Novice


Arhiv: Objavljena sta Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2

Slovenski regionalno razvojni sklad je v U. l. RS, št. 28 z dne 26. 2. 2021 objavil nova javna razpisa in sicer Javni razpis za pred-financiranje projektov neprofitnih in profitnih organizacij - PF1, PF3 in Javni razpis za pred-financiranje projektov v kmetijstvu in gozdarstvu - PF2.

Arhiv: Razmere na evropskem trgu dela stabilne

Januarska stopnja anketne brezposelnosti je v območju evra znašala 8,1 %, kar je bilo podobno kot decembra 2020 in 0,7 odstotne točke več kot januarja 2020. V EU-27 je bila nižja (7,3 %) predvsem zaradi nizke brezposelnosti v vrsti manjših članic, ki so se EU-27 priključile kasneje (pretežno nove članice). Stopnja brezposelnosti mladih je ostala na podobnih ravneh kot v predhodnem mesecu (16,9 %). V Sloveniji je bila januarja 2021 stopnja anketne brezposelnosti pri 4,7 % in je bila medletno višja za 0,6 odstotne točke. Podobno (0,7 odstotne točke) je bilo povišanje na ravni EU-27 in območja evra. Stopnja brezposelnosti mladih (do 25 let) se je v Sloveniji povečala bolj (za 4,3 odstotne točke) kot v EU-27 (za 1,9 odstotne točke), pri čemer so na voljo podatki za december. Kljub temu je bila še vedno nekoliko nižja (14,6 %) kot v EU-27 (16,9 %).

Arhiv: Spremembe v duševnem zdravju zaposlenih zaradi COVID-19 že opazne

Pandemija COVID-19 močno vpliva na vsakdanje življenje na zdravstvenem, medosebnem, gospodarskem in finančnem področju. Izbruh COVID-19 in ukrepi za zajezitev so in še bodo dolgoročno vplivali na gospodarstvo, podjetja in delovno okolje. Organizacije tako nenehno prilagajajo delovne procese, kar vključuje veliko načrtovanja, usposabljanja kadra in namenjanje veliko več časa komunikaciji z zaposlenimi.

Arhiv: 8 namigov za lažje sprejemanje sprememb v timu

Organizacije vseh velikosti se zdaj spreminjajo bolj kot kdaj koli prej, tako zaradi zunanjih kot notranjih dejavnikov. Ena najpomembnejših nalog vodij poleg spodbujanja potrebnih sprememb je širjenje zavedanja o njihovem pomenu, kar je mogoče le z jasno in dosledno komunikacijo. Portal forbes.com ponuja osem namigov v pomoč pri spodbujanju in sprejemanju sprememb v timu.

Arhiv: DARS: Obnovitvena dela v predoru Golovec – možni zastoji

V kratkem bo s sanacijo vzhodne cevi predora Golovec dokončana investicija njegove prenove. Predvidena je popolna zapora ene predorske cevi in izvedba zapore 2+1 v drugi predorski cevi, s preusmeritvijo težkih tovornih vozil, vozil nad 3,5 tone in avtobusov na severno obvoznico. 12. marca se predvideva postavitev zapore in pričetek obnovitvenih del v vzhodni predorski cevi, 15. maja pa sprostitev prometa skozi obnovljeno vzhodno predorsko cev. V času obnove pričakujejo na celotnem ljubljanskem obroču in vpadnih cestah zastoje v jutranjih in popoldanskih konicah. Načrtujejo tudi več aktivnosti preusmerjanja prometa na druga prevozna sredstva.

Arhiv: Poziv avtoservisne in avtomobilske stroke: ko gre za varnost vozil in voznikov, so vse storitve nujne!

Omejitve in ukrepi na področju dejavnosti avtoserviserjev in prodaje vozil v času epidemije so prinesli tudi veliko zmede in negotovosti pri uporabnikih vozil. Teh je v Sloveniji več kot 1,5 milijona. Zato so predstavniki stroke, Sekcija pooblaščenih trgovcev in serviserjev z motornimi vozili pri GZS-Podjetniško trgovski zbornici, Sekcija avtoserviserjev pri OZS ter Sekcija za osebna motorna vozila pri TZS vlado pozvali k sooblikovanju ukrepov in opozorili na nujnost rednega servisiranja vozil in nemotenega delovanja dejavnosti tudi v času epidemije, ko je osebno vozilo za številne edino prevozno sredstvo.

Arhiv: Apel in predlogi proizvajalcev ter dobaviteljev v gostinsko turistični panogi in verigi

Proizvajalci živil, dobavitelji proizvodov in storitev v celotni verigi za gostinstvo so na vlado naslovili apel, da ta razmisli o vsaj delnem odprtju lokalov, skladno s pravili, ki naj jih in jih lahko gostinci upoštevajo. Veliko je namreč vseh vrst gostinskih lokalov (bari, restavracije, gostilne, drugi ponudniki tovrstnih storitev), ki imajo zunanje terase in po analogiji iz maja 2020, lahko v skladu z zahtevami NIJZ, ustrezno varno in pregledno organizirajo svoje delo. Vlado so tudi pozvali, da razmisli o dodatnih ukrepih, ki bi jih zajeli v PKP9 in s katerimi bi omogočili poslovno preživetje.

Arhiv: Klub direktorjev ZKovI v februarju tudi o pričakovani podpori gospodarstvu

V Združenju kovinske industrije smo se na svojem rednem februarskem srečanju v Klubu direktorjev seznanili s predvidenimi sklopi pomoči gospodarstvu v naslednjih letih ter ob tem opozorili na pomanjkljivosti, na katere so podjetja naletela v preteklih razpisih. Z javnimi razpisi, ki omogočajo sofinanciranje projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, je mogoče uresničevati tiste načrte, ki z novimi ali izboljšanimi izdelki ali procesi in storitvami zagotavljajo tržni potencial in prinašajo visoko dodano vrednost …

Arhiv: Posvet Ali robotizacija in avtomatizacija industrije jemlje delovna mesta?

Slovenci naj bi vpliv digitalnih tehnologij na gospodarstvo vrednotili pozitivno, hkrati pa je delež posameznikov, ki pozitivno vrednotijo vpliv tehnologij na družbo najnižji med vsemi državami v EU. Na posvetu se bomo posvetili vprašanju, ali je strah pred robotizacijo upravičen ter kako digitalizacija in avtomatizacija vplivata na delavstvo

Arhiv: MDDSZ: Ureditev subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu

Delodajalec mora za pridobitev subvencije preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo iz petega odstavka 29. člen PKP8 ter podatke, iz katerih izhaja upravičenost do subvencije, najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021, pri čemer bo izjava na eDavkih na voljo najpozneje do 20. marca 2021. O dejanski možnosti oddaje izjave bo FURS obvestil zavezance na svoji spletni strani. MDDSZ navaja, da upoštevaje navedeno delodajalec lahko vlaga izjave, s katerimi uveljavlja subvencijo minimalne plače za posamezni mesec, vse do skrajnega roka, torej do 31. julija 2021. Vlogo bo moral delodajalec sicer vlagati za vsak mesec posebej, saj na enem obrazcu ne bo mogoče uveljavljati subvencije za več mesecev hkrati, lahko pa bo oddal izjave tudi za vse mesece naenkrat.

Arhivi