Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: FURS: Zavezanci za odmero obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 lahko na eDavkih že preverijo, ali bodo prejeli novo odločbo

  Nove odločbe bodo sredi junija 2022 izdane le tistim zavezancem, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov s strani Geodetske uprave prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Ostali zavezanci, ki novih odločb ne bodo prejeli, pa se vseeno ne strinjajo s svojo odmero, lahko najpozneje do 6. 6. 2022 vložiti pritožbo.

  Arhiv: SDP: Objavljen Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle stare 55 let ali več

  Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022. Prvi rok za oddajo vloge je 10. junij 2022.

  Arhiv: GZS informativni dan in mreženje: Javni razpis za okrevanje in odpornost s PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI

  Vabljeni na brezplačni informativni dan javnega razpisa ZA OKREVANJE IN ODPORNOST S PILOTNO-DEMONSTRACIJSKIMI PROJEKTI.

  Arhiv: ANR: Angažiranje izvajalcev dogovorjenih postopkov

  Agencija za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljevanju: Agencija) je ob opravljanju javnega nadzora nad revidiranjem zaznala, da se v določenih primerih naročniki ne zavedajo, da potrebujejo storitev revidiranja in posledično angažirajo neustrezne izvajalce za opravljanje takih storitev.

  Arhiv: SURS: Bruto domači proizvod se je na letni ravni povečal za 9,8 %

  Na visoko gospodarsko rast je pozitivno vplivalo domače in tuje povpraševanje. Uvoz se je povečal bolj kot izvoz, zaradi česar je bil prispevek zunanjetrgovinskega salda k rasti BDP negativen.

  Arhiv: FURS: Kar 86 odstotkov zavezancev zadovoljnih s storitvami Finančne uprave

  Na Finančni upravi glede na 16. člen Uredbe o upravnem poslovanju vsaki dve leti s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljajo zadovoljstvo strank s poslovanjem organa. Anketni vprašalnik so javno objavili 5. 5. 2022, respondenti pa so ga lahko izpolnjevali do 20. 5. 2022.

  Arhiv: FURS: Finančna uprava našla rešitev v primeru napačnih vhodnih podatkov pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021

  Finančna uprava je našla rešitev za zavezance, ki so zaradi uporabe napačnih vhodnih podatkov prejeli napačne odmere obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Vsem tem zavezancem bo v mesecu juniju izdala nove odločbe. To pomeni, da tem zavezancem ne bo treba vlagati pritožb, saj bo nova odločba nadomestila prejšnjo, ki je napačna.

  Arhiv: SIR: IFAC - gradivo za izvajanje revidiranja računovodskih ocen

  IFAC je na svoji spletni strani objavil podporno gradivo za izvajanje revidiranja računovodskih ocen.

  Arhiv: SPS: Vavčer za digitalni marketing ponovno na voljo

  Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) danes, 13. 5. 2022, z objavo v Uradnem listu Slovenije in na svoji spletni strani ponovno objavlja Javni poziv Vavčer za digitalni marketing.

  Arhiv: FURS: Napačni vhodni podatki pri odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021

  Finančna uprava je 6. 5. 2022 izdala 184.564 odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021. Za nekatere zavezance je Finančna uprava po trenutno znanih informacijah prejela napačne vhodne podatke, ki jih Finančni upravi posredujejo zunanji viri in sicer podatek o višini katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč, zaradi česar je bil pri določenih zavezancih posledično izračun napačen.

  Arhivi