Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: MDDSZ: 80 odstotno nadomestilo v primeru obveznosti varstva otrok

  S protikoronskim paketom (PKP) 5, to je z Zakonom o ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), smo posebej uredili podlago odsotnosti z dela v primerih varstva otrok. V primerih, ko je onemogočeno institucionalno varstvo otroka (otroci do vključno 5. razreda osnovne šole), zaradi česar nastopi obveznost zagotavljanja varstva otroka na način, da delavec ne more opravljati dela v skladu s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, se takšna nemožnost opravljanja dela oz. odsotnost z dela delavca v skladu z veljavno delovnopravno ureditvijo presoja v okviru instituta višje sile. Višja sila daje delavcu tako pravico do odsotnosti kot tudi do nadomestila za odsotnost v višini 80 odstotkov osnove.

  Arhiv: ZZZS: Izvajanje 20. člena ZZUOOP (uvedba razloga 13-bolezen-3 dni) in druge novosti

  Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je pripravil nekaj pomembnih informacij in gradiv glede pravic v primeru odsotnosti povezanih z okužbami s COVID-19.

  Arhiv: Brezplačen webinar: Promocija zdravja na delovnem mestu tudi z davčnega, pravnega in računovodskega vidika

  Združenje delodajalcev Slovenije je partner projekta »Regionalno stičišče dostojnega dela Celje (RSDDC)«, ki je namenjen informiranju in svetovanju deležnikom na trgu dela o pravicah in obveznostih na področju dela in delovnih razmerij ter ozaveščanju o negativnem in pozitivnem vplivu uporabe atipičnih oblik dela. V ta namen organizira sklop delavnic.

  Arhiv: FURS: Obroki in odlogi

  Glede na številna vprašanja davčnih zavezancev, FURS pojasnjuje, da protikoronski ukrepi trenutno ne omogočajo lažjega uveljavljanja obročnega plačila oziroma odloga plačila davkov zaradi posledic epidemije.

  Arhiv: Nov sestavek v reviji IKS COVID-19 in brezplačna uporaba priročnikov Zveze RFR

  IKS COVID-19 in enomesečno BREZPLAČNO BRANJE PRIROČNIKOV ZVEZE računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije (RFR)

  Arhiv: Banka Slovenije: Banke do sredine oktobra podjetjem odobrile za skoraj 390 milijonov likvidnostnih posojil

  Ljubljana, 26. oktobra (STA) - Banke so do 16. oktobra odobrile 1069 vlog za nova likvidnostna posojila podjetjem v skupni vrednosti 387,3 milijona evrov, je objavila Banka Slovenije. V okviru državne jamstvene sheme, ki je eden od protikoronskih ukrepov, je bilo odobrenih 23 posojil v vrednosti 30,9 milijona evrov. Banke so ob tem odobrile odlog 475,2 milijona evrov obveznosti.

  Arhiv: FURS: Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 EUR do 750 EUR

  Obrazec je v eDavkih že na voljo.
  Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

  Arhiv: FURS: IZJAVA za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za oktober, november in december je že na voljo

  Dostopna je na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31.12.2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

  Arhiv: FURS: Kaj peti paket protikorona ukrepov prinaša za samozaposlene, družbenike in kmete?

  Izjava za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka za oktober, november in december je že na voljo. Dostopna je na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31. 12. 2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

  Arhivi