Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Razvoj in številčni prikaz panoge za leto 2014

  Zbrani so podatki o številu, prihodkih in zaposlenih, glavni poudarki iz izkaza uspeha in pomembnejši kazalniki a družbe in samostojne podjetnike, ki opravljajo računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje – SKD 69.200.

  Arhiv: Samo še jutri velja zgodnja kotizacija za seminar Obligacijsko pravo za računovodje

  Izobraževanje je namenjeno računovodjem, ki želijo nadgraditi svoje obstoječe strokovno znanje s poznavanjem osnov obligacijskega prava. Za člane GZS znaša zgodnja kotizacija 76,00 € + DDV in za ostale 120,00 € + DDV.

  Arhiv: Sporočilo za medije: Izvajalci računovodskih storitev dobili svoj standard

  Ljubljana, 18. maja 2015 – Zbornica računovodskih servisov (ZRS) je danes širši javnosti predstavila Standard izvajalcev računovodskih storitev. Standard opredeljuje smernice za opravljanje računovodske dejavnosti oziroma določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec računovodskih storitev, da svoje delo opravlja strokovno in kakovostno. Namen standarda je v prvi vrsti zaščititi uporabnike računovodskih storitev, saj je bilo do sedaj to področje povsem neurejeno.

  Arhiv: Ugodnost za člane ZRS: Učinkovit finančni nadzor podjetja, 3. 6. 2015 v Portorožu

  Člani ZRS se lahko dogodka v organizaciji Smartfin d.o.o. udeležijo brezplačno. Streho se popravlja, ko sije sonce. Ko dežuje, je prepozno.

  Arhiv: Izvoljen nov Upravni odbor ZRS

  Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov je na svoji konstitutivni seji dne 13. 5. 2015 potrdil nov Upravni odbor ZRS. Predsednik ZRS ostaja Aleksander Štefanac, za podpredsednico je imenovana Valentina Zupan. Polonca Podgoršek je potrjena za direktorico tudi v novem mandatu.

  Arhiv: ZRS je organizirala posvet na temo Pogled banke na ocenjevanje tveganj pri odobravanju naložb

  Namen posveta: računovodski servisi imamo pri pripravi in posredovanju finančnih podatkov bankam veliko vlogo. Ta vloga je velikokrat večja, kot se jo zavedamo.

  Arhiv: Priprave na izpit in izpit za pridobitev naziva Strokovni vodja racunovodskega servisa, maj 2015

  ZRS vam nudi možnost, da utrdite znanje o računovodstvu, davkih, pravnih vidikih gospodarskega in finančnega poslovanja ter organizaciji in vodenju računovodskega servisa s pomočjo učne aplikacije ter se udeležite izpita »Strokovni vodja računovodskega servisa«.

  Arhivi