Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: MF: Vlada je sprejela Nacionalni reformni program 2022

  Nacionalni reformni program je del dokumentov evropskega semestra, ki ga države članice EU pripravljajo vsako leto. Letošnji dokument zaradi predvolilnega obdobja v Sloveniji vsebuje pregled ključnih ukrepov, reform in načrtov investicij, ki so bili sprejeti v zadnjem obdobju. Ključne navedene reforme in investicije za prihodnje obdobje temeljijo na sprejetem Načrtu za okrevanje in odpornost. S slednjim Slovenija naslavlja specifična priporočila in izzive, ki jih navaja Evropska komisija v svojih dokumentih.

  Arhiv: FURS: Izteka se rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej za leto 2021

  Naj spomnimo na oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) do 3. 5. 2022. Oba obračuna je mogoče oddati le elektronsko prek sistema eDavki.

  Arhiv: MF: Vlada je sprejela Program stabilnosti 2022

  Vlada je sprejela Program stabilnosti 2022, ki v luči državnozborskih volitev in izrednih makroekonomskih negotovosti zaradi humanitarnih in ekonomskih posledic vojne v Ukrajini ter vzpostavitve gospodarskih ravnotežij po obdobju epidemije vključuje zgolj scenarij nespremenjenih oziroma spontanih politik. Kljub temu je nominalni primanjkljaj po posameznih letih v spontanem scenariju nižji od ciljnih vrednosti v deležu bruto domačega proizvoda, ki so določeni v veljavnem Odloku o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024.

  Arhiv: STA novice: Vlada za tri mesece podaljšuje znižane trošarine za energente

  Ljubljana, 28. aprila (STA) - Vlada je z uredbo še za tri mesece podaljšala veljavnost znižanih trošarin na energente, in sicer na elektriko ter pogonska goriva, kurilno olje in zemeljski plin za ogrevanje. Znižane trošarine, ki so del ukrepov za blažitev posledic energetske draginje za prebivalstvo in podjetja, bodo tako v veljavi do 31. julija.

  Arhiv: FURS: Možnost testiranja več vrst dohodkov REK-O obrazca, samoprijave in popravkov REK-O obrazca

  V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov smo na testnem portalu eDavki objavili REK-O obrazec, dopolnjen na podlagi novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) in REK-O za izplačila vrst dohodkov: 1001, 1003, 1090, 1107, 1110, 1144 in 1150, z vgrajenimi predvidenimi kontrolami in s tem omogočili testiranje teh vrst dohodkov. Hkrati je omogočeno testiranje oddaje REK obrazca na podlagi samoprijave in tudi predlaganje popravkov REK obrazcev.

  Arhiv: GZS vabi na delavnico: Iz prakse za prakso

  Na delavnici“IZ PRAKSE ZA PRAKSO” boste spoznali kako poteka inšpekcijski postopek in kako ostanete samozavestni, ko vas obišče inšpektor. Z vami bo svoje znanje in izkušnje iz prakse delila Andrejka Grlić, univ.dipl. pravnica in dolgoletna glavna tržna inšpektorica.

  Arhiv: SIR: Objavljen je prevod Mednarodnega standarda upravljanja kakovosti 1

  Objavljen je prevod Mednarodnega standarda upravljanja kakovosti 1 - Upravljanje kakovosti za podjetja, ki opravljajo revizije ali preiskave računovodskih izkazov ter druge posle dajanja zagotovil in sorodnih storitev. Standard prične veljati 15. decembra 2022.

  Arhiv: SPS: Vavčer za kibernetsko varnost je ponovno na voljo

  Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v petek, 22. 4. 2022, ponovno odprl Javni poziv Vavčer za kibernetsko varnost. Vavčer bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge. Na voljo bo 0,2 mio EUR. Nepovratne spodbude, ki jih SPS dodatno razpisuje so preostanek sredstev, ki so ostale neporabljene, zaradi odstopov od pogodb oz. neizvedenih aktivnosti iz sredstev REACT EU.

  Arhiv: Priložnost za podjetja - Objavljen je Javni razpis za pilotno-demonstracijske projekte

  Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (v nadaljevanju Javna agencija Spirit) je v petek 15. 4. 2022 v Uradnem listu objavila Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti (JR DEMO PILOTI NOO), ki bo podprl konzorcijske projekte.

  Arhiv: SPS: Na voljo 87,45 milijonov EUR garancij za najemanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere in ostalimi ugodnimi pogoji

  Poleg COVID garancij (razpis P1 COVID 2022, objavljen 8. 4. 2022), ki so namenjene izključno podjetjem za omilitev posledic COVID -19 , Slovenski podjetniški sklad (SPS) razpisuje še klasične garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost poslovanja ter si omogočila konkurenčno uveljavljanje na trgu.

  Arhivi