Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Elektronsko potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL) – obvestilo za zavarovance

  Od kdaj naprej

  Zdravniki, ki so pooblaščeni za izdajo potrdil o upravičeni zadržanosti od dela, od 1. 1. 2020 naprej pripravijo to listino v elektronski obliki in jo zapišejo v informacijski sistem ZZZS, kjer je z uporabo sistema SPOT (e-VEM) dostopna delodajalcu.

  Zavarovanci do vključno 31. 1. 2020 v ambulanti še prejmejo izpis, ki ga odnesejo delodajalcu. Na izpisu so na mestu za zdravnikov lastnoročni podpis navedeni podatki o digitalnem podpisu, kar pomeni, da je bil pripravljen tudi elektronski dokument.

  Za začasne zadržanosti od 1. 2. 2020 naprej morajo delodajalci z uporabo sistema SPOT (e-VEM) obvezno prevzemati  eBOL, ki se nanašajo na njihove delavce. Zavarovancem od 1. 2. 2020 tudi ni več potrebno dostaviti eBOL svojemu delodajalcu.

  Od 1. 2. 2020 dalje zavarovanci izpisa eBOL ne prejmejo več, izjema pa so tisti zavarovanci, katerih delodajalci nimajo pravne podlage za uporabo sistema SPOT:

  • zaposleni pri fizičnih osebah;
  • zaposleni pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih v Sloveniji;
  • nekatere osebe, ki so v delovnem razmerju na območju Slovenije pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini in glavni poklic (npr. zaposleni pri verskem uslužbencu);
  • kmetje,
  • verski uslužbenci,
  • sočasne zaposlitve, samozaposlitve ter družbeniki v drugi državi članici EU.

  Zavarovanci prejmejo izpis tudi v primeru nedelovanja informacijskega sistema, a morajo zdravniki po odpravi napake pripraviti tudi elektronsko potrdilo, tako da zavarovancem izpisa ni potrebno dostaviti delodajalcu, razen če delodajalec potrdilo potrebuje v zelo kratkem času. Od 1. 2. 2020 naprej se izpis pripravi na običajen bel papir formata A4.

  Dostop do eBOL

  Zavarovanci lahko z digitalnim potrdilom dostopajo do eBOL na ZZZS-jevem portalu za zavarovane osebe na naslovu https://moj.zzzs.si. Tu lahko zavarovanec med drugim preveri, ali je zdravnik že izdal eBOL, ali je na eBOL navedeno pravilno obdobje zadržanosti od dela in pravilen razlog zadržanosti, ali je bil napačen eBOL preklican.

  Zavarovanec lahko prenese eBOL na svoj računalnik na primer za potrebe uveljavljanja pravic na drugih področjih (nezgodno zavarovanje, inšpekcijski postopki, …).

  Za dostop do portala zavarovanec potrebuje digitalno potrdilo za fizične osebe enega od slovenskih izdajateljev (SIGEN-CA, PostaRCa, AC NLB ali Halcom-CA). Digitalno potrdilo SIGEN-CA je mogoče na Upravni enoti pridobiti brezplačno.

  Če zavarovanci ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo in digitalnim potrdilom, lahko eBOL prejmejo tudi na najbližji enoti ZZZS, na vpogled ali izpis pa ga lahko dobijo tudi pri svojemu delodajalcu.

  Pridobitve za zavarovanca

  eBOL olajša postopke zavarovancu, saj zdravnik lahko izda eBOL v odsotnosti zavarovanca, če oceni, da ni potreben pregled zavarovanca, prav tako ga lahko izda za 5 koledarskih dni vnaprej. Zavarovancu tudi ni potrebno dostaviti eBOL delodajalcu, saj ga bo le-ta prevzel prek sistema SPOT.  

  Obveznosti za zavarovanca

  Kljub uvedbi eBOL morajo zavarovanci še vedno sami poskrbeti za vse spremembe v zvezi z bolniškim staležem. Tako morajo zavarovanci obvestiti svojega zdravnika o podaljšanju bolniškega staleža in dostaviti potrebno dokumentacijo, v kolikor z njo ne razpolaga osebni zdravnik. Prav tako morajo zavarovanci sporočiti zaključek bolniškega staleža in se z osebnim zdravnikom dogovoriti za izdajo eBOL ter javiti morebitne druge spremembe.

  Dodatne informacije in publikacije

  Klicni center ZZZS za eBOL na tel. št.: 01/3077 555

  Fotogalerija

   

  Arhivi