Novice


Arhiv: Brezplačni tečaj – ABC Uporabe Excela

Šolski center Nova Gorica vabi k vpisu na brezplačni tečaj ABC Uporabe Excela.

Arhiv: Vabilo na spletne delavnice Prenova Slovenske strategije pametne specializacije, od 26. 3. do 19. 4. 2021

Kako bo oblikovana vsebina Slovenske strategije pametne specializacije - S4 za programsko obdobje 2021–2027? Katera so in bodo njena prednostna področja, fokusna področja in produktne smeri? Kakšna je razlika med predhodnim in omogočitvenim pogojem? Delavnice bodo potekale od 26. marca do 19. aprila 2021. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) vas vabi k sodelovanju na spletnih delavnicah, na katerih bomo skupaj iskali odgovore na zgornja in podobna vprašanja. Zaključki razprav bodo prispevali k oblikovanju razvojnih prioritet, opredeljenih v prenovljeni S4.

Arhiv: Objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije

Predmet javnega razpisa (JR) je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije. Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 30 % vrednosti upravičenih stroškov operacije. Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Razpisana sredstva v višini 4 milijone EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 4. 2021, za drugi in hkrati zadnji rok pa do 24. 9. 2021.

Arhiv: Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)

Predmet javnega razpisa (JR) je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji, tako za nove sisteme, kot tudi za širitve sistemov. Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge. Razpisana sredstva v višini 16 mio EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 1. 4. 2021. Naslednji rok za oddajo vlog je 3. 6. 2021, zadnji rok pa 2. 9. 2021.

Arhiv: Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike

Predmet javnega razpisa (JR) je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka za turistične nastanitve in gostinske ponudnike ter stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti turističnega/gostinskega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom (znak za okolje EU – EU ECOLABEL, …). Višina sofinanciranja je do največ 5.000,00 EUR za posamezen objekt in znak. Rok za prijavo je 5. maj 2021.

Arhiv: Oddaja poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020

Povzročitelji odpadkov morajo Agenciji Republike Slovenije za okolje najkasneje do 31. 3. 2021 predložiti poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020. Obveznost oddaje poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi določa 29. člen Uredbe o odpadkih. Iz obvezne oddaje letnega poročila so izvzeti izvirni povzročitelji, kot to določata 7. in 8. odstavek 29. člena te Uredbe.

Arhiv: Posebne akcije popustov član članu

Člani GZS so za vas pripravili posebno akcijo popustov! Prijazno vas vabimo, da si ogledate ponudnike.

Arhiv: Moldova Trade Forum 2021

Vljudno vabljeni na poslovni dogodek Moldova Trade Forum 2021. Na spletnem dogodku je pričakovana udeležba preko 300 predstavnikov znanih trgovskih verig, distributerjev in strokovnjakov s področja gospodarstva. Po uvodnem plenarnem delu bodo dva dni potekala bilateralna online srečanja, ki predstavljajo priložnost za vzpostavljanje novih poslovnih stikov.

Arhiv: Četrtkova izvozna svetovanja, 25. marec 2021

Člane GZS vljudno vabimo na individualna izvozna svetovanja, ki jih za vas pripravljajo sodelavci Centra za mednarodno poslovanje (CEMP). Svetovanja potekajo v obliki 30 minutnega spletnega individualnega pogovora o izvoznih usmeritvah, izzivih ter pogojih poslovanja na izbranih izvoznih trgih. V tokratnem Četrtkovem izvoznem svetovanju, ki bo 25. marca 2021, med 9. in 12. uro, so vam svetovalci na voljo za trge/organizacije Nemčije, Španije ter Združenih Narodov.

Arhiv: Objavljen Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih v letih 2021 in 2022

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju občin: Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Kanal, Kobarid, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Tolmin in Vipava

Arhivi