Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: SI-CERT opozarja: če vam poslovni partner sporoči drugo številko bančnega računa, gre lahko za goljufijo!

  Na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT v zadnjem času opažajo povečano število spletnih goljufij vrivanja v poslovno komunikacijo (znanih tudi kot “Man-In-The-Email” napadi ali BEC – Business Email Compromise), katerih žrtve so predvsem podjetja, ki poslujejo s tujino.

  Arhiv: Vabilo na Okroglo mizo ZDSS: Pravice plačnikov davkov v Sloveniji

  Na Okroglo mizo so kot aktivni govorci povabljeni predstavniki Ministrstva za finance, sodišč, izobraževalnih inštitucij (Pravo in uprava), gospodarstva, računovodskih, pravnih in davčno-svetovalnih organizacij.

  Arhiv: Seminar Davčni obračun in letno poročilo za leto 2019

  Seminarje bosta izvajali predavateljici Barbara Guzina in Ksenija Prosen. Potekali bodo v Ljubljani, Celju, Dravogradu, Novem mestu, Mariboru, Krškem, Murski Soboti, Zagorju ob Savi in Velenju med 8. in 23. januarjem 2020. Za prijave do vključno 14 dni pred posamezno izvedbo seminarja se prizna 20 % popust!
  Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
  Prvi seminar bo potekal že 11. 12. 2019!

  Arhiv: Anketni vprašalnik »Vidiki organizacije dela v računovodskih servisih v Sloveniji in Avstriji«

  Članica ZRS prosi, da izpolnite anketni vprašalnik za potrebe magistrskega dela

  Arhiv: Javno vabilo k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR)

  Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine vabi vse knjigovodje in računovodje, vpisane v register računovodske poklicne skupine, k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR). Vabljeni tudi na priprave na izpit.

  Arhiv: Prve sankcije zaradi neizvedenega vpisa v register dejanskih lastnikov

  Vsem poslovnim subjektom, ki vpisa v poslovni imenik še niso izvedli, pa bi ga v skladu z Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma morali, predlagamo, da le – to storijo čim prej. Vpis dejanskega lastnika v eRDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba na spletni strani AJPES-a. Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo ter kvalificirano potrdilo za elektronski podpis.

  Arhiv: Štipenditorji lahko od 1. septembra oddajo podatke o štipendistih za leto 2019/2020

  Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je 31. 12. 2019.

  Arhiv: Objavljen program 21. Kongresa izvajalcev računovodskih servisov

  Rdeča nit "Prave informacije ob pravem času"
  10. in 11. oktober 2019, Kongresni center Thermana Laško

  Arhiv: Anketa študenta: Prednosti zakonske ureditve davčnega svetovanja v Sloveniji

  V sklopu magistrske naloge je izdelal spletni vprašalnik, ki vam bo vzel 2-3 minute vašega časa.

  Arhiv: Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo dveh vavčerskih javnih pozivov in hkrati začasno zapira dva javna vavčerska poziva!

  Slovenski podjetniški sklad začasno zapira dva vavčerska javna poziva za področje digitalizacije, in sicer Vavčer za digitalne kompetenc in Vavčer za digitalni marketing

  Arhivi