Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Podjetja, ste že vpisali svoje lastništvo v register?

  Pričakujte poziv v eDavkih. Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). Če tega še niste storili, boste do sredine junija prejeli poziv Finančne uprave RS (FURS).

  Arhiv: Plačila vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost z enim e-računom

  Finančna uprava RS po novem omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom. To pomeni, da bo zavezancem plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa bo cenejše, saj se bodo zmanjšali stroški provizije bankam. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost bo lahko zavezanec na mesec plačal le z enim e-računom. Akontacijo dohodnine pa bo moral še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom, saj ta obveznost ne zapade v plačilo istočasno kot prispevki za socialno varnost.

  Arhiv: Razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2018

  Pripravljen je razvoj in številčni prikaz panoge 69.200 za leto 2018 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, katerih osnovna dejavnost je opravljanje računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje za zunanje naročnike v slovenskem in angleškem jeziku.

  Arhiv: Upravni odbor zastopa interese vseh članov ZRS

  Člani ZRS vsake štiri leta z volitvami izberejo člane upravnega odbora, ki zastopajo njihove interese in aktivno sodelujejo pri uresničevanju ključnih projektov. Kaj so pravzaprav njihove naloge in kakšna je struktura odbora smo opisali v članku na naši spletni strani.

  Arhiv: Indeksi cen storitev pri proizvajalcih za SKD dejavnost M69.200

  Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke o indeksih cen storitev pri proizvajalcih za 1. četrtletje 2019.

  Arhiv: Slovenski podjetniški sklad objavlja nov vavčer za statusno preoblikovanje družb

  Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) k statusnemu preoblikovanju samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali zadruge v gospodarsko družbo ali obratno z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

  Arhiv: Računovodenje za kulturnike

  Ljudem v kreativnih poklicih računovodstvo pogosto povzroča sive lase in krade čas, ki bi ga lahko porabili za delo. S premišljeno izbiro statusa ob registraciji dejavnosti pa si lahko prihranite tako čas kot tudi denar.

  Arhiv: Posvet GZS: Domino učinek Zakona o minimalni plači

  Na posvetu bomo razpravljali o tem, kakšni bodo učinki novele Zakona o minimalni plači na konkurenčnost gospodarstva kot celote, posameznih panog in podjetij, plačna razmerja med zaposlenimi, zaposlovanje, na bonitetno oceno Slovenije, ter kako se bodo morali na to odzvati gospodarski subjekti.
  Posvet bo potekal v četrtek, 23. maja 2019, od 9.00 do 12.15 na GZS v Ljubljani.

  Arhiv: Dve pojasnili FURS glede nove davčne obravnave regresa za letni dopust

  Na spletni strani FURS sta objavljeni dve pojasnili glede nove davčne obravnave regresa za letni dopust.

  Arhiv: Sporočilo za javnost FURS: Podjetniki in podjetja pozor! Če še nimate urejenega eVročanja, se obrnite na finančne urade od 13. do 17. 5.

  V Finančni upravi RS ugotavljamo, da si določene pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo še vedno niso uredile vsega potrebnega za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je namreč vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS. Gre za zelo pomembne dokumente (npr. sklepe, opomine, inšpekcijske odločbe itd.), ki lahko nosijo pravne in tudi finančne posledice, če zavezanci z njimi niso seznanjeni. Zato vse podjetnike in podjetja, ki še nimajo urejenih zadev glede eVročanja, vabimo, da se od 13. do vključno 17. 5. 2019 oglasijo na svoj finančni urad, kjer bodo dobili vse potrebne informacije glede eVročanja in si uredili vse potrebno za dostop do teh dokumentov.

  Arhivi