Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Dokončno obvestilo AJPES: Oddaja letnega poročila omogočena do 8. aprila 2014 zavezancem ob predhodnem pojasnilu razloga in dogovoru s pristojno izpostavo

  AJPES je dolžan zagotavljati podatke, ki izhajajo iz računovodskih evidenc v zakonskih rokih.

  Arhiv: Informacija za delodajalce o spodbudah za zaposlovanje

  Zgibanko so pripravili ZPIZ, DURS in Zavod RS za zaposlovanje.

  Arhiv: Kako enostavno zaposliti tujca?, GZS, 15.04.2014

  Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za notranje zadeve in Zavodom RS za zaposlovanje vabi na brezplačno delavnico.

  Arhiv: Problematika REK obrazcev

  MF je problematiko z DURS preučil. Na podlagi pridobljenih informacij bodo v čim krajšem času pripravili spremembo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, s katero bo določen ustrezen rok za poročanje navedenih podatkov.

  Arhiv: Izšle so Zdrave novice, št. 5, marec 2014

  Namen zdravih novic je spodbujanje in promocija zdravja na delovnem mestu za zaposlene, ki opravljajo sedeče in stresno delo.

  Arhiv: Dodatni poziv AJPES-u za prestavitev roka za oddajo letnih poročil za leto 2013

  ZRS tudi AJPES pozivala, da prestavi rok za oddajo letnih poročil za leto 2013 do vključno 22. 04. 2014 za vse zavezance brez predhodnega pojasnila razloga in dogovora s pristojno izpostavo.

  Arhiv: Odgovor DURS na poziv ZRS za prestavitev rokov za oddajo Obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2013 in Obračun davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2013

  DURS je sporočil, da bo zaradi izjemnih okoliščin omogočil oddajo davčnih obračunov po izteku zakonskega roka. Davčni zavezanci, ki bodo Obračune davka od dobička pravnih oseb za leto 2013 in Obračune davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2013 predložili v elektronski obliki preko sistema eDavki, bodo lahko te obračune predložili tudi po izteku zakonskega roka najkasneje do vključno 22.4.2014. Več informacij v priponki na povezavi.

  Arhiv: Odgovor MF na pobudo ZRS za spremembo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu – sprememba nekaterih rokov poročanja, 6.3.2014

  MF je problematiko z DURS preučil. Na podlagi pridobljenih informacij bodo v čim krajšem času pripravili spremembo Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu, s katero bo določen ustrezen rok za poročanje navedenih podatkov.

  Arhiv: Poziv DURS-u za prestavitev rokov za oddajo Obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2013 in Obračun davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2013 do 30.4.2014

  ZRS poziva DURS, da prestavi roke za oddajo Obračuna davka od dobička pravnih oseb za leto 2013 in Obračun davka od dohodka iz dejavnosti za leto 2013 do 30.4.2014.

  Arhiv: Anketa: Inšpekcijski nadzor

  GZS na povabilo Inšpekcijskega sveta, ki deluje v okviru Ministrstva za notranje zadeve, sodeluje pri zbiranju informaciji

  Arhivi