Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Vloga za povračilo nadomestila plače delavcev na začasnem čakanju na delo

  Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP; Uradni list RS, 36/2020), ki je začel veljati 29.3.2020, pristojen za izvajanje dela zakona, ki se nanaša na:

  • delno povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim, ki jim začasno ne morete zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in izpolnjujete v zakonu navedene pogoje,
  • povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene zaradi epidemije (po zakonu o preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni).

  Oddaja vlog poteka elektronsko prek povezave: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place

  Delodajalci, ki portala za delodajalce na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje do sedaj še niso uporabljali, se morajo sprva registriratiVeč informacij o registraciji in pooblaščanju računovodskih servisov se nahaja tu: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kako-registrirate-svoje-podjetje-na-nasem-portalu-za-delodajalce

   

  Nujni podatki za izpolnitev vloge za POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE DELAVCEV NA ZAČASNEM ČAKANJU NA DELO IZ POSLOVNIH RAZLOGOV

  PODATKI O VLAGATELJU / DELODAJALCU

  Naziv

   

  Naslov

   

  Matična številka (MŠO)

   

  TRR poslovnega subjekta

   

  Ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca

   

  Ime in priimek kontaktne osebe, zadolžene za ukrep

   

  Telefonska številka kontaktne osebe

   

  Pošto v zvezi s programom želimo prejemati na e-naslov

   

  Za obračun plač delavcem uporabljamo

  1) fond delovnih ur po sistemu dejansko

  opravljenih ur

  2) fond delovnih ur po sistemu fiksno opravljenih ur

   

  PODATKI O ŠTEVILU ZAPOSLENIH NA DAN ODDAJE VLOGE

  Število vseh zaposlenih

   

  Število zaposlenih na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov

   

   

   

  IZJAVA K VLOGI ZA DELNO POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE

  Zaradi poslovnih razlogov začasno ne moremo zagotavljati dela delavcem in smo delavce napotili na začasno čakanje na delo ter jim izdali ustrezne odredbe o napotitvi na čakanje na delo.

  Nismo neposredni ali posredni proračunski uporabnik, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %.

  Ocenjujemo, da nam bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % in v drugem polletju ne bodo dosegli več kot 20 % rast glede na isto obdobje leta 2019.

  Sprejemamo vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v zakonodaji

  Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da so vse navedbe v vlogi in prilogah, ki so sestavni del vloge, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju

   

  Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec delodajalca (ime in priimek):

  • Priloga: seznam delavcev, na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov. Povezava
  • Priročnik za VNOS in ODDAJO VLOGE za povračilo nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov. Povezava
  • Priročnik za VNOS in ODDAJO VLOGE za povračilo nadomestila plače delavcem z odrejeno karanteno. Povezava

  Več informacij na GZS: ana.zemva.novak@gzs.si in petra.sternad@gzs.si


  INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO

  • Glede odrejanja letnega dopusta ob trenutni epidemiološki situaciji v Sloveniji na inšpektoratu poudarjajo, da delodajalec ne sme zgolj enostransko odrejati letnega dopusta. Opozarjajo na okoliščine, ki jih mora upoštevati delodajalec pri odločanju o času izrabe letnega dopusta, ki jih določa 163. člen ZDR-1. Več...


  ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN PRISPEVKOV

  • 20.3.: Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov. Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene in odlog plačila prispevkov za samozaposlene. Navodila in obrazci bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Več...

   Več informacij v dokumentu Pravne službe GZS (31. 3. 2020).

   Pravico do povračila nadomestila plače bo delodajalec lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce na spletni strani ZRSZ. Več informacij bo na voljo na spletni strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izvajanje-zakona-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-prispevkov

   V zvezi odlogom plačila prispevkov za samozaposlene še ni podanih informacij, na kakšen način se bo odlog plačila lahko uveljavljal.

  • 20.3.: Celovita, dopolnjena informacija o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin: ključne informacije in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Več...

   

  Fotogalerija

   

  Arhivi