Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: ZRSZ: Danes 1.484 delodajalcev prejelo skoraj 2,5 milijona EUR za povračilo nadomestila plače

  Junija predvideni dve izplačili na podlagi interventnih zakonov, prvo naslednje je 10. junija.

  Arhiv: MDDSZ: Pravice iz javnih sredstev, ki iztečejo konec maja 2020, ne bodo avtomatično podaljšane

  Od 1. junija 2020 dalje se pravice iz javnih sredstev ne bodo več avtomatično podaljšale, kot je to veljalo v času pandemije in veljavnosti Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ( ZIUZEOP).

  Arhiv: Objavljen Pregled javnofinančnih gibanj za prve štiri mesece letošnjega leta

  Ministrstvo za finance je objavilo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prve štiri mesece letošnjega leta. Prihodki državnega proračuna so znašali približno 3,03 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja nižji za 9,7 %. Odhodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali približno 3,73 milijarde evrov, kar je 10,9 % več kot v primerljivem obdobju lani. Državni proračun je v prvi tretjini leta tako izkazal primanjkljaj v višini 699,3 milijona evrov.

  Arhiv: FURS: Davek na finančne storitve

  Finančna uprava RS je objavila spremembo dokumenta Davek na finančne storitve.

  Arhiv: Slovenski inštitut za revizijo: Smernice IASB povezane s pandemijo COVID-19 za revizorje

  IASB (The International Auditing and Assurance Standards Board) je objavil smernice, povezane s pandemijo COVID-19 za revizorje, ki jih je treba upoštevati pri izdaji revizorjevega poročila o zaključku revizije računovodskih izkazov.

  Arhiv: FinD-INFO: Odlog plačila DDV v času epidemije

  Mag. Tanja Urbanija pojasnjuje odlog plačila DDV z dveh časovnih vidikov - odlog v situaciji brez epidemije ter trenutne možnosti v času COVID-19.

  Arhiv: FURS: Kaj pomeni prenehanje začasnih ukrepov po ZZUSUDJZ za poslovanje Finančne uprave RS?

  V Uradnem listu RS, št. 74/20 z dne 21. maj 2020 je bil objavljen Sklep o ugotovitvi prenehanja razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: sklep), ki bo začel veljati 1. junija 2020. To pomeni, da bodo 1. junija 2020 prenehali začasni ukrepi po Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – ZZUSUDJZ (Uradni list RS, št. 36/20 in 61/20).

  Arhiv: Poziv poslancem: Sprejmite dopolnila #PKP3 v dobro celotnega slovenskega gospodarstva

  GZS je poslance pozvala, da na seji sprejmejo dopolnila #PKP3, s katerimi bi se podaljšal ukrep čakanja na delo za vse dejavnosti za mesec junij ter omogočila sočasna uporaba ukrepov čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa. Tako bo mogoče ohraniti še vedno visoko zaposlenost v gospodarstvu tudi v mesecu juniju.

  Arhiv: Slovenski inštitut za revizijo: Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij

  Strokovni svet Inštituta je na seji 26. maja 2020 sprejel Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih za uvrščanje na seznam aktivnih računovodij. Sprememba Pravilnika se nanaša na podaljšanje roka za vpis v seznam aktivnih računovodij iz dveh na tri leta.

  Arhivi