Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Webinar GZS: Delo na domu/na daljavo in pravica do odklopa

   

  Delo na domu/na daljavo je v povezavi s situacijo, ki nam jo je prinesel s COVID 19, postalo naša nova realnost. Postavilo se je pred nas kot prednost in kot izziv, kot odlično orodje in ponekod kot ovira. Naša zakonodaja je delo na domu predvidela že leta 1962 v posebnem zakonu, že pred Konvencijo Mednarodne organizacije dela št. 177 iz leta 1996, ki se mu posveča kot kompleksni delovnopravni problematiki. Urejajo ga že nekatere kolektivne pogodbe dejavnosti gospodarstva kot v določenih dejavnostih uporabljiv način dela. Danes se kaže kot nuja, potreba in realnost, ki po njej segajo delodajalci ne le v izrednih razmerah, ampak tudi v mirnodobnem času.

  Posvet o delu na domu/na daljavo se bo dotaknil tudi pravice delavcev do odklopa od tehnoloških in elektronskih sredstev kot aspekta zagotavljanja počitka zaposlenih in skrbi za varstvo in zdravje pri delu.

  Z vabljenimi predstavniki FDV, MDDSZ, IDPF in predstavniki gospodarstva ter strokovnjaki GZS bomo pretresli delo od doma z relevantnih vidikov: ne le z delovnopravnega, vidika varstva in zdravja pri delu, fleksibilnosti, povračila stroškov za uporabo lastnih sredstev delavca pri tem delu, ampak tudi organizacije osebnega življenja in pravice do odklopa po zaključku delovnega časa pri opravljanju dela na ta način.

  Svoje predstavitve na posvetu Dan delodajalcev 2020 bodo prispevali:

  • prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, predstojnica Centra za razvoj človeških virov, Fakulteta za družbene vede v Ljubljani
  • mag. Nikolaj Petrišič, vodja sektorja za varnost in zdravje pri delu na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Sara Bagari, univ. dipl. prav., raziskovalka na Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani;
  • Špela Robič, univ. dipl. prav., vodja Pravne službe pri Siemens d.o.o., Ljubljana
  • Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav, namestnica direktorja Pravne službe GZS, vodja projekta Krepitev kompetenv v procesu kolektivnega dogovarjanja in moderatorka posveta

   

  PROGRAM POSVETA

  10.00 uvodni nagovor predstavnikov projekta Krepitev kompetenc v procesu kolektivnega dogovarjanje, Mitje Gorenščka, GZS in Jake Počivavška, KSS PERGAM
  10.20 - 10.40 Sara Bagari: Delo na domu v luči evropskega pravnega reda in primerjalnopravni vidik
  10.40 - 11.00 mag. Nikolaj Petrišič: Obveznost delodajalca glede varnosti in zdravja pri delu in dela na domu
  11.00 - 11.20 prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela: Predstavitev ureditve pravice do odklopa v EU
  11.20 - 11.40 Špela Robič: Izhodišča gospodarstva za spremembe ureditve dela na domu/na daljavo
  11.40 - 12.00 Metka Penko Natlačen: Nadgradnja ureditve dela na domu/na daljavo v kolektivnih pogodbah gospodarskih dejavnosti
  12.00 - 12.15 odgovori na vprašanja
  12.15 - 12.35 predstavitev publikacij projekta:
  • revije Delodajalska praksa 2020 in
  • tretjega snopiča v zbirki projekta, z naslovom Prejemki iz delovnega razmerja kot pomembna vsebina kolektivne pogodbe
  13.00 Zaključek posveta

   

  Neposrednih vprašanj na posvetu ne bomo omogočili; vprašanje lahko vnaprej postavite ob prijavi.

  Kotizacije ni.

   

  Projekt »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja« v celoti financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, v okviru 11 prednostne osi, 11.2.2 specifičnega cilja: Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

  Fotogalerija

   

  Arhivi