Mediji

Arhiv: Poziv GZS: Zakon o varstvu okolja naj ne ruši dele sistema ravnanja z embalažo, ki dobro delujejo!

Sprememba sistema ravnanja z odpadno embalažo, ki jo bo ustvarila novela Zakona o varstvu okolja (ZVO-2), je nepotrebna in škodljiva. Podjetja v obstoječem sistemu skrbno ravnajo z odpadno embalažo, ki pri njih nastaja, in si za to izbirajo izkušene, zaupanja vredne partnerje. Po v noveli predlagani spremembi bo o prevzemnikih odpadne embalaže odločala tretja, zunanja organizacija. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) poudarjamo, da morajo podjetja ohraniti možnost samostojne izbire partnerjev, ki jim nudijo konkretne, dobre in zanesljive storitve na njihovih proizvodnih dvoriščih.

Arhiv: Nagrade GZS: podeljeni 4 gospodarski oskarji

Dve gospodarstvenici in dva gospodarstvenika so danes prejeli Nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je nagrado že 53-ič podelila gospodarstvenikom kot priznanje za njihovo večletno uspešno vodenje podjetja. Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je na slovesnosti Gospodarski zbornici Slovenije, ki letos obeležuje 170-letnico svojega delovanja, podelil državno odlikovanje zlati red za zasluge.

Arhiv: GZS prejela državno odlikovanje zlati red za zasluge

Predsednik republike Slovenije Borut Pahor je 6. julija 2021 na slovesnosti ob 170-letnici delovanja GZS in podelitvi 53. Nagrad GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke Gospodarski zbornici Slovenije vročil državno odlikovanje zlati red za zasluge za 170 let povezovanja in spodbujanja slovenskega gospodarstva doma in v svetu.

Arhiv: GZS predlaga izenačitev davčne obravnave zavezancev pri prodaji delnic in deležev

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) opozarja na problematiko davčno neugodne obravnave odkupa lastniških deležev ali delnic v podjetjih od delavcev teh podjetij. Posledično to lahko vodi tako do spremembe lastniške strukture v podjetju kot tudi poslovne strategije, proč od družbene, okoljske in socialne odgovornosti. Zato je GZS na Vlado RS in pristojni ministrstvi naslovila predlog, da se izenači davčna obravnava davčnih zavezancev pri prodaji delnic ali lastniških deležev. Vključenost zaposlenih v lastniško strukturo je eden od pomembnih mehanizmov za ustvarjanje višje dodane vrednosti in družbeno odgovorno ravnanje podjetij.

Arhiv: Ljudje, vrednote, kultura, inovacije in povezovanje vseh deležnikov ključni za napredek

Ljubljana, 1. julij 2021 – Na prvi dan slovenskega predsedovanja Svetu EU je Gospodarska zbornica Slovenije v partnerstvu z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javno agencijo Spirit Slovenija organizirala mednarodno konferenco, posvečeno inovacijam in inovacijskemu ekosistemu Evropske unije in Slovenije. Govorci so izpostavili pomen povezovanja, sodelovanja, zavedanja vrednot ter okrepitve sredstev za raziskave in razvoj, ki so ključne, da postane Evropa vodilna na področju inovativnosti in podjetništva.

Arhiv: Reprezentativne delodajalske organizacije posredovale predloge amandmajev na predlog interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu

Ljubljana, 30. junij 2021 – Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) ter Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) so v Državni zbor RS vložili skupne predloge amandmajev k Predlogu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19, ki predstavljajo dopolnitve predloga zakona, nujne za okrevanje in nadaljnjo oživitev slovenskega gospodarstva.

Arhiv: Podnebni sklad: GZS kritična do razporeditve porabe sredstev

Ljubljana, 30. junij 2021 - Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) pozdravljamo program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe, ki uvaja nove ukrepe za podjetja. Hkrati pa izražamo veliko zaskrbljenost nad slabim gospodarjenjem s sredstvi podnebnega sklada, saj ostajajo do sedaj zbrana sredstva iz leta v leto neporabljena. Ob tem opozarjamo, da Slovenija zamuja s pripravo podpornih podlag za izplačila sredstev iz sklada. Predlagamo tako enotno platformo, ki bo zajemala vse objavljene razpise, ki se črpajo iz sklada, kot takojšnjo pripravo razpisov za koriščenje teh sredstev.

Arhiv: GZS posredovala pripombe na predlog Zakona o varstvu potrošnikov

Ljubljana, 28. junij 2021 – GZS ocenjuje, da predlog Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) sledi načelu večje preglednosti in enotnega urejanja tematike varstva potrošnikov in nepoštenih poslovnih praks v enem zakonu, kar bo podjetjem omogočilo lažjo uporabo predpisa v praksi. Med drugim pa GZS predlaga daljši rok za začetek izvajanja zakona, upoštevanje področne zakonodaje, ki že ureja varstvo potrošnikov, natančnejšo opredelitev nekaterih izrazov ter ohranitev 45-dnevnega roka za popravilo izdelka v primeru obvezne garancije na blagu.

Arhiv: GZS pozvala MOP k pripravi strategije ravnanja z blatom

Ljubljana, 28. junij 2021 – Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) opozarjamo, da je za rešitev problematike ravnanja z blatom nujna priprava in sprejem strategije, ki uradno in zavezujoče potrjuje izvedbo konkretnih rešitev. Za oblikovanje tovrstne strategije mora biti pristojno Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Arhiv: UO GZS obeležil 30-letnico samostojne GZS (23.6.2021)

Predsednik GZS Tibor Šimonka in zdravstveni minister Janez Poklukar sta na zelenem pasu ob zgradbi GZS posadila lipo. Zatem pa sta si skupaj s člani UO ogledala zbornično razstavo o dosežkih Slovenije na ploščadi. V fotografiji razstava prikazuje napredek, ki je bil, s poudarkom na gospodarstvu, narejen v 30 letih obstoja samostojne Slovenije.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.