Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Sporočilo Komisije o prihodnosti sistema DDV

  Arhiv: Oprostitve mikrosubjektov v zvezi z letnimi računovodskimi izkazi

  nudimo članom GZS ZRS

  Arhiv: Izobraževalni in ostali dogodki ZRS v 2011

  Tudi v letu 2011 si bomo prizadevali, da bomo pripravili koristna izobraževanja, o katerih vas bomo sprotno obveščali preko spletnih strani.

  Arhiv: Izjave o 1. Konferenci o notranjem poročanju, Ljubljana, 30.11.2011

  Zbornica računovodskih servisov bo aktivno sodelovala v projektu priprave Kodeksa načel notranjega poročanja.

  Arhiv: Seminar: Prispevki za socialno varnost in obdavčitev direktorjev - lastnikov enoosebnih družb, Ljubljana, 13. december 2011

  Seminar je namenjen predvsem računovodskih servisih, ki se pri svojem delu dnevno srečujejo z navedeno problematiko.

  Arhiv: Seminar: Novosti na področju varnosti pri delu v skladu z novim zakonom o varnosti in zdravju pri delu, Ljubljana, 5.12.2011

  Udeleženci lahko opravijo tudi preizkus znanja iz varnosti pri delu in s tem dobijo tudi potrdilo o uspešno opravljenem teoretičnem usposabljanju in preizkusu znanja.

  Arhivi