Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: AKTUALNA DELAVNICA: Učinkovito seznanjanje z novimi predpisi - kažipot za računovodske servise

  NAMEN DELAVNICE

  UČINKOVITO SEZNANJANJE Z NOVIMI PREDPISI - KAŽIPOT ZA RAČUNOVODSKE SERVISE

  je udeležencem seznaniti s:

  I. POMEMBNEJŠIMI SPREMEMBAMI SRS v letu 2006:

  • Kakšna bodo merila za določanje velikosti podjetij v letu 2006 (ZGD-1),
  • Katere so pomembne spremembe posameznih SRS (osnovna sredstva – najemi, finančne naložbe, odloženi davki),
  • Katere MSRP bo  potrebno spoznati in ali se je smiselno odločiti za neposredno uporabo MSPR,
  • Kako bodo davčno obravnavani učinki sprememb standardov, ki se bodo odražali neposredno v prenesenem dobičku in
  • Zgled izdelave otvoritvene bilance stanja ob prehodu na SRS 2006


  Strokovna izvajalka: Silva Koritnik Rakela, univ. dipl. ekon., pooblaščena revizorka in direktorica Leitner & Leitner Audit d.o.o.


  II. TRANSFERNIMI CENAMI:

  • Smisel in pomen zakonodaje s področja transfernih cen, 
  • Opredelitev povezanih oseb v skladu z ZDDPO-1,
  • Praktični primeri uporabe metod za oblikovanje transfernih cen,
  • Poslovanje med družbo in zasebnikom z vidika transfernih cen,
  • Način priprave dokumentacije za transferne cene, 
  • Pomen transfernih cen za računovodske servise.

  Strokovna izvajalka: mag. Barbara Guzina, davčna svetovalka, Deloitte, d.o.o

  MARIBOR

  09.05.2006

  GZS – OZ Maribor
  Ulica talcev 24, Maribor
  Prijavnica za Maribor
   

    8:30 - 16:00

  NOVA GORICA

  19.05.2006

  GZS - OZ Nova Gorica, 
  Trg Edvarda Kardelja 3,  Nova Gorica

  Prijavnica za Novo Gorico

  8:30 - 16:00

  LJUBLJANA

  22.05.2006

  GZS, Dimičeva 13, dvorana A
  Prijavnica za Ljubljano

   

    8:30 - 16:00


  Kotizacija za seminar je 22.500,00 tolarjev (93,89 evrov), DDV je vključen v ceni.
  V ceni so zajeti napitki med krajšimi odmori, kosilo plačajo udeleženci sami. 

  Kotizacijo nakažite, prosimo,  na poslovni račun pri NLB d.d.:
  02924-0017841495
  sklic 2210 - vaša matična številka

  Informacije:
  Stanka Istinič, telefon 01/ 5898 312

  ali na e-naslovu: stanka.istinic@gzs.si

  Prijave in odjave:
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. za Maribor do vključno 5.5.06, za Novo Gorico in Ljubljano pa do vključno 17.5.06:

  -  z elektronsko prijavnico (pri posameznih krajih ... elektronska prijavnica za....)
  -  po pošti na naslov: GZS – Združenje računovodskih servisov, Dimičeva 13, Ljubljana;
  -  po faksu na številko:  01/ 5898 317 (prijavnica v pripetem dokumentu)            

  Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti.

  Fotogalerija

   

  Arhivi