Novice


Arhiv: Gospodarstvo potrebuje podporo Vlade RS

Gospodarska zbornica Slovenije je danes pozvala predsednika Vlade RS h podpori gospodarstvu in uveljavitvi dodatnih ukrepov, ki bodo blažili posledice epidemije novega koronavirusa na slovenska podjetja. Proizvodnja v dejavnostih, ki so nujne za nemoteno preskrbo prebivalstva, še vedno teče. Enako velja to za podjetja, kjer je izvršitev naročila ključnega pomena za pravočasno dobavo. So pa povsod v teh družbah prilagodili delovne procese v smeri zaščite zaposlenih in preprečevanja širjenja okužb.

Arhiv: Posodobljeno gradivo: Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin

Dokument, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z naslovom Uveljavljanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2 (verzija 1.1) je dopolnjen v dveh poglavjih: A) Obveznost delodajalca zagotavljati varno in zdravo delo in B) Odsotnost z dela zaradi nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza in zaprtja mej s sosednimi državami.

Arhiv: Obvestilo Severno Primorske gospodarske zbornice vsem poslovnim subjektom v regiji

Nasveti za vse poslovne subjekte. O tem, kako vam lahko na zbornici pomagamo in še mnogo drugih koristnih informacij.

Arhiv: Vaša vprašanja in odgovori: Kako je z delom na domu v izrednih okoliščinah?

Koristne informacije in napotki za o odreditvi dela na domu, o tem, ali ga je mogoče odrediti enostransko in Vzorec pisne odreditve dela na domu v izrednih razmerah.

Arhiv: Zanesljiva preskrba z električno energijo tudi v kriznih razmerah

Gospodarsko interesno združenje distribucije električne energije (katerega člani so Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska) je prevzelo koordinacijo poenotenja ukrepov za zagotovitev kritičnega kadra v vseh petih elektrodistribucijskih podjetjih za nemoteno izvajanje nalog gospodarske javne službe (GJS) distribucije električne energije v Republiki Sloveniji. Predsednika skupščine Gospodarskega interesnega združenja distribucije električne energije in predsednika uprave Elektra Ljubljana mag. Andrej Ribiča so imenovali za kontaktno osebo za Civilno zaščito za vsa elektrodistribucijska podjetja.

Arhiv: Brezplačna orodja za delo na daljavo

Združenje za informatiko in telekomunikacije je skupaj s svojimi člani pripravilo posebno ponudbo in informacijo o brezplačnih orodjih za delo na daljavo, ki jih lahko uporabite v teh razmerah. Tokrat vam predstavljamo ponudbi naših članov XLAB in Microsoft, ki omogočata vsem zainteresiranim članom časovno omejeno brezplačno uporabo orodij za oddaljen dostop. Hkrati se moramo zavedati, da postaja v novih pogojih dela digitalna infrastruktura še toliko pomembnejša, obremenjenost omrežja in naša odvisnost bo vse večja. Veseli smo ukrepov Telekoma Slovenije v zagotavljanju kritičnih komunikacijskih storitev.

Arhiv: Smernice EU za mejne ukrepe za varovanje zdravja in prost pretok blaga in prevoznih storitev

Komisija EU je 16. 3. 2020 ob 13,00 uri predstavila smernice za mejne ukrepe za varovanje zdravja in prost pretok blaga in prevoznih storitev Border measures to protect health and keep goods and essential services available.

Arhiv: Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja

Na vladni spletni strani je objavljen dokument, ki daje ključne informacije in odgovore na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Predvsem pojasnjuje odrejanje dela na domu in drugega dela, čakanje na delo doma, odsotnost z dela zaradi varstva otroka zaradi zaprtja vrtcev in šol …

Arhiv: Anketa: poslovanje v razmerah novega koronavirusa - 16. marec

Vlada Republike Slovenije je sprejela nekaj interventnih zakonov in uredb, ki na eni strani z omejevanjem mobilnosti zagotavlja počasnejše širjenje koronavirusa, na drugi pa postavljajo podjetja v zelo spremenjene pogoje poslovanja. Zaradi bistveno spremenjenih pogojev obratovanja, javnih prevozov, omejitev v prometu, mejnih režimih in zapiranju nas iz številnih podjetij opozarjate na nove težave. Vabimo vas, da nam z odgovori na vprašanja v anketi pomagate sestaviti oceno razmer in potrebne ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov.

Arhiv: Pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavilo pojasnila in priporočila delodajalcem glede odrejanja dela na domu in drugega dela v primeru izjemnih okoliščin, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.