Mediji

Energetska draginja: gospodarstvo od vlade še vedno pričakuje rešitve za velika podjetja in za likvidnost

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je že pristopilo k spremembi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK). Glede na razmere na področju cen električne energije delodajalske organizacije pozdravljamo sprejem vladne uredbe, ki je pod določenimi pogoji omogočila zamejitev cen električne energije za MSP, vendar ugotavljamo, da uredba ne vključuje velikih podjetij, ki so v izredno težki in neenakopravni situaciji tako na domačem kot tujem trgu.

Energetska kriza: Vlada prisluhnila predlogu GZS glede načela sorazmernosti

Ljubljana, 13. januar 2023 - Veseli nas, da je vlada prisluhnila opozorilu in predlogu GZS, ki smo ga na pristojna ministrstva poslali 3. januarja letos in v katerem smo opozorili na neenakopravno obravnavo podjetij v uredbi o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja.

ODGOVOR GZS – Zbornice gradbeništva in industrije gradbenega materiala na prispevek POP Tv in 24ur.com z naslovom »Ali se bo skoraj milijardni projekt 2. tir podražil?« z dne 4.1.2023

Na GZS-Zbornici gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS-ZGIGM) smo z velikim presenečenjem spremljali poročanje POP TV in spletnega portala 24.ur.com na temo predvidenih podražitev projekta izgradnje 2. tira med Divačo in Koprom z naslovom »Ali se bo skoraj dve milijardni projekt 2. tira podražil?« zaradi že več kot dve leti trajajočih razmer na trgu gradbenih materialov in energentov, kar v končni fazi seveda še kako vpliva na končne cene gradbenih storitev in s tem tudi projektov.

GZS: Ne podpiramo uskladitve minimalne plače, ki je višja od inflacije

GZS podpira uskladitev bruto minimalne plače z medletno decembrsko inflacijo, saj to ohranja kupno moč prejemnikov najnižjih plač. Zaradi učinkov sprememb Zakona o dohodnini pa bo rast neto plač prejemnikov nove minimalne plače še nekoliko višja oziroma bo realno pozitivna (za okoli 2 odstotni točki višja od inflacije). Uskladitev, ki bi bila večja od minimalne zakonske obveze, nima ustrezne podlage v dvigu dodane vrednosti, saj energetska kriza podjetjem znižuje manevrski prostor za dvig plač. V konkurenčnih evropskih gospodarstvih so zelo zadržani celo do dvigov v višini lanske inflacije, saj uskladitev z inflacijo prinaša višjo storitveno inflacijo v prihodnjem obdobju po uskladitvi in tem daljše obdobje nadpovprečne (nad 2 %) rasti cen v gospodarstvu.

Aktualni Zakon o dohodnini naklonjen prejemnikom minimalne plače in mladim, vendar le v 2023

Po podatkih Analitike GZS bo v treh letih (2023-2025) kumulativna izguba neto prejemka za zaposlenega s povprečno, 2-kratnikom povprečne in 6-kratnikom povprečne plače znašala 1.170, 1.485 in 7.000 evrov glede na predhodno novelo Zakona o dohodnini. Prejemnik minimalne plače bo v tem obdobju prejel 240 EUR nižji prejemek. Za toliko bo torej nižja njihova potrošnja, kar bo negativno vplivalo na gospodarsko rast v Sloveniji, ki bo tako nižja, kot bi bila sicer.

GZS pozdravlja sprejeto uredbo in poziva Vlado tudi k reševanju problematike velikih in energetsko intenzivnih podjetij

Na Gospodarski zbornici Slovenije pozdravljamo odločitev vlade, ki je sledila predlogom gospodarskih organizacij in sprejela uredbo, s katero je zamejila ceno električne energije za mikro, mala in srednja podjetja. Pričakujemo, da bo vlada vložila dodatne napore v reševanje problematike velikih in energetsko intenzivnih podjetij, ki nimajo regulirane cene in so morala v zadnjih mesecih zakupiti električno energijo za 2023 po enormno visokih cenah.

Poziv za presojo ustavnosti novele Zakona o dohodnini

Trinajst gospodarskih in kmetijskih organizacij je na poslanske skupine Državnega zbora naslovilo poziv za vložitev ustavne presoje na novelo Zakon o dohodnini, ki ga je DZ sprejel 9. decembra. Ta med drugim prinaša nižjo splošno davčno olajšavo, ukinja usklajevanje olajšav z inflacijo (kar zaradi visoke inflacije pomeni dejansko nižje neto plače), zvišuje obdavčitev samostojnih podjetnikov (posebej normiranih zavezancev) in visoko izobraženih kadrov, otežuje notranje lastništvo podjetij ter bistveno poslabšuje socialni položaj kmetov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

Arhiv: Ali veste, da je v inovacijskem skladu EU na voljo kar 3 milijarde evrov nepovratnih sredstev za financiranje inovativnih projektov?

Sklad za inovacije je namenjen predvsem financiranju projektov za čistejši energetski sistem, preobrazbo gospodarstev in družb, tlakovanju obnove industrijske revolucije, zaščiti planeta in zdravja in podpori globalnim podnebnim aktivnostim. Preko sklada za inovacije se bo sofinanciralo visoko inovativne tehnologije in večje projekte, ki bodo pomembno vplivali na znižanje izpustov toplogrednih plinov.

Arhiv: Predsednik vlade pričakuje subvencionirano ceno elektrike za podjetja v višini okoli 200 evrov/MWh

Ljubljana, 20. december 2022- Na današnjem srečanju na GZS so si predsednik vlade in predstavniki gospodarskih organizacij – GZS, OZS, TZS, ZDS, ZDOPS, Združenje Manager, AmCham Slovenija, SBC – Klub slovenskih podjetnikov izmenjali informacije in stališča glede reševanja problematike visokih cen električne energije.

Arhiv: Strateški svet za kolektivno dogovarjanje z ministrom o ključnih spremembah na delovnopravnem področju

Ljubljana, 20. december 2022 – Na današnji seji Strateškega sveta GZS za kolektivno dogovarjanje je minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec predstavil načrte ministrstva na delovno pravnem področju.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.