Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: MJU: Ključne informacije o organiziranju dela na domu ter o elektronski oddaji obvestil prek portala SPOT

  Ker se je delo na domu izkazalo kot zelo učinkovit ukrep z vidika zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu delavcev in za preprečevanje širjenj okužb, ponovno objavljamo ključne informacije in usmeritve glede organiziranja dela na domu.

  Arhiv: Izjava predsednika GZS Boštjana Gorjupa

  Na GZS smo z zaskrbljenostjo spremljali dogajanja glede obvladovanja koronavirusa in dvigovanja številk, ki so nakazovale prihajajoči 3. val v Sloveniji in celi Evropi. Bili smo v permanentnem stiku z vlado in še posebej MGRT, da najdemo rešitve, ki ne bi bistveno negativno vplivale na kondicijo in sposobnost slovenskega gospodarstva, kjer si prizadevamo za varna delovna mesta …

  Arhiv: GZS za razširitev izjem glede prehajanja meje in nujnega varstva otrok v času lockdowna

  Ljubljana, 31. marec 2021 - GZS je danes na predsednika Vlade RS in pristojne ministre naslovila poziv, da se veljavna odlokaglede prehajanja mej in zagotovitve nujnega varstva vrtčevskih otrok in učencev prve triade razširita z dodatnimi izjemami.

  Arhiv: GZS: Novi odloki in začasne prepovedi

  Vlada je na nedeljski seji sprejela vrsto ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19. Večina ukrepov bo veljala od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021, Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 pa že velja. Na GZS smo že ažurirali vsebino spletne strani s spremembami oz. novostmi, ki so jih prinesli novi odloki.

  Arhiv: MDDSZ: Poziv delodajalcem k ukrepom ob povečanem širjenju okužbe z virusom Sars-Cov-2

  Zaradi omejevanja epidemije ob povečanem širjenju okužb z virusom Sars-Cov-2 je Vlada Republike Slovenije sprejela nove ukrepe, z veljavnostjo od 1. do vključno 11. aprila 2021. Med pomembne ukrepe sodi tudi organiziranje dela na domu, kjer delovni proces to omogoča. Delodajalce oziroma predstavnike vodstva v vseh dejavnostih zato pozivamo, da kjer je to le mogoče, ponovno ali dodatno omogočite opravljanje dela od doma in s tem kar najbolj prispevate k varovanju zdravja in življenja svojih zaposlenih in obvladovanju epidemije v Sloveniji.

  Arhiv: MDDSZ: Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in omejitve javnega prevoza (višja sila)

  Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom 2021, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda ter omejeno delovanje javnega prevoza, lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka višje sile. V zvezi s tem, v nadaljevanju podajamo sledeča pojasnila.

  Arhiv: FURS: Vračila upravičenj po ZIUZEOP in ZIUOOPE – delodajalci

  Sprememba dokumenta.

  Arhiv: Vlada RS: Poziv delodajalcem k organizaciji dela na daljavo, gospodarstvo pričakuje PKP 9

  Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajda Cuderman in Mitja Gorenšček, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

  Arhiv: MDDSZ: Odsotnost z dela zaradi obveznosti varstva otrok in omejitve javnega prevoza (višja sila)

  Sprejeti ukrepi Vlade za zaustavitev javnega življenja med 1. in 12. aprilom 2021, med katerimi je tudi ukrep izvajanja pouka na daljavo, zagotavljanje le nujnega varstva za otroke v vrtcih in za učence od 1. do 3. razreda ter omejeno delovanje javnega prevoza, lahko vplivajo na nemožnost opravljanja dela delavca zaradi nastanka višje sile. V zvezi s tem, v nadaljevanju podajamo sledeča pojasnila.

  Arhivi