Zapri

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Delavnica: Izvajanje ZPPDFT v praksi, Velenje, 18.10.2011

   Zbornica računovodskih servisov v sodelovanju z 
  Območno zbornico Koroška, Dravograd
  Regionalna gospodarska zbornica Celje - RGZC in
  Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico
   organizira delavnico

  Izvajanje ZPPDFT v praksi
  v torek, 18. oktobra 2011
  od 9.00 do 13.00 ure
  na Savinjsko-šaleški gospodarski zbornici, Rudarska 6a, Velenje.

  Računovodski servisi morajo kot zavezanci po ZPPDFT izvajati zakonsko predpisane ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

  Naloge, ki jih morajo v zvezi s tem izvajati, so predvsem:

  • izvajanje ukrepov za prepoznavanje stranke (pregled stranke),
  • sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu,
  • imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo,
  • skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem predpisanih nalog,
  • priprava seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter
  • druge naloge.

  Namen posveta:
  Decembra 2010 je Urad za preprečevanje denarja (UPPD) v sodelovanju z Zbornico računovodskih servisov pripravil Smernice za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev ( v nadaljevanju Smernice). UPPD v letošnjem letu že preverja oz. poziva računovodske servise, da predložijo podatke kako kot zavezanci spoštujejo ZPPDFT. S pridobljenim znanjem boste tudi povečali varnost vašega poslovanja.

  Na delavnici si boste pridobili znanja o uporabi Smernic v praksi. Kazni za nespoštovanje ZPPDFT so visoke, zato vas vabimo, da se seznanite s problematiko izvajanja ZPPDFT.

  Program posveta: 

  • kratek pregled Smernic
  • pregled stranke v praksi
  • priprava analize tveganja – segmentacija strank
  • obrazec za imenovanje pooblaščenca in namestnika pooblaščenca
  • priprava akta o izvajanju notranje kontrole po ZPPDFT
  • letni načrt izobraževanja zaposlenih
  • pregled indikatorjev in uporaba v praksi
  • obveznost poročanja Uradu
  • razprava.

  Od udeležencev se pričakuje, da se bodo pred seznanili z vsebino smernic.

  Da bi zagotovili čim več odgovorov že vnaprej, vas prosimo, da pred posvetom sporočite vaša vprašanja v zvezi z izvajanjem ZPPDFT in sprejetih smernic.

   
  Izvajalci: Valentina Erznožnik, vodja računovodskega servisa Saldo plus d.o.o. in podpredsednica ZRS. Vodja delovne skupine ZRS, ki je v sodelovanju z UPPD sodelovala pri pripravi Smernic za izvajanje ZPPDFT za pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.

  Trajanje:
  9.00 - 13.00

  Kotizacija:

  • člani GZS: 79,00 € + 20% DDV
   (člani GZS imajo 36,8 % popusta na ceno 125,00 € + 20% DDV za nečlane)
  • nečlani: 125,00 € + 20% DDV

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na delavnici priznata 2 točki.

  Informacije:
  Tajništvo Zbornice računovodskih servisov
  Telefon: 01/5898 316

  Prijave in odjave
  Prijave sprejemamo do zapolnitve mest:

  • s prijavnico v priponki:
   • GZS - ZRS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
   • po telefaksu: 01/5898 100
  • po elektronski pošti: zrs@gzs.si  
  • z elektronsko prijavnico, ki je v nadaljevanju te strani

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je tri dni pred delavnico. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. 


  Pripeti dokumenti

  Fotogalerija

   

  Arhivi