Mediji

Arhiv: Industrija – iniciator in motor sistemske preobrazbe Evrope

Bled, 3. junij 2022 - Dvojni prehod, krožno gospodarstvo, podnebna nevtralnost, trajnostni razvoj … so nujni, so se strinjali udeleženci popoldanskega dela Okoljskega dne gospodarstva. Treba pa je najti tudi konsenz, kako številne globalne okoljske izzive dejansko skupaj nasloviti in zastavljene cilje tudi doseči.

Arhiv: Slovenija se bolj segreva od povprečja

Bled, 3. junij 2022 – Slovenija se bolj segreva od globalnega povprečja, saj leži na takem gegrafskem območju. Že dve leti presega s Pariškim sporazumom postavljen cilj 2°C. Pospešiti moramo nizkoogljični prehod, več moramo vlagati v raziskave in razvoj ter podpreti inovacije in prehod na nove tehnologije, se je strinjalo preko 150 udeležencev strokovnega dopoldanskega dela Okoljskega dne gospodarstva. Delati moramo tudi na povečanju medsebojnega zaupanja, se povezovati medsektorsko in multidisciplinarno.

Arhiv: Zasavsko gospodarstvo na poti pravičnega prehoda: mednarodno srečanje deležnikov iz premogovnih regij Madžarske, Češke in Slovenije

Zasavska gospodarska zbornica med 31. majem in 2. junijem sodeluje pri organizaciji in izvedbi mednarodnega srečanja deležnikov iz premogovnih regij Madžarske, Češke in Slovenije. Namen srečanja je izmenjava izkušenj in prenos dobrih praks na področju pravičnega prehoda premogovnih regij. Obiska se udeležuje 14 deležnikov s severovzhodnega dela Madžarske, Moravske Šlezije s Češke in Zasavja.

Arhiv: Nagrajene najboljše inovacije na Gorenjskem

Kranj, 2. junij 2022 – Gorenjska je danes bogatejša za 6 zlatih, 8 srebrnih in 1 bronasto priznanje, ki jih je GZS – Regionalna zbornica Gorenjska ob boku s podporniki INOvativnosti in v partnerstvu z MGRT in SPIRIT podelila najboljšim inovacijam v regiji. Podeljeni sta bili tudi nagradi za izziv 2022: Z INOVACIJAMI PRESEGAMO MEJE. Štiri najbolje ocenjene inovacije bodo kandidirale za priznanja na nacionalni ravni, ki bodo podeljena v okviru Dneva inovativnosti.

Arhiv: Javni razpis za okrevanje in odpornost s pilotno-demonstracijskimi projekti usmerjen v zeleno prihodnost

Ljubljana, 2. junij 2022 - Na informativnem dnevu, ki je v hibridni obliki potekal na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) in preko spleta, sej je danes prek 150 udeležencev seznanilo s še zadnjim izmed pomembnejših javnih razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost. Ta je namenjen je pilotno-demonstracijskim projektom, usmerjenim v krepitev odpornosti in zeleni prehod.

Arhiv: GZS od nove vlade pričakuje tesno sodelovanje z gospodarstvom

Ljubljana, 1. junij 2022 – Vodstvo GZS ob današnji izvolitvi 15. slovenske vlade predsedniku vlade in vsem ministricam in ministrom izreka čestitke. Ob tem izraža željo po čimprejšnji obuditvi učinkovitega socialnega dialoga, večjem posluhu za gospodarstvo ter nujnih korakih na področju energetske, okoljske in prostorske politike. Hkrati ponuja iztegnjeno roko konstruktivnemu sodelovanju pri oblikovanju prijaznejšega poslovnega okolja.

Arhiv: Bi želeli v vašem podjetju zaposliti tujca, pa ne veste, kako se tega lotiti?

Pri zaposlovanju tujcev je prva najpomembnejša razlika to, ali gre za državljana EU ali za tujca iz tako imenovanih tretjih držav. Pri državljanih EU je postopek razmeroma enostaven, saj ni nobenih posebnih pogojev za zaposlitev. Te osebe imajo prost dostop do slovenskega trga dela in se lahko zaposlijo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani.

Arhiv: Konferenca o odprtih urbanih digitalnih platformah

»Odprte urbane digitalne platforme omogočajo povezovanje vsebinskih (»vertikalnih«) rešitev in tako ustvarjajo pogoje za pospešen razvoj podatkovne ekonomije in dvig kakovosti bivanja v urbanih okoljih. V Sloveniji že imamo določene, med seboj sicer, nepovezane rešitve. Odprte platforme bodo omogočile povezovanje teh v celoto. Ključno je seveda sodelovanje vseh deležnikov – mestnih uprav, gospodarstva, civilne družbe in države.

Arhiv: Predstavljene investicijske in poslovne priložnosti v Srbiji

Ljubljana, 26. maj 2022 – 30 slovenskih podjetnikov se je udeležilo današnje predstavitve investicijskih in poslovnih priložnosti v petih srbskih mestih in občinah na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS). Dogodek je organizirala GZS v sodelovanju z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, Srbsko slovenskim poslovnim klubom Slovenija in Stalno konferenco srbskih mest in občin.

Arhiv: Slovensko - romunsko poslovno srečanje na GZS

Današnjega poslovnega srečanja na GZS se je udeležilo več kot 30 slovenskih in romunskih podjetnikov, ki so si izmenjali informacije o poslovnem okolju in priložnostih ter opravili številne bilateralne razgovore.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.