Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Predstavitve kandidatov za UO ZRS za mandat 2011 - 2015

  Kandidatna lista za člane UPRAVNEGA ODBORA ZRS (voli se 8 kandidatov):

  1. Erznožnik Valentina, SALDO PLUS d.o.o., Kranj
  2. Prosen Ksenija, FINEA NUCLEUS d.o.o., Maribor
  3. Škrokov Neven, BE.EF.ES d.o.o., Ljubljana
  4. Štefanac Aleksander, FACTA – računovodska hiša, Štefanac Aleksander s.p., Maribor
  5. Okorn Tomaž, SOVA d.o.o., Ljubljana
  6. Artnak Branka, FIRABA d.o.o., Šentjur pri Celju
  7. Peršolja Darja, CONTALL d.o.o. Nova Gorica
  8. Vidovič Darko, ALIN d.o.o., Kidričevo
  9. Levič Gregor, CERERA d.o.o., Ljubljana
  10. Tilen Božič, PROTOKORP d.o.o., Ljubljana
  11. Hrvatin Nadja, RE-ING d.o.o. Koper
  12. Jernej Jerman, RAFIS d.o.o., Ljubljana

  Predstavitve kandidatov:

  Erznožnik Valentina, SALDO PLUS d.o.o., Kranj, www.saldoplus.si 
  Direktorica in lastnica računovodska servisa iz Kranja ustanovljenega leta 1991.

  "Članica UO ZRS sem bila že v sedanjem mandatu, prav tako aktivno delujem tudi v UO Območne zbornice za Gorenjsko.
  Aktivno sem bila vključena v številne projekte ZRS, nekatere od njih je potrebno v naslednjih letih še razviti in dokončati.
  Prepričana sem, da  lahko s svojimi dosedanjimi izkušnjami pri aktivnem delovanju  zbornici ter vodenju srednje velikega računovodskega servisa, uspešno nadaljujem z delom tudi v obdobju 2011 – 2015."
   

  Prosen Ksenija, FINEA NUCLEUS d.o.o., Maribor, www.finea-nucleus.si

  »Zbornica računovodskih servisov je v zadnjih 15 letih naredila velik korak naprej pri prepoznavnosti dejavnosti računovodskih servisov,  skrbi za njihov razvoj ter zastopanju in ščitenju interesov svojih članov. Svoje poslanstvo opravlja z odliko in želim si, da bo tako tudi v prihodnje. S svojim znanjem in izkušnjami, ki sem si jih pridobila z delom v računovodskem servisu, ter z idejami, ki jih nikoli ne zmanjka, lahko pripomorem k uspešnemu uresničevanju zadanih nalog.«
   

  Škrokov Neven, BE.EF.ES d.o.o., Ljubljana, www.beefes.si 

  "Izziv za aktivno vključitev v delovanje ZRS sem prvič sprejel v letu 2007. V tem obdobju smo člani UO ZRS opravili pomemben premik v razumevanju pomembnosti kvalitetnega računovodskega servisa med naročniki storitev in tudi v širši strokovni in poslovni javnosti. Pomembne izkušnje sem pridobil tudi pri pripravi in vodenju zadnjih štirih Kongresov ZRS. Ker mi ni vseeno, kako se bodo interesi računovodskih servisov zastopali v naslednjih letih, sem se odločil za kandidaturo za člana UO v prihajajočem mandatu."


  Štefanac Aleksander
  , FACTA – računovodska hiša, Štefanac Aleksander s.p., Maribor

  "V obdobju 2007 – 2011, ko sem kot predsednik ZRS vodil upravni odbor, smo si zastavili ambiciozne cilje, pri izvedbi katerih želim sodelovati tudi v prihajajočem mandatu. Prepričan sem, da lahko z dosedanjimi izkušnjami in glede na dosežene rezultate še naprej sodelujem pri aktivnem zastopanju interesov računovodskih servisov, dvigu ugleda računovodske dejavnosti ter pri uspešni promociji in zavedanju o pomenu kvalitetnega računovodskega servisa v širšem poslovnem okolju. Zlasti se bom še naprej zavzemal za ustrezno ureditev računovodske dejavnosti."

  Okorn Tomaž, SOVA d.o.o., Ljubljana, www.sova.si

  "Od leta 1989 sem direktor računovodskega servisa Sova d.o.o., ki opravlja storitve na področju računovodstva in davčnih obravnav. Že 36 let delam na področju računovodstva in davkov, kar je vsekakor izkušnja, ki prinaša široko gledanje na računovodenje v povezavi z davčnimi predpisi. Od leta 1975 do leta 1990 sem bil zaposlen v računovodstvu velikega slovenskega podjetja, v začetku kot notranji revizor in kasneje kot vodja računovodstva. Dejaven sem tudi pri pisanju strokovnih člankov in izvajanju predavanj s področja računovodstva."

  Artnak Branka, FIRABA d.o.o., Šentjur pri Celju, www.firaba.si

  "Računovodski servis FIRABA d.o.o. vodim že 19 let. V preteklem mandatu sem bila članica UO ZRS in članica UO Regionalne gospodarske zbornice Celje – RGZC, od leta 2003 pa sem predsednica Združenja računovodskih servisov celjskega območja (ZRSCO). V naslednjem mandatu želim skupaj z ostalimi člani UO ZRS nadaljevati začete projekte in še aktivneje sodelovati pri povezovanju ZRS z regionalnimi združenji in sekcijami računovodskih servisov."
   

  Peršolja Darja, CONTALL d.o.o. Nova Gorica, www.contall.si

  »V dejavnosti računovodskih servisov delujem že od leta 1993, od kar sem ustanovila in vodim družbo Contall. V obstoječi gospodarski situaciji, so tudi v naši dejavnosti potrebni novi, inovativni pristopi, ki bodo izboljšali njeno prepoznavnost in krepili ugled. Prav članstvo v Zbornici mora pomeniti članom eno izmed konkurenčnih prednosti in možnost za utrjevanje lastne tržne pozicije, zato želim, da bi s svojim aktivnim delovanjem v UO pripomogla k temu, da postane le-to pomembno in še bolj uporabno orodje.«
   

  Tilen Božič, PROTOKORP d.o.o., Ljubljana, www.protokorp.si

  "Zaposlen sem kot vodja področja davka od dohodkov pravnih oseb v družbi Protokorp d.o.o.. Po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist finančne smeri svoje znanje dopolnjujem s študijem v okviru organizacije ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) s sedežem v Veliki Britaniji. Davčne in računovodske izkušnje sem si pred prestopom k družbi Protokorp nabiral v mednarodni svetovalni družbi Ernst & Young ter se dodatno usposabljal na izobraževalnih dogodkih doma in v tujini."
   

  Vidovič Darko, ALIN d.o.o., Kidričevo, www.alin.si 

  "Računovodski servis vodim že 20 let. Član UO ZRS sem od leta 2000. Svoje poslanstvo v UO vidim v aktivnem sodelovanju pri projektih, ki jih je v zadnjih letih ZRS odprla kar precej, velik del se nadaljuje tudi v naslednja obdobja. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami lahko v UO pripomorem k nadaljevanju usmeritev in doseganju ciljev, ki smo si jih skupaj zastavili v vseh letih delovanja ZRS. Zavzemal se bom tudi za aktivnejše sodelovanje med ZRS in regionalnimi zbornicami."
   

  Levič Gregor, CERERA d.o.o., Ljubljana, www.cerera.si

  "Ob izvolitvi se bom zavzemal za:
  - postavitev vstopnih pogojev in dvig praga za opravljanje računovodskih storitev,
  - povečanje ugleda računovodske stroke v javnosti,
  - povezovanje s sorodnimi mednarodnimi institucijami in vpeljavo dobrih praks,
  - krepitev ZRS kot kompetentnega sogovornika, pri zastopanju interesov njenih članov, v javnosti, 
  - razvoj neformalnega sodelovanja računovodskih servisov, 
                                  - vpeljavo standardov delovanja računovodskih servisov." 

   

  Hrvatin Nadja, RE-ING d.o.o. Koper, www.re-ing.si

  "V računovodskih vodah sem že 21 let in prav toliko let že razvijam in širim dejavnost   računovodskega inženiringa.
  Za kvalitetno opravljanje računovodske in svetovalne dejavnosti sem pred 10 leti med prvimi v Sloveniji opravila izpit za Vodjo računovodskega servisa.
  Na podlagi mnogoletnih izkušenj na področju poslovodenja, računovodstva in drugih poslovnih aktivnosti, sem pripravljena aktivno sodelovati pri delu združenja računovodskih servisov, za večjo prepoznavnost in pomen na gospodarskem področju, terdvigu kakovosti."

  Jerman Jernej , RAFIS d.o.o., Ljubljana, www.rafis.si

  "Po študiju na Ekonomski fakulteti že 2 leti redno delam v računovodskem servisu Rafis.
  Menim, da se bo pomen računovodske funkcije in informacij še okrepil, postal pomembnejši dejavnik pri poslovnem odločanju, računovodja pa še bolj upoštevan sogovornik. S spremembami, ki prihajajo, bo potrebno izoblikovati in dodelati merila ter pogoje delovanja podjetij na tem področju. Izziv bi mi pomenilo sodelovati pri upravljanju teh sprememb, postavljanju standardov in usmeritev za naprej."


  Kandidatna lista za predstavnike ZRS v SKUPŠČINI GZS (voli se 2 kandidata):

  1. Škrokov Neven, BE.EF.ES d.o.o.
  2. Artnak Branka, FIRABA d.o.o.
  3. Vidovič Darko, ALIN d.o.o
  4. Levič Gregor, CERERA d.o.o.
  5. Tilen Božič, PROKORP d.o.o.

  Fotogalerija

   

  Arhivi