Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Seminarji Davčni obračun in letno poročilo za leto 2015 (december 2015 - februar 2016)

  Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju
  z območnimi zbornicami in samostojnimi regionalnimi zbornicami v sistemu GZS
  tudi letos za svoje člane
  organizira seminar 

  Davčni obračun in letno poročilo za leto 2015

  Urnik seminarjev:

  Lokacija in naslov Dan in datum Ura Predavateljica
  ZRS, Ljubljana, Dimičeva 13 sreda, 16.12.2015 09.00 - 13.30 Maja Bohorič Rade
  RGZC, Celje, Ljubljanska 14 sreda, 06.01.2016 09.00 - 13.30 Maja Bohorič Rade
  OZ Koroška, Dravograd, Koroška cesta 47 četrtek, 07.01.2016 10.00 - 14.30 Barbara Guzina
  GZDBK, Novo mesto, Novi trg 11, II. nadstr. petek, 08.01.2016 08.30 - 12.40 Barbara Guzina
  ŠGZ, Maribor, Ulica talcev 24 ponedeljek, 11.01.2016 09.00 - 13.30 Maja Bohorič Rade
  ZRS, Ljubljana, Dimičeva 13 torek, 12.01.2016 09.00 - 13.30 Barbara Guzina
  OZ Posavje, Krško, Bohoričeva 9 sreda, 13.01.2016 09.00 - 13.30 Barbara Guzina
  OZ za severno Primorsko, Nova Gorica,Sedejeva 2 a, (Poslovni center Gonzaga) četrtek, 14.01.2016 09.00 - 13.30 Maja Bohorič Rade
  OZ Postojna, Cankarjeva ulica 6 torek, 19.01.2016 09.00 - 13.30 Maja Bohorič Rade
  PGZ, Murska Sobota, Lendavska 5a/IV, Klub PAC četrtek, 21.01.2016 10.00 - 14.30 Barbara Guzina
  OZ Zasavje, Zagorje ob Savi, Podvine 36 četrtek, 28.01.2016 09.00 - 13.30 Maja Bohorič Rade
  SŠGZ, Velenje, Rudarska 6 a torek, 02.02.2016 09.00 - 13.30 Maja Bohorič Rade

   

  Namen:

  Seminar je namenjen računovodskim servisom in računovodjem, ki so pripravljajo letno poročila in davčne obračune za pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Na seminarju bomo osvežili izhodišča za pripravo letnega poročila majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pretežna vsebina seminarja pa se nanaša na podrobnejši pregled pravil za pripravo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb ter izpostavitev pomembnejših razlik med davčnim obračunom za pravne osebe in davčnim obračunom za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.

  Posebej bomo obravnavali novosti, ki veljajo pri pripravi davčnih obračunov za leto 2015, opozorili na nekatere predvidene spremembe v letu 2016 ter vsebinsko pregledali obrazce za davčni obračun pravnih oseb in obrazce za davčni obračun fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost.

  Udeleženci seminarja bodo lahko aktivno sodelovali na seminarju s svojimi vprašanji, na primerih iz prakse pa bodo predstavljeni tudi problemi in dileme, ki se pogosto pojavljajo pri opredeljevanju posameznih vrst odhodkov in njihovi davčni obravnavi. Udeležence bomo opozorili tudi na mnenja FURS oziroma najnovejšo sodno prakso.

  Vsebina:

  1. Predvidene spremembe ZDDPO-2 in ZDoh-2 za leto 2016
  2. Letno poročilo za gospodarske družbe in samostojne podjetnike za leto 2015
   1. Sestavni deli letnega poročila v skladu z določili ZGD-1
   2. Pravila sestavljanja računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS
   3. Uporaba dobička, pokrivanje izgube, oblikovanje rezerv, posebnosti pri pripisu dobička družbenikom v osebnih družbah (k.d., d.n.o.)
   4. Priloge k izkazom 
   5. Javna objava letnih poročil
  3. Obračun davka od dohodkov pravnih oseb 2015
   1. Pregled obrazca po posameznih postavkah 
   2. Opredelitev davčne osnove
   3. Poslovanje med povezanimi osebami (transferne cene in obresti)
   4. Rezervacije, odpis terjatev in druga prevrednotenja
   5. Prihodki in izvzem prihodkov iz obdavčitve
   6. Odhodki: priznani, delno priznani in nepriznani
   7. Davčne olajšave za leto 2015 
   8. Odbitek tujega davka
  4. Obračun akontacije dohodnine od dohodkov iz dejavnosti - davčni obračun za s.p. in druge zasebnike ter obračun dohodnine za »normirance«
   1. Posebnosti pri določanju davčne osnove za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost v primerjavi z davčnim obračunom za pravne osebe
   2. Posebnosti pri obrazcu za davčni obračun za normirancev

  Trajanje:

  9.00 - 13.30 (5 šolskih ur)

  Strokovni izvajalki:

  Maja Bohorič Rade, univ.dipl.ekon, davčna svetovalka družbe Svilar-Bohorič & partnerji d.o.o. in soustanoviteljica Inštituta za javne finance,
  ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

  mag. Barbara Guzina, Guzina Kavšek svetovanje d.o.o. 
  je samostojna davčna svetovalka. Izkušnje je pridobila tudi kot direktorica oddelka za davčno svetovanje in davčna svetovalka pri mednarodni revizijski in svetovalni družbi Deloitte in v tujini. Na Nizozemskem je sodelovala pri pripravi dokumentacije s področja transfernih cen za največja podjetja v EU, na Portugalskem pa se je ukvarjala z davčnim planiranjem za mednarodna podjetja, ki želijo optimizirati svoje poslovanje v Evropi in drugod po svetu. Je predavateljica in avtorica številnih člankov in priročnikov s področja davkov. V letu 2013 je bila s strani Vlade Republike Slovenije imenovana za enega izmed štirih slovenskih arbitrov za transferne cene v Evropski Uniji, ki že vrsto let predava in svetuje na davčnem in računovodskem področju.

  Kotizacija:

  • člani GZS: 95,00 € + DDV (zgodnja prijava 76,00 € + DDV)
  • ostali: 150,00 € + DDV (zgodnja prijava 120,00 € + DDV)

  Izkoristite ugodnost in se prijavite do vključno 14 dni pred posamezno izvedbo seminarja, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo.

  Prijave:

  Prijavnica za posamezno lokacijo se nahaja v tabeli zgoraj. 

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.

  Informacije:

  Zbornica računovodskih servisov
  Tel.: 01/5898 316
  e-pošta: zrs@gzs.si

  Fotogalerija

   

  Arhivi