Novice


V oktobru načrtovanih 44 % več stanovanj kot v septembru

V oktobru 2020 je bilo izdanih več dovoljenj za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb kot v septembru 2020; prvih je bilo za 6 %, drugih za 28 % več. Ker se bo gradilo več večstanovanjskih stavb, bo načrtovanih več stanovanj kot v septembru (za 44 % več).

Izšla novembrska številka revije Glas gospodarstva

V zadnji številki revije Glas gospodarstva objavljamo pogovor z ministrom Zvonetom Černačem. Evropska sredstva, ki jih bo naša država uspela počrpati v novi finančni perspektivi, bodo za nadaljnji razvoj Slovenije izjemno pomembna, pravi minister in poudarja, da jih bo treba skrbno načrtovati in dobro upravljati v korist posameznika. Da je stanje na svetovnem trgu v tem trenutku zelo nepredvidljivo, opozarja Peter Čas, generalni direktor Steklarne Hrastnik. Spregovoril je tudi o tem, kako se spopadajo s trenutnimi razmerami na globalnem trgu. Pot k višji produktivnosti je mogoče le z večjimi investicijami in vlaganji v raziskave in razvoj, piše glavni ekonomist pri Analitiki GZS Bojan Ivanc. Pišemo tudi o dogajanju na področju odpadne embalaže in živilstva ter še marsičem.

Ministrstvo za zdravje: Protokol za obvladovanje širjenja okužbe s covid-19

Ključno je, da se v vseh delovnih organizacijah dosledno spoštujete navodilo, da vsi delavci, ki imajo kakršnekoli bolezenske znake, ostanejo doma in pokličejo svojega izbranega zdravnika za nadaljnja navodila. Delavec, ki ima potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2 (s testom ali na podlagi mnenja zdravnika), je o tem takoj dolžan obvestiti delodajalca.

Objavljen javni poziv za podporo podjetjem v gostinskem in turističnem sektorju

Javna agencija SPIRIT Slovenija, izvajalska institucija MGRT, je objavila Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v času od 12. marca do 31. maja 2020. Namenjen je mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki bodo lahko dobila do največ 9.999,00 EUR.

GZS pripravila predloge amandmajev na #PKP6

Poleg zagotavljanja zdravja in življenja posameznikov je v tem trenutku ključno vprašanje v gospodarstvu, kako zagotoviti čim boljšo likvidnost podjetij, s tem pa ohraniti delovna mesta in obstoj podjetij. Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (#PKP6) pomembno naslavlja prav tematiko likvidnosti in financiranja gospodarskih subjektov. Da bi bile posamezne zakonske rešitve z vidika gospodarstva bolj uporabne ter bi ustrezneje omilile posledice uvedbe zadnjih zajezitvenih ukrepov v boju proti pandemiji COVID-19, je GZS pripravila več predlogov amandmajev.

Anketa: Poslovna pričakovanja v luči 2. faze zajezitvenih ukrepov

Vlada je v zadnjih nekaj več kot pol leta pripravila 6 protikoronskih zakonodajnih paketov. Začela je tudi že s pripravo 7 #PKP7. Z različnimi ukrepi, predvsem na področju delovnopravne zakonodaje ter likvidnosti, je tako nekoliko omilila negativne posledice potrebnih zajezitvenih ukrepov v boju proti širjenju koronavirusa SARS-CoV-2. Obdobje velikih negotovosti in težav s poslovanjem se še vedno nadaljuje. Vabimo vas k sodelovanju v anketi. Z vašimi odgovori in predlogi bomo lahko lažje oblikovali učinkovite predloge za podporo gospodarstvu.

3. Odprti forum Slovenske digitalne koalicije 2020

Vabljeni zainteresirani posamezniki, podjetja, odločevalci, partnerji in deležniki, povezani z digitalnimi tehnologijami, rešitvami in vsebinami. 3. Forum je namenjen odprti izmenjavi mnenj, izkušenj ter izhodišč za načrtovanje nadaljnje digitalizacije, zato vse, ki vas zanima hitrejše napredovanje Slovenije na poti digitalnega preoblikovanja, vabimo k aktivnemu sodelovanju.

Vabilo medijem: Dan inovativnosti 2020

Samo še teden dni! Dan inovativnosti bo 30. novembra 2020 v digitalni različici in v angleškem jeziku.

Zagotavljanje zbiranja in obdelave vse zbrane OEEO

Vlada je sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2020 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (OEEO).

Podaljšanje veljavnosti nekaterih ADR certifikatov in potrdil

Ministrstvo za infrastrukturo nas je obvestilo, da je Slovenija na podlagi določb Evropskega sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) podpisala večstranski sporazum M330, ki bo prevoznikom olajšal prevoz nevarnega blaga v domačem in mednarodnem prometu. Večstranski sporazum M330 na ozemlju držav podpisnic podaljšuje veljavnost ADR certifikatov o usposobljenosti voznikov za prevoz nevarnega blaga in potrdil o usposobljenosti varnostnih svetovalcev, katerih veljavnost poteče med 1. marcem 2020 in 1. februarjem 2021, do 28. februarja 2021. S sporazumom je določen tudi skrajni rok za podaljšanje teh certifikatov oziroma potrdil, ki je 1. marec 2021.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.