Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Anketni vprašalnik »Vidiki organizacije dela v računovodskih servisih v Sloveniji in Avstriji«

  Članica ZRS prosi, da izpolnite anketni vprašalnik za potrebe magistrskega dela

  Arhiv: Javno vabilo k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR)

  Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine vabi vse knjigovodje in računovodje, vpisane v register računovodske poklicne skupine, k opravljanju izpita za pridobitev strokovnega naziva certificirani knjigovodja (CK) in certificirani računovodja (CR). Vabljeni tudi na priprave na izpit.

  Arhiv: Prve sankcije zaradi neizvedenega vpisa v register dejanskih lastnikov

  Vsem poslovnim subjektom, ki vpisa v poslovni imenik še niso izvedli, pa bi ga v skladu z Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma morali, predlagamo, da le – to storijo čim prej. Vpis dejanskega lastnika v eRDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba na spletni strani AJPES-a. Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo ter kvalificirano potrdilo za elektronski podpis.

  Arhiv: Štipenditorji lahko od 1. septembra oddajo podatke o štipendistih za leto 2019/2020

  Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je 31. 12. 2019.

  Arhiv: Objavljen program 21. Kongresa izvajalcev računovodskih servisov

  Rdeča nit "Prave informacije ob pravem času"
  10. in 11. oktober 2019, Kongresni center Thermana Laško

  Arhiv: Anketa študenta: Prednosti zakonske ureditve davčnega svetovanja v Sloveniji

  V sklopu magistrske naloge je izdelal spletni vprašalnik, ki vam bo vzel 2-3 minute vašega časa.

  Arhiv: Slovenski podjetniški sklad objavlja spremembo dveh vavčerskih javnih pozivov in hkrati začasno zapira dva javna vavčerska poziva!

  Slovenski podjetniški sklad začasno zapira dva vavčerska javna poziva za področje digitalizacije, in sicer Vavčer za digitalne kompetenc in Vavčer za digitalni marketing

  Arhiv: Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

  Javni razpis podjetjem v Sloveniji prinaša finančno in nefinančno pomoč pri trajnostni strateški transformaciji poslovanja.

  Arhiv: Zavarovalni program Zbornice računovodskih servisov

  V letošnjem letu se iztečeta 10-letni Krovni pogodbi za zavarovanje oseb, premoženja in premoženjskih interesov članov GZS - Zbornice računovodskih servisov.
  Vabimo vse obstoječe in potencialne nove člane, da izpolnite zadevna vprašalnika, saj si boste s tem omogočili pridobiti ponudbo za sklenitev zavarovanja kibernetskih tveganj in zavarovanja za zlorabo zaupanja.

  Arhiv: Anketa: Poklicne bolezni sodelavcev računovodskih servisov v Sloveniji

  Študentka 2. letnika magistrskega študija na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru, smer Računovodstvo, revizija in davščine pri pisanju magistrske naloge potrebuje Vašo pomoč za izdelavo praktičnega dela.

  Arhivi