Zapri

Davčne blagajne da, toda kje so drugi ukrepi?

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) podpira uvedbo davčnih blagajn, hkrati pa zahteva hkratne ukrepe za znižanje davčnih bremen. To so ob uvajanju davčnih blagajn storili tudi na Hrvaškem! Več informacij je v prilogi.

EK optimistična, s premalo opozorili za oblikovanje javno-finančnih rezerv za nova obdobja suhih krav

Napoved Evropske komisije o 2,3% rasti BDP je med najbolj ambicioznimi med inštitucijami in odraža nadpovprečna pričakovanja o močni rasti izvoza in investicij. Za razliko od EK v Analitski skupini SKEP GZS ocenjujemo gospodarsko rast v višini 2,1% . Ocenjujemo, da projekcije EK tveganj v mednarodnem okolju, rekordne vrednosti delnic in obveznic na finančnih trgih ne vključuje v zadostni meri. Zato s tem v zvezi na GZS izražamo bojazen v zvezi s preveč optimističnimi napovedmi, zaradi katerih se časovno in vsebinsko odmikajo potrebne reforme, večajo pa se nerealna pričakovanja po rasti plač.

OECD konservativen v napovedih, opozorila ostajajo

Navzgor popravljena ocena OECD gospodarske napovedi za Slovenijo v primerjavi z jesensko napovedjo je bila pričakovana. Z oceno rasti v višini 1,8 % v 2015 in 1,9 % v naslednjem letu je OECD še vedno med bolj konservativnimi. Njegova ocena zasebne porabe, ki naj bi se okrepila za zgolj 0,3 %, je občutno nižja kot to menijo ostali analitiki (0,9 %). Tudi investicije naj bi v letošnjem letu porasle za 2,3 %, za 1 odstotno točko manj kot menijo ostali analitiki.

Redefinicija minimalne plače - grožnja delovnim mestom

V javnosti odmeva zahteva sindikatov po spremembi zakona o minimalni plači, pri čemer naj bi svoj predlog predstavili v torek, 5. maja 2015. Gospodarska zbornica Slovenije ne pristaja na nikakršno redefinicijo minimalne plače v smislu izločitve dodatkov na pogoje dela, saj so stroški dela v Sloveniji že tako previsoki. V tem trenutku bi to pomenilo ogrožanje številnih delovnih mest, kar je povsem v nasprotju s težnjo politike, pa tudi gospodarstva, po povečanju števila delovno aktivnega prebivalstva in zaposlovanju mladih ter dolgotrajno brezposelnih.

Arhiv: MEMORANDUM MSP "NAJPREJ POMISLI NA MALA IN SREDNJA PODJETJA - TUDI V OBDOBJU FINANČNE KRIZE«

Po razpravi na 2. konferenci za mala in srednja podjetja (MSP), ki jo je organizirala GZS-Podjetniško trgovska zbornica (GZS-PTZ), je Vladi RS kot posebej prioritetne v času gospodarske in finančne krize na področju delovanja malih in srednjih podjetij v Sloveniji (MSP-jev) izpostavila ukrepe na področju dostopa do financ, uvedbe davčnih blagajn, izobraževanja/veščin in internacionalizacije MSP-jev.

Arhiv: Novinarska konferenca: Nacionalni reformni program – kje so pa reforme?

Vlada je v Bruselj poslala Nacionalni reformni program, do katerega je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) kritična, saj je od politike pričakovala, da bo načelne cilje za krepitev konkurenčnosti in zdravje javnih financ v NRP podprla s konkretnimi ukrepi in merljivimi cilji ter odgovornimi nosilci, da ukrepe tudi izvedejo.

Arhiv: Pri oblikovanju evropske energetske unije bo nujna večja povezanost na ravni EU

Ljubljana, 24. april 2015 – V Ljubljani danes poteka konferenca z naslovom »Razmislek o energetiki – nacionalni kažipoti v 2050«, ki jo organizirata Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega Sveta (SNK WEC) in Energetska zbornica Slovenije v sodelovanju z WEC London. Osrednja pozornost domačih in tujih energetskih strokovnjakov in odločevalcev je usmerjena v aktualno stanje evropske energetske politike, zlasti z osvetlitvijo odgovorov na to, kaj novega ponuja Energetsko unija. Nacionalne poti bodoče energijske oskrbe v državah EU iščemo še precej vsak za sebe. Povezanost na ravni EU je nujna. Energetska unija predstavlja obetavno pot, na njo se bomo morali podati z veliko modrosti, potrpljenja in odprtosti do sodelovanja na evropski ravni.

Arhiv: Poslovni zajtrki na GZS: Nigerija

Ljubljana, 23. aprila 2015 - Tokratni poslovni zajtrk, ki ga je danes pripravila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) v sodelovanju s Slovensko - nigerijsko gospodarsko zbornico in organizacijo Business in Africa Pays, je bil namenjen predstavitvi Nigerije, njenega poslovnega okolja in možnosti za gospodarsko sodelovanje s Slovenijo.

Arhiv: Uspešen začetek obiska slovenskih gospodarstvenikov na Poljskem

Arhiv: Uspešen začetek obiska slovenskih gospodarstvenikov na Poljskem

Včeraj je svoj tridnevni obisk na Poljskem začela 15-članska delegacija, ki jo organizirajo skupaj Gospodarska zbornica Slovenije, Javna agencija SPIRIT Slovenija, Veleposlaništvo RS v Varšavi in Slovensko-poljski poslovni klub Triglav - Rysy v sodelovanju s poljskimi partnerskimi institucijami in organizacijami.

Arhiv: Člani volijo organe GZS

Maja 2015 poteče mandat Skupščini Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in drugim voljenim organom GZS. Do 29. aprila člani, organizirani v združenjih oz. zbornicah dejavnosti in v območnih zbornicah volijo svoje upravne odbore in predstavnike v Skupščino GZS. Glasovanje poteka po pošti. Kandidate za predsednika GZS lahko posredujejo še do 14. maja 2015.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.