Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminar Novosti na temo obračunavanja DDV, Ljubljana, 16. november 2011

   Zbornica računovodskih servisov 
  organizira seminar

  Novosti na temo obračunavanja DDV
  v sredo, 16. novembra 2011, od 9.00 do 13.30 ure
  v dvorani C Dimičeva 13, Ljubljana
  .

  S 1. julijem 2011 so se v Sloveniji začela neposredno uporabljati pravila iz Izvedbene Uredbe Sveta EU št. 282/2011 z dne 15. marca 2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. Hkrati je bil 5.10.2011 v Uradnem listu RS št. 78/11 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost – t.im. novela ZDDV-1E. Tik pred sprejetjem pa so tudi spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju ZDDV-1. Na podlagi praktičnih primerov vam bomo predstavili vse novosti, ki jih prinašajo navedena izvedbena uredba in novela ZDDV-1E.

  Komu je delavnica namenjena:
  Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko obračunavanja DDV.

  Vsebina:

  • Določanje statusa naročnika storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1:
   • ali je naročnik davčni zavezanec za DDV ali ne - potrebna dokazila
   • namen porabe storitev pri naročniku
   • opredelitev stalne poslovne enote
   • aktualno pojasnilo DURS
  • opredelitev elektronsko opravljenih storitev
  • kraj opravljanja storitev s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja in podobnih storitev
  • kraj opravljanja restavracijskih storitev in storitev cateringa
  • kraj opravljanja prevoznih sredstev v najem in opredelitev pojma prevozno sredstvo
  • pridobitev blaga iz EU
  • določitev davčne osnove pri uporabi kreditne ali debetne plačilne kartice
  • stopnja DDV
  • oprostitveplačila DDV
  • Novela ZDDV-1E
   • popravek obračunanega DDV od terjatev, ki jih je davčni zavezanec prijavil v postopek prisilne poravnave ali v stečajnem postopku
   • obvezna predložitev celotne dokumentacije povezane z obračunavanjem DDV v elektronski obliki
   • ukrepi za zmanjšanje administrativnih bremen za davčnega zavezanca
   • postopek popravljanja napak iz preteklih davčnih obdobij v tekočem obračunu DDV-O
   • postopek samoprijave v primeru, da davčni zavezanec obračun DDV-O ni predložil v predpisanem roku
  • Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju ZDDV-1

  Kaj boso slušatelji z izobraževanjem pridobili:
  Udeleženci bodo seznanjeni z vsemi novostmi Izvedbene Uredbe Sveta EU št. 282/2011, ki se uporabljajo od 1.7.2011 dalje ter z najnovejšimi spremembami in dopolnitvami ZDDV-1, ki večinoma veljajo od 20.10.2011 dalje. Seznanili pa jih bomo tudi z aktualno davčno in sodno prakso s področja obračunavanja DDV ter hkrati odgovorili na njihova vprašanja, ki se jim z obravnavano tematiko postavljajo pri vsakodnevnem delu.

  Predavateljica:
  Branka Svilar Mugoša, univ. dipl. prav., se že več kot 15 let ukvarja z davčno problematiko, zlasti s področja obračunavanja DDV. Sodelovala je pri uvajanju DDV v Sloveniji, predava na številnih seminarjih s področja obračunavanja DDV in davčnega postopka. Je tudi soavtorica prvega komentarja o DDV in avtorica priročnikov »Vse o DDV« in »Obračunavanje DDV po 1.1.2010 v teoriji in praksi».

  Kotizacija:

  • člani GZS: 95,00 € + 20% DDV
  • nečlani: 150,00 € + 20% DDV

  Cena zajema udeležbo na seminarju, gradivo, postrežbo z napitki med odmorom in potrdilo o udeležbi.
  Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili predračun.

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se udeležbo na dvodnevni delavnici priznata 2 točki.

  Informacije:
  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Telefon: 01/5898 316

  Prijave in odjave
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • s prijavnico v priponki:   
   • GZS - ZRS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
   • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti zrs@gzs.si
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred seminarjem. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi