Novice


Arhiv: Sprejet zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov

Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene in odlog plačila prispevkov za samozaposlene. Navodila in obrazci bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje

Arhiv: Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa

Podjetja lahko zaprosijo za odlog plačila davka, akontacije davka in davčnega odtegljaja (ne velja za prispevke za socialno varnost) za čas do dveh let, zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19. V tem času ne tečejo obresti. Delodajalci, ki zaradi pandemije koronavirusa ne morejo zagotavljati dela vsaj 30 odstotkom zaposlenim hkrati, jih bodo lahko napotili na začasno čakanje na delo za največ 3 mesece. V času čakanja bodo prejemali 80 odstotkov nadomestila plače, pri čemer bodo delodajalci zagotovili 60 odstotkov tega plačila, država pa 40 odstotkov. Do 80 odstotkov nadomestila plače bodo upravičeni tudi delavci, ki bodo morali biti po odločbi ministra za zdravje v karanteni, bo pa v tem primeru plačilo v celoti krila država.

Arhiv: (01) 478 8512 - Posebna kontaktna številka MzI

Ministrstvo za infrastrukturo je vzpostavilo posebno kontaktno telefonsko številko, kjer lahko dobite informacije v zvezi z ukrepi Slovenije za zajezitev koronavirusa s področja infrastrukture. Gre za ukrepe, ki so povezani s pristojnostmi Ministrstva za infrastrukturo RS na področjih cestnega in železniškega prometa, zračnega, žičniškega in pomorskega prometa ter plovbe po celinskih vodah in na področju energetike.

Arhiv: Dnevni migranti iz Hrvaške

Dnevni prehod je možen z odločbo - dogovorom, da zaposleni v »samoizolaciji« opravlja pot: dom - mejni prehod- delodajalec in nazaj.

Arhiv: Čezmejni prevozi blaga in potnikov

Države v razmerah, kot so trenutno v Evropi, odločitve včasih sprejemajo tudi iz ure v uro. Določene objavljene informacije so izmenjane s predstavniki Združenj prevoznikov posameznih držav in so neuradne, bi pa naj veljale. Predstavljajo pa to, kar nam je aktualno znano.

Arhiv: Stanje in poslovanje z različnimi državami

Kakšne razmere so v Nemčiji, kaj se dogaja na Hrvaškem … ? Oglejte si dnevno ažurirane informacije.

Arhiv: Potrdilo o obstoju višje sile

Gospodarska zbornica Slovenije je za svoje člane, katerih pogodbe s tujimi partnerji vsebujejo klavzulo, da se višja sila dokazuje s potrdilom GZS, pripravila potrdilo, ki potrjuje, da je Vlada Republike Slovenija sprejela Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 z dne 13. 3. 2020). Potrdilo lahko služi kot dokaz, da je določen dogodek posledica višje sile zaradi COVID-19.

Arhiv: Kako uporabljati stavbe in preprečevati širjenje COVID-19 v delovnih okoljih

REHVA – Zveza evropskih združenj za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo je na osnovi priporočil WHO pripravila in objavila napotke za delovanje in uporabo stavb v času širjenja virusa COVID-19. V nadaljevanju vam posredujemo povzetek.

Arhiv: Dopolnjena najpogostejša vprašanja glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala odlok, s katerim začasno prepoveduje ponudbo ter prodajo blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije. Prepoved odloka bo veljala do njegovega preklica, za njegovo lažje razumevanje pa so pripravili nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov.

Arhiv: Aktualne novice za stanje in poslovanje s posameznimi državami

Kakšne so razmere v Nemčiji, v Franciji in Španiji? Kakšne pa v Avstriji, Švici, Madžarski? …

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.