Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2015

    Zbornica računovodskih servisov
  organizira seminar
  Davčni obračun in letno poročilo za leto 2015
  v sredo, 16. 12. 2015, od 9.00 do 13.30 ure
  v dvorani C v 1. nadstropju GZS
  Dimičeva 13, Ljubljana
   

  Namen:

  Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pretežna vsebina seminarja pa se nanaša na podrobnejši pregled pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter izpostavitev pomembnejših razlik med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2015, opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2016 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

  Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

  Vsebina:

  1. Predvidene spremembe ZDDPO-2 in ZDoh-2 za leto 2016
  2. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2015
   1. Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
   2. Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
   3. Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)
   4. Priloge k izkazom 
   5. Javna objava letnih poročil
  3. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2015
   1. Pregled obrazca po posameznih postavkah 
   2. Opredelitev davčne osnove
   3. Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
   4. Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
   5. Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
   6. Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
   7. Davčne olajšave za leto 2015 
   8. Odbitek tujega davka
  4. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«
   1. Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
   2. Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun za normirancev

  Trajanje:

  9.00 - 13.30 (5 šolskih ur)

  Strokovna izvajalka:

  Maja Bohorič, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o. in soustanoviteljica Inštituta za javne finance,
  ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

   

  Kotizacija:

  • člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV)
  • ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV)

  Izkoristite ugodnost in se prijavite do vključno 2. 12. 2015, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo.

  Prijave in odjave:

  Prijave sprejemamo do 14. 12. 2015 oz. do zapolnitve mest.

  Prijavite se lahko 

  • preko prijavnice v priponki
  • s sporočilom na zrs@gzs.si, kamor sporočite svoje ime in priimek, podjetje, matično številko in kontaktne podatke
  • preko spletnega obrazca na dnu strani

  Rok za odjavo v pisni obliki je do vključno 14. 12. 2015. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku zaračunamo administrativne stroške v višini 25 %. Pri odjavah na dan izobraževanja ali neudeležbi brez predhodnega pisnega obvestila, kotizacije ne vračamo oz. jo zaračunamo v celoti.  Gradivo vam bomo poslali po pošti.

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

  Informacije:

  Zbornica računovodskih servisov
  Tel.: 01/5898 316
  e-pošta: zrs@gzs.si
  Pripete datoteke

  Fotogalerija

  Obrazec za prijavo

   

  Arhivi