Novice


Arhiv: POVABILO k izpolnjevanju vprašalnika za ugotavljanje potreb delodajalcev na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih

V okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora delodajalcem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«, katerega nosilec je Fundacija PRIZMA, po 3 letih ponovno izvajamo nacionalno raziskavo, s katero želimo ugotoviti obstoječe ukrepe, potrebe in ovire slovenskih podjetij različnih velikosti na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih. Če ste zaposleni v vodstvu podjetja ali v strokovni službi, ki se ukvarja s kadri (npr. kadrovska služba, služba za varnost in zdravje pri delu ipd.), vas vljudno prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anonimno spletno anketo.

Arhiv: Podatki o industrijski proizvodnji nad pričakovanji

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila v januarju 2021 medletno višja za 1,3 % (v območju evra: +0,1 %), glede na december za 1,6 %. V predelovalnih dejavnostih, ki predstavljajo glavnino industrijske proizvodnje, je bila vrednost industrijske proizvodnja medletno višja za 1,8 %, v rudarstvu nižja za 7,8 % in v oskrbi z električno energijo nižja za 3,9 %. Blaga rast nas je nekoliko presenetila, saj je bila januarja poraba električne energije medletno nižja za okoli 3 %, vendar je bila ta očitno posledica nižje aktivnosti v storitvah. Krepila se je predvsem proizvodnja v visoko tehnološko zahtevnih dejavnostih (farmacija, elektronika: za 5,4 %), medtem ko se je srednje nizko tehnološka okrepila za 5,8 % (proizvodnja kovin, gume, plastike). Padec je bil relativno visok v nizko tehnološki dejavnosti (-4,3 %), kamor spada lesna, tekstilna in prehrambna industrija. Pretežni del avtomobilske dejavnosti spada v dejavnost srednje visoko tehnološko zahtevnih dejavnosti, kjer je bil padec proizvodnje majhen (0,6 %).

Arhiv: 4 namigi za ustvarjanje boljših odnosov z zaposlenimi

Dobri in pristni odnosi med vodji in zaposlenimi so gonilna sila uspešnosti tima, angažiranosti zaposlenih in njihovega občutka zadovoljstva pri delu, še posebej, če zaposleni še delajo na daljavo. Na portalu officevibe.com smo našli 4 namige, kako lahko ustvarite še boljše odnose z zaposlenimi.

Arhiv: SPIRIT Slovenija do 23. marca 2021 izbira ambasadorje slovenskega gospodarstva

SPIRIT Slovenija je na svojih spletnih straneh objavil, da je do 23. 3. 2021 podaljšan rok za prijavo na javni poziv za sodelovanje v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini »I feel Slovenia. Green. Creative. Smart.« Podjetja in druge organizacije, ki s svojimi prebojnimi rešitvami izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno, pametno, bo agencija vključila v nacionalno kampanjo za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini ter jim podelila znak Ambasador slovenskega gospodarstva.

Arhiv: Obveznost testiranja zaposlenih v prodajalnah

Pravna služba GZS je s strani gospodarskega ministrstva prejela obvestilo, da so ministrstvo in pristojni inšpektorati dogovorili skupno stališče do vprašanja v povezavi z obveznostjo testiranja zaposlenih v prodajalnah (3., 4. in 5. člen veljavnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji). Navajajo, da se pogoj testiranja zaposlenih enkrat tedensko (oziroma ustrezna dokazila) pri izjemi prodajaln nanaša na vse zaposlene, ki so neposredno ali posredno v stiku s prodajalci ali blagom (pogoj testiranja tako npr. velja tudi za skladiščnike, čistilke, varnostnike,…). V kolikor pa določene storitve v prodajalni opravljajo zaposleni pri drugem podjetju na podlagi pogodbe med obema, trgovcem in tem podjetjem (npr. zagotavljanje storitev čiščenja preko čistilnega servisa, zagotavljanje storitev varovanja preko varnostne službe , trgovski potniki), gre za odnos B2B, ki se z odlokom ne ureja. Kljub temu ministrstvo trgovcem priporoča, da zaradi varnosti svojih strank tudi s pogodbenimi partnerji v pogodbi dogovorijo testiranje njihovih zaposlenih, ki v prodajalnah prihajajo v stik s strankami ali blagom.

Arhiv: Gospodarski krog podpira uvedbo razvojne kapice

Gospodarske organizacije, ki sodelujemo v okviru Gospodarskega kroga (Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje Manager, SBC – Klub slovenskih podjetnikov in AmCham Slovenija), podpiramo uvedbo razvojne oz. socialne kapice. Z njo bo Slovenija privlačnejša za vrhunske kadre, ki so nujno potrebni za zvišanje dodane vrednosti, ki je eden izmed temeljnih ciljev naše države.

Arhiv: Leto dni dela nove vlade: ključni podporni mehanizmi na trgu dela

Večji del zadnjega leta je bil v znamenju priprav podpornih paketov #PKP1-8, ki so do določene mere naslavljali izzive, ki jih je epidemija covid-19 prinašala gospodarstvu. Zato je bilo delo Vlade RS zelo zahtevno. Ključni izziv epidemije je bil v napovedovanju gibanja okuženih, s čimer je imela tudi stroka težave, ter usklajevanju ukrepov med državami na eni ter iskanjem najustreznejšega razmerja med zajezitvenimi ukrepi in sproščanjem na drugi strani. Vsekakor lahko potrdimo, da smo bili pri tem v Sloveniji uspešnejši v drugem valu epidemije.

Arhiv: Izvajanje hitrih testov za COVID 19

Možnost naročanja na testiranje z hitrimi testi na COVID 19 za gospodarstvo s sedežem v občinah, ki jih pokriva ZD Nova Gorica (Mestna občina Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko).

Arhiv: Obveznost testiranja zaposlenih v prodajalnah-OBVESTILO

V Pravni službi GZS smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli obvestilo, da so ministrstvo in pristojni inšpektorati dogovorili skupno stališče do vprašanja v povezavi z obveznostjo testiranja zaposlenih v prodajalnah (3., 4. in 5. člen veljavnega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji).

Arhiv: Obvestilo - hitro testiranje na Covid 19 od 15 marca 2021 dalje

Obveščamo vas, da bo z naslednjim tednom možnost prijave na testiranje preko prijavnega obrazca, ki ga bo objavil ZD Nova Gorica na svoji spletni strani predvidoma najkasneje v soboto, 13 marca 2021.

Arhivi