Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Aktualne spodbude za usposabljanje in zaposlovanje ter predstavitev novosti po novem Zakonu o tujcih

  Delavnica bo potekala v sredo, 13. 5. 2015, od 9.00 do 11.00 ure na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana in je za člane GZS brezplačna.

  Arhiv: Kodeks načel notranjega poročanja - predlog za javno obravnavo

  V okviru projekta priprave Kodeksa načel notranjega poročanja (KNNP) so bile izvedene tri konference o notranjem poročanju. Na osnovi referatov na teh konferencah je bilo pripravljeno besedilo KNNP. Cilja sta pridobitev čim več pripomb in predlogov ter podati informacijo o oblikovanih strokovnih izhodiščih čim večjemu številu organizacij.

  Arhiv: Pregled aktivnosti Upravnega odbora Zbornice računovodskih servisov v mandatu 2011-2015

  Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju UO ZRS) bo maja 2015 predal zelo uspešno zaključen mandat novoizvoljenim članom UO ZRS. UO ZRS je štiri leta vodil predsednik UO ZRS, gospod Aleksander Štefanac, FACTA, d.o.o., Maribor.

  Arhiv: Brezplačen posvet ZRS z NLB: Pogled banke na ocenjevanje tveganj pri odobravanju naložb, Ljubljana, 21.4.2015

  Predavanje je navdušilo udeležence Kongresa izvajalcev računovodskih storitev lansko leto. Na željo članov ZRS organiziramo posvet v trajanju 4 šolskih ur, da bo čas tudi za vprašanja. Posvet je brezplačen za člane ZRS.

  Arhiv: Gospodarska pričakovanja 2015-2016

  Vabljeni k izpolnitvi ankete o gospodarskih pričakovanjih 2015-2016. Anketa je aktivna do 22.4.2015.

  Arhivi