Varne delovne razmere je mogoče doseči z upočasnitvijo delovnega procesa, razporeditvijo delavcev na delovnih mestih z upoštevanjem varne razdalje, organizacijo malice ter prihoda na delo in odhoda z dela na način, da se omeji druženje delavcev, s spremenjenim načinom spremljanja evidence prihodov in odhodov, ukinitvijo odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine. Glede na oceno tveganja lahko specialisti medicine dela svetujejo tudi o prekinitvi delovnega procesa v primeru, če z reorganizacijo dela ni mogoče doseči varnih delovnih razmer.

Arhiv: Predsednik GZS: Predlog vladnega paketa interventnih ukrepov v znatni meri sledi predlogom GZS in potrebam gospodarstva

Predsednik GZS Boštjan Gorjup se je odzval na danes predstavljen paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, t.i. "protiKoronapaket "PKP1.

Arhiv: BREZOBRESTNA POSOJILA za financiranje OBRATNIH SREDSTEV in zagotavljanje tekočega poslovanja tudi v času izrednih razmer - za podjetja in samostojne podjetnike

Javni sklad malega gospodarstva Goriške obvešča mikro, mala in srednja podjetja ter samostojne podjetnike, da imajo za zagotavljanje tekočega poslovanja tudi v času izrednih razmer na voljo dve obliki brezobrestnih posojil za financiranje obratnih sredstev.

Arhiv: Poziv podjetjem za zaščitno opremo

Stanje z oskrbo zaščitne opreme se na slovenskem trgu žal ne izboljšuje. Nekaterim uvoznikom sicer uspeva uvoziti določene količine tovrstne opreme, a jim le-ta brez dodatnega oglaševanja hitro poide.

Arhiv: Združenje kovinskih materialov in nekovin in Strateški svet za metalurgijo: Skrb za zaščito zdravja in varnost zaposlenih je v sedanji krizni situaciji naša ključna prednostna naloga in odgovornost

V podjetjih, članih GZS - Združenja kovinskih materialov in nekovin ter podjetjih, povezanih v Strateški svet za metalurgijo, pozorno spremljamo vsa dogajanja v zvezi s širjenjem okužbe s koronavirusom tako doma kot v svetu. Zavedamo se, da moramo v razmerah epidemije/pandemije ravnati družbeno odgovorno. Zato sta ob hkratnem prizadevanju za dolgoročno ohranitev delovnih mest varnost in zdravje zaposlenih naša največja odgovornost in prednostna skrb.

Arhiv: Izkoristite platformo BORZA za izdelke, surovine, storitve ali pa izdelke, ki jih prodajate ali kupujete!

BORZA - Mednarodna borza ponudb in povpraševanja je virtualno poslovno stičišče za podjetja, kjer lahko najdete poslovne priložnosti in nove poslovne stike med partnerji, ki iščejo sodelovanje, želijo prodati ali kupiti izdelke in storitve. Portal, za katerega skrbi GZS, je odprt tako za slovenska podjetja kot tudi za podjetja po vsem svetu. Omogoča iskanje med že obstoječimi ponudbami in povpraševanji, naročilo na e-novice, objavo v Sloveniji in v tujini ter povezave na sorodne spletne strani. Objavljene so tudi ponudbe Enterprise Europe Network–a, to je največje podporne mreže za majhna in srednja velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja, inovacij, prenosa znanja in tehnologije, kot tudi sodelovanje v programih Evropske unije.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.