Novice


Arhiv: Ugoden učinek koledarja znižal padec BDP v 2020 na 5,5 %

Prva objava slovenskega BDP za leto 2020 je bila nad našimi pričakovanji (-6 %), saj naj bi se v celotnem letu skrčil le za 5,5 % (realno) oziroma za 4,3 % (nominalno). Padec potrošnje gospodinjstev (55 % BDP) v višini 9,8 % je bil ključen pri padcu BDP. Zaradi večjega padca izvoza (-8,7 %) od uvoza (-10,2 %) je prispevek neto izvoza pozitivno vplival na povečanje BDP (za 0,4 odstotne točke). Potrošnja države je bila višja za 1,8 %, medtem ko so se investicije skrčile za zmernih 5,8 %. Od tega so bile investicije v osnovna sredstva nižje za 4,1 %, manjše zaloge pa so vplivale na nižji BDP v takšni višini (0,4 odstotne točke), kot ga je neto izvoz povečal. Med dejavnostmi se je dodana vrednost najbolj skrčila v drugih storitvenih dejavnostih (kultura, šport, osebna nega ipd.), in sicer za 20 %, v trgovini in gostinstvu (za 11 %) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (-9 %). V finančnih in zavarovalniških dejavnostih se je celo povečala za 5,7 %, medtem ko je bila na podobni ravni v sektorju poslovanja z nepremičninami in gradbeništvu. Ugoden učinek koledarja je prispeval kar 0,6 odstotne točke k nižjem padcu kot sicer (6,1 %), kar je posledica manjšega števila dela prostih dni v 2020 glede na 2019.

Arhiv: 5 namigov za uspešnejšo vrnitev na delu po dopustu

Za lažjo vrnitev na delu po zimskem dopustu smo na portalu forbes.com poiskali nekaj koristnih namigov.

Arhiv: Zeleno financiranje

SID banka trajnostni razvoj in krožno gospodarstvo promovira že dobro desetletje, bila je tudi ena izmed pobudnikov tega koncepta v Sloveniji. Financiranje zelenih in trajnostnih projektov je zato pri SID banki in sodelujočih poslovnih bankah možno v okviru različnih programov.

Arhiv: Tabelarni prikaz izvajanja javnega prevoza

Objavljamo prikaz izvajanja javnega prevoza v skladu z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (UL RS št. 27/2021).

Arhiv: Objavljen Pravilnik o merilih sorazmernosti pri pogoju ugotavljanja znižanja prihodkov

PKP7 je določil, da se bo pri ugotavljanja izpolnjevanja kriterija znižanja prihodkov za uveljavljanje nekaterih protikoronskih ukrepov upoštevalo merilo sorazmernosti. Zakon je naložil ministru za finance, da s podzakonskim aktom določi merila sorazmernosti. V drugem odstavku 89. člena PKP7 je zapisano, da se ne glede na določbe ZIUOOPE, ZIUPDV IN ZZUOOP pri ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020, v primerjavi z letom 2019, upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da se upošteva sorazmerno znižanje prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. Ministrstvo za finance je končno objavilo pravilnik, ki ureja vračanje korona pomoči glede na upad prihodkov.

Arhiv: Obvestilo: v Plavah in Ročinju nameščena stacionarna radarja

Občina Kanal ob Soči obvešča občane in obiskovalce občine, da vožnjo prilagodijo omejitvam in razmeram na cestah. Z namenom zagotavljanja varnosti v cestnem prometu so v naseljih Plave in Ročinj postavili stacionarna radarja. Od dne 9. 2. 2021 dalje so morebitne prekoračene hitrosti kaznovane.

Arhivi