Mediji

Arhiv: Delegacija iz Samarske regije na GZS

Prek 50 gospodarstvenikov se je udeležilo današnjega rusko-slovenskega srečanja ob priložnosti obiska gubernatorja Samarske regije iz Rusije Dmitrija Igorevitcha Azarova z gospodarsko delegacijo v Sloveniji. Dogodek je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije.

Arhiv: Družinska podjetja na prehodu lastništva

Prek 50 udeležencev je na današnjem posvetu Gospodarske zbornice Slovenije spoznavalo največje izzive pri prehodu lastništva družinskih podjetij ter o možnih oblikah financiranja njihovega nadaljnjega razvoja.

Arhiv: Člani volijo organe GZS

Maja 2019 poteče mandat Skupščini Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in drugim voljenim organom GZS. Od 23. do 30. aprila 2019 člani, organizirani v združenjih oz. zbornicah dejavnosti ter v regionalnih zbornicah volijo svoje upravne odbore in predstavnike v Skupščino GZS.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 13. do 19. aprila 2019

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 13. do 19. aprila 2019

Inštitucije v Nemčiji, ki sicer predstavlja četrtino BDP v EU-28, kar tekmujejo, katera bo pri napovedih previdnejša. Inštitut v Kielu je skupaj s petimi nemškimi inštituti v začetku aprila napovedal le še 0,8-odstotno realno rast v Nemčiji (mimogrede, 0-odstotno v Italiji), pri čemer je splošno znano, da so njegove napoved med konservativnejšimi. Minister za gospodarstvo je 17. aprila celo ocenil, da naj bi bila rast le pri 0,5 % (še pred letom dni: 2,1 %), kar naj bi odsevalo tekoče slabše podatke o industrijski proizvodnji. Pomembno je tudi izpostaviti, da je zvezni kabinet isti dan potrdil Program stabilnosti, ki določa višino javnih izdatkov na osnovi projekcije o 1-odstotni rasti BDP.

Arhiv: UO GZS o prihodnjih izzivih

Člani UO GZS so na današnji seji s prof. dr. Dušanom Mramorjem razpravljali o prihodnjih izziv zaradi staranja prebivalstva ter potrebnih ukrepih za višanje produktivnosti in vzdržnost pokojninskega sistema. Cilj je izogniti se črnemu scenariju velikega družbenega nezadovoljstva, politične nestabilnosti in negativne ekonomske spirale.

Arhiv: Razvoj pametnih domov mora v večji meri temeljiti na inovacijah poslovnih modelov in storitev

Ljubljana, 11. april 2019 - Na današnji konferenci Prihodnost bivanja so bile predstavljene inovativne rešitve iz Slovenije na področju pametnega doma in gozdno-lesne verige. Dogodek je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) ob zaključku dvomesečne razstave dosežkov slovenske industrije pametnih stavb in domov ter gozdno-lesne verige.

Arhiv: Predsednik GZS Boštjan Gorjup na slavnostni otvoritvi Mednarodnega industrijskega sejma v Celju

Na slavnostni otvoritvi Mednarodnega industrijskega sejma 9. aprila je predsednik GZS Boštjan Gorjup poudaril, da sodi Slovenija v tisto skupino držav, kjer je industrija še vedno ključni motor gospodarskega razvoja. Poudaril je, da naj nas ne zavedejo statistični podatki, ki kažejo, da je delež industrije v BDP padel pod četrtino – precejšni del storitvenega sektorja je, ne le pri nas, odvisen od naročil, od kondicije industrije.

Arhiv: Na Brdu pri Kranju gospodarstveniki o nadaljnji internacionalizaciji slovenskega gospodarstva

Na Brdu pri Kranju poteka 2. nacionalna konferenca o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. Osrednjega letnega dogodka se udeležuje več 400 gospodarstvenikov iz vse Slovenije, najvišji predstavniki države ter tujih gospodarskih zbornic in poslovnih klubov. Udeleženci konference razpravljajo o konkurenčnih prednostih slovenskega gospodarstva na mednarodnem trgu ter prednostnih nalogah države in njeni podpor podjetjem pri vstopanju na tuje trge. Naslov letošnje konference izpostavlja skupen, sicer ambiciozen cilj države in gospodarstva, to je do leta 2025 doseči 50 milijard izvoza in 60.000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 30. marca do 5. aprila 2019

Izpod peresa glavnega ekonomista GZS, 30. marca do 5. aprila 2019

V svetovnem poslovnem tisku je močno odmeval februarski padec novih naročil v nemški predelovalni industriji, ki se je še poglobil (-8,4 %) glede na januarskega (-3,6 %, oboje medletno). Naročila iz drugih držav (izven območja evra) so se znižala trikrat bolj kot iz območja evra. Prav tako so bili pod večjim pritiskom proizvajalci trajnih dobrin (avtomobilisti).

Arhiv: Festival vajeništva povezuje vajence, srednje šole in delodajalce

Ljubljana, 4. april – Povezovanje izobraževanja in gospodarstva je glavni temelj za razvoj mnogih uspešnih družb. V Sloveniji so se učenci v šolskem letu 2017/2018 lahko prvič vpisali v štiri vajeniške programe, v prihajajočem šolskem letu pa bo na voljo že dvanajst poklicnih programov, ki se bodo izvajali po vajeniški obliki. Širitvi programov sledi tudi zanimanje in vpis vajencev. Na Gospodarski zbornici Slovenije so se pred vpisom v novo šolsko leto srečali delodajalci, srednje šole, ki izvajajo program vajeništva, in vajenci, ki polovico časa že v obdobju šolanja preživijo pri delodajalcu in se tako zgodneje poklicno socializirajo ter si zagotovijo zaposlitev po zaključku izobraževanja.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.