Novice


Arhiv: Konferenca Vsi aspekti delovnega okolja

Konferenca: »VSI ASPEKTI DELOVNEGA OKOLJA« v okviru projekta INODEL
22. februar 2012, ob 10.00 uri
v dvorani A / 1. nadstropje, Gospodarska zbornica Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana

Gospodarska zbornica Slovenije vas skupaj s socialnimi partnerji v projektu INODEL, Fakulteto za upravo, Združenjem delodajalcev Slovenije, Svetom gorenjskih sindikatov in Slovensko zvezo sindikatov- Alternativa, vljudno vabi na konferenco »Vsi aspekti delovnega okolja«.

Cilj projekta je pripomoči k ustvarjanju podpornega okolja za izboljšanje delovnih procesov in razmer na področju varovanja zdravja na delovnem mestu. Cilj celotne raziskave pa je izdelava poročila tako za socialne partnerje kot tudi oblikovalce politik, da bodo pravni temelji na področju zakonodaje in delovnih procesov izboljšani in posodobljeni. Z izboljšanjem zdravja na delovnem mestu in delovnih procesov želimo doprinesti k produktivnejšim oblikam organiziranosti dela, vključno z boljšimi pogoji za zdravje in varstvo pri delu.

Projekt INODEL delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Okvirni program:

09:45 – 10:00 Registracija udeležencev
10:00 – 10:10 Pozdravni nagovor
Mag. Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije
10:10 – 10:30 Dr. Janez Stare, prodekan za študijske zadeve, Fakulteta za upravo
Projekt INODEL: nekateri razlogi in rezultati
10:30 – 10:50 Dr. Maja Klun, Fakulteta za upravo
Različni pogledi na ukrepe za preprečevanje fluktuacije v organizaciji
10:50 – 11:10 Dr. Nina Tomaževič, Fakulteta za upravo
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja – dobre prakse
11:10 – 11:30 Mag. Dušan Nolimal, dr. med., spec. socialne medicine, Inštitut za varovanje zdravja RS
Sean Ivan Nolimal, Društvo projekt človek
Svoboda govora in komuniciranja v delovnem okolju kot sestavina psihosocialnega zdravja: razkrivanje suma korupcije, drugih neetičnih ravnanj in nepravilnosti
11:30 – 11:50 Odmor za kavo
11:50 – 12:10 Doc. dr. Eva Boštjančič, Katedra za psihologijo dela, Filozofska fakulteta
Metaanaliza dosedanjih raziskav stresa na delovnem mestu v Sloveniji
12:10 – 12:30 Dr. Marija Molan, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Medgeneracijske razlike na delovnem mestu in njihov vpliv na delovno okolje
12:30 – 12:50 Zdenko Lorber, predsednik Slovenska zveza sindikatov – Alternativa
12:50 – 13:10 Mag. Nadja Čobal, Ministrstvo za zdravje RS
Evropski pakt za duševno zdravje in dobro počutje ter duševno zdravje na delovnem mestu
13:10 – 13:30 Razprava

Kotizacije za udeležbo na konferenci ni. Prijave sprejemamo po el. pošti: masa.repez@gzs.si do 20. februarja 2012 oziroma do zasedenosti prostih mest.

Vljudno vabljeni!

Uradno vabilo

 


Pripeti dokumenti

Fotogalerija

 

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.