Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


    Arhiv: Kakšna je plačilna disciplina?

    Dospele neporavnane obveznosti nad 5 dni neprekinjeno v letu 2015 imajo trend upadanja, število plačilno nesposobnih subjektov in njihov znesek sta manjša tudi v primerjavi s preteklimi leti. Tudi januarja 2016 se je zmanjšal povprečni dnevni znesek in število pravnih oseb z likvidnostnimi težavami, enako pri samostojnih podjetnikih. Največ plačilno nesposobnih pravnih oseb sodi v področje trgovine, sledi gradbeništvo, področje strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti ter predelovalne dejavnosti, pri podjetnikih je pomembno še področje gostinstva.

    Arhivi