Mediji

Arhiv: Novo usposabljanje za kemijskega tehnologa

23. marca je Gospodarska zbornica (GZS) na svojem sedežu na Dimičevi 13 v Ljubljani organizirala poseben dogodek, kjer je bil predstavljen nov program usposabljanja za operativnega tehnologa v kemijski industriji (POT-Ke). Zavod RS za zaposlovanje je namreč skupaj z Združenjem kemijske industrije pri GZS pripravil poseben program usposabljanja za ta poklic, saj glede na povpraševanje podjetij iz te panoge opažamo pomanjkanje kemijskih tehnikov. Zanimanje mladih za zaposlitev v kemijski industriji pa je precejšnje.

Arhiv: Odnosi med GZS in PGZ Koper

Vse gospodarske zbornice, tudi Primorska gospodarska zbornica (PGZ Koper), so pri svojem delovanju zavezane k spoštovanju Zakona o gospodarskih zbornicah, Statuta Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in medsebojnih pogodb. Za vse dele zborničnega sistema, tudi pravno samostojne, veljajo enaka pravila in merila. Naloga in obveza GZS je zavarovati interese in integriteto celotnega sistema GZS, pa tudi interese podjetij primorske regije, ki jim mora sistem zagotoviti enako obravnavo in raven storitev, kot podjetjem iz drugih regij.

Arhiv: Podjetja v državni lasti in postopek privatizacije v Sloveniji

Na konferenci Podjetja v državni lasti in postopek privatizacije v Sloveniji, ki ga je 17. marca 2015 organizirala Evropska komisija v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, je vrsta eminentnih domačih in tujih strokovnjakov spregovorila o pomenu podjetij v državni lasti, procesu privatizacije in dobrih praksah pri upravljanju podjetij v državni lasti.

Arhiv: Natura 2000 za Slovenijo ni problem, če skupaj z Evropsko komisijo zagotovi gospodarne pogoje za njeno izvajanje.

Zaključki, povzetki, predstavitve posveta GZS, 9.3.32015 - Natura 2000 - ovira ali priložnost za razvoj ?

Arhiv: V ZAE velike možnosti za sodelovanje

V okviru Poslovnih stikov na GZS je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) danes pripravila srečanje s Clemensom Pongratzem, lastnikom in izvršnim direktorjem Arabian Business Solutions s sedežem v Dubaju. Udeleženci so razpravljali tem, kako izkoristiti potencial ZAE trga in biti uspešnejši od konkurence, o prvih korakih vstopa na ta trg, identifikaciji pravih poslovnih partnerjev ter načinih učinkovitega vzdrževanja in širjenja kontaktov s kupci v ZAE.

Arhiv: Natura 2000 – sama po sebi ni problem, če se odpravijo administrativni pristopi za njeno izvajanje

Arhiv: Natura 2000 – sama po sebi ni problem, če se odpravijo administrativni pristopi za njeno izvajanje

»Natura 2000, ki je eden od režimov za varovanje narave v Sloveniji, sama po sebi ne bi bila problem, če bi bila poleg EU Direktive o pticah in habitatih skladna tudi z ostalimi EU direktivami in ukrepiSlovenije za doseganje podnebnih in drugih razvojnih ciljev do leta 2020«, so sestrinjali udeleženci posveta na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

Arhiv: GZS: Strateška skupina predstavnikov podjetij v tuji lasti

V kratkem bo na GZS ustanovljena strateška skupina predstavnikov podjetij v tuji lasti. Namen te skupine bo s svojimi izkušnjami deliti dobre prakse in predlagati spremembe za izboljšanje poslovnega okolja v Sloveniji.

Arhiv: Podeljene Nagrade GZS za gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2014

Arhiv: Podeljene Nagrade GZS za gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2014

Ljubljana, 4. marca 2015 - GZS je danes že 47. podelila Nagrade za gospodarske in podjetniške dosežke kot priznanje tistim gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Letošnjih nagrajencev je 8, iz 7 podjetij, prihajajo pa iz šestih regij in šestih panog.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.