Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Priprave na izpit in izpit za pridobitev naziva Strokovni vodja racunovodskega servisa, maj 2015

  Učinkovite priprave na izpit za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa« s pomočjo spletne aplikacije, 15.-22. 5. 2015

  Za vas smo izbrali nov inovativen način izvedbe priprav z uporabo sodobnega orodja Jollydeck. JollyDeck je učna spletna aplikacija, ki omogoča učinkovito izobraževanje v kratkem časovnem obdobju. Udeleženec je z učno vsebino seznanjen večkrat na različne načine (vprašanja z odgovori prav/narobe in a-b-c-d). Izobraževalni proces je za udeležence tako poučen kot zabaven (odzivi kažejo na več kot 90 % zadovoljstvo uporabnikov). Platformo je razvilo slovensko start-up podjetje v podjetniškem pospeševalniku Wayra v Londonu.

  Priprave obsegajo več kot 200 strokovnih vprašanj. Učenje z aplikacijo predstavlja odlično pripravo na strokovni izpit za vodjo računovodskega servisa.  

  Spletna aplikacija bo v 8-dnevnem obdobju na voljo 24 ur na dan, zato lahko preverjate svoje znanje v izbranem terminu kadarkoli in kjerkoli, ne glede na to, kje je sedež vašega podjetja. Učenje lahko tako prilagodite svojim delovnim obveznostim. Aplikacija omogoča tudi primerjavo osvojenega znanja z drugimi uporabniki programa. V aplikacijo se prijavite anonimno, z vzdevkom. Prijavljeni prejmejo navodila za uporabo aplikacije po elektronski pošti.

  Uporaba učne aplikacije: 15.-22. 05. 2015
  BONUS brezplačen vikend dostop za ponavljanje: 23.-24. 05. 2015

  Uporaba aplikacije je na voljo po posebej ugodni ceni 65,00 EUR + DDV.

  Nagrade udeležencem priprav: Uporabnika z najboljšim rezultatom v učni aplikaciji (do vključno zadnjega dne učenja do 24:00 ure) bomo nagradili z brezplačnim opravljanjem izpita za pridobitev naziva strokovni vodja računovodskega servisa na prvem naslednjem izpitnem roku.

  Prijavite se lahko s prijavnim obrazcem na dnu strani. 

  Izpit za pridobitev naziva »Strokovni vodja računovodskega servisa«, 25. 5. 2015 ob 10.00 uri

  Izpit po programu za pridobitev naziva »strokovni vodja računovodskega servisa« se opravlja pisno, z uporaba računalniškega programa e-testing na sedežu Zbornice računovodskih servisov (ZRS).

  Izpit poteka v dveh delih v skupnem trajanju 210 minut z enim 10 minutnim odmorom:

  • I. del preverja teoretično znanje iz štirih tematskih sklopov v trajanju 60 minut. Vprašanja vsebujejo odgovore po sistemu a-b-c-d (možen en odgovor).
  • II. del izpita preverja praktično znanje v trajanju 150 minut. Kandidat prejme podatke o poslovanju namišljene družbe v excelu in jih zavede v poslovne knjige. Sledi vnos odgovorov na vprašanja v aplikacijo e-testing v povezavi z opravljeno praktično nalogo. Na koncu je dodanih še nekaj kratkih praktičnih vprašanj.

  Kandidat mora za uspešno opravljen izpit zbrati najmanj 60 % vseh možnih točk iz petih tematskih sklopov skupaj in najmanj 50 % iz vsakega posameznega sklopa. Kandidat se seznani s tehniko opravljanja izpita neposredno pred opravljanjem izpita.

  V primeru reklamacij in pritožb v zvezi z opravljanjem izpita ali rezultati izpita UO ZRS imenuje posebno neodvisno komisijo za pritožbe, sestavljeno iz strokovnjakov s področja računovodske stroke.

  Pogoji za pristop k izpitu

  Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora izpolnjevati naslednje pogoje in poslati obvezne priloge ob prijavi:

  • ustrezna izobrazba
   • overjena kopija diplome za dokazilo višješolske, visoke strokovne ali univerzitetne izobrazbe  izobrazbe (kopijo lahko overi tudi delodajalec z žigom in podpisom odgovorne osebe ter pripisom: Kopija je enaka originalu.)
  • ustrezne delovne izkušnje
   • ob višješolski izobrazbi najmanj deset let delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj deset let delovnih izkušenj na področju računovodstva
   • ob visoki strokovni ali univerzitetni izobrazbi najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju vodstvenih del v računovodstvu ali najmanj pet let delovnih izkušenj na področju računovodstva


  Potrdilo - certifikat o pridobljenem nazivu »Strokovni vodja računovodskega servisa«

  Zbornica računovodskih servisov izda kandidatu, ki uspešno opravi izpit certifikat, s katerim mu podeli naziv »strokovni vodja računovodskega servisa«.

  S certifikatom dokazujete:

  • svoje znanje in kompetence
  • usposobljenost strankam in delodajalcu
  • zavezanost k zadovoljstvu strank
  • nudite lahko storitve z višjo dodano vrednostjo
  • v kombinaciji z letnim dokazovanjem dodatnega izobraževanja in zavarovanjem poklicne odgovornosti dobite možnost za vpis v Katalog certificiranih računovodskih Slovenije

  Cena izpita: 195,00 EUR (+ 22 % DDV)

  Prijave na izpit sprejemamo do 18. 5. 2015.

  Kandidati pošljejo prijavnico v prilogi (na predpisanem obrazcu) in obvezne priloge na naslov:
  GZS - Zbornica računovodskih servisov
  Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

  Na podlagi prijave na izpit bodo kandidati obveščeni o izpolnjevanju pogojev za opravljanje izpita, pogojih plačila ter času in kraju izvedbe izpita.

  Pripete datoteke

  Fotogalerija

  Obrazec za prijavo

   

  Arhivi