Mediji

Arhiv: UO GZS o nujnosti večje precepljenosti prebivalstva

Ljubljana, 23. junij 2021 – Člani Upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije (UO GZS) so na današnji seji z zdravstvenim ministrom Janezom Poklukarjem razpravljali o zdravstvenih posledicah epidemije koronavirusa ter pričakovanih reformnih rešitvah v zdravstvu. Strinjali so se, da je za varno jesen potrebna čim večja precepljenost prebivalstva, zato je treba napore vložiti v promocijo cepljenja proti covid-19. Po seji so obeležili 30-letnico obstoja samostojne države Slovenije s posaditvijo lipe in ogledom razstave GZS o dosežkih Slovenije v zadnjih 30 letih s poudarkom na gospodarstvu.

Arhiv: RAVNAJMO ODGOVORNO IN SE CEPIMO PROTI COVID-19 (22.6.2021)

Delodajalske organizacije pozivamo prebivalce Republike Slovenije, da tudi po izteku epidemije ravnajo odgovorno in se udeležijo cepljenja proti COVID-19, ter s tem prispevajo k temu, da se v jesenskem času gospodarske razmere zaradi porasta okužb s COVID-19 ne bodo ponovno zaostrile.

Arhiv: Zavarovanje terjatev – način zmanjšanja tveganja neplačil v času negotovosti

Ljubljana, 22. junij 2021 – Poznavanje dinamike ukinjanja protikriznih ukrepov je ključno, so se strinjali udeleženci današnjega posveta o zavarovanju terjatev. Podjetja morajo pripraviti scenarije alternativnih oblik (po)zavarovanja izvoznih terjatev do kupcev v EU in OECD državah, pa tudi scenarije zavarovanja domačih terjatev. Posvet je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju s komercialnimi zavarovalnicami, zavarovalnimi posredniki, SID banko ter Združenjem bank Slovenije.

Arhiv: Taiwan-Slovenia Industrial Networkig Forum

Arhiv: Podjetja podprla predloge v paketu davčnih sprememb 2022-2025

Ljubljana, 22. junij 2021 - Podjetja so podprla predloge davčnih sprememb in so jim v povprečju naklonjena, saj naj bi to prispevalo k njihovi rasti poslovanja in novemu zaposlovanju. Višino socialno-razvojne kapice vidijo med 4.000 in 5.000 EUR kot najustreznejšo, pri čemer naj bi njena uvedba prinesla novih 6.100 visoko-plačanih delovnih mest. To je pokazala anketa, ki jo je Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) izvedla med 140 podjetji.

Arhiv: Pet izgubljenih mest na lestvici konkurenčnosti kot resno opozorilo

Ljubljana, 18. junij 2021 - Slovenija je na IMD lestvici konkurenčnosti inštituta zdrsnila za pet mest, na 40. mesto med 64 državami. Svojo uvrstitev je poslabšala predvsem na področjih poslovne in vladne učinkovitosti ter pri infrastrukturi, medtem ko jo je izboljšala pri gospodarski uspešnost. Pri digitalizaciji v podjetjih so nujni odločnejši koraki in učinkovitejša zakonodaja. Na GZS tudi menimo, da je tako vajencev kot tujih usposobljenih strokovnjakov v podjetjih premalo in bi bilo potrebno, s ciljem dviga konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, ta delež povečati.

Arhiv: Predlog Zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov ruši skupni evropski pristop

Ljubljana, 16. junij 2021 - Konec maja je bil v obravnavo in sprejem poslan predlog Zakona o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. Gospodarska zbornica Slovenije opozarja, da predlog zakona ruši skupno politiko in pristop, ki na področju emisij iz industrijskih naprav v EU velja že skoraj 35 let in zajema cca 50.000 naprav. Z usmerjanjem zgolj na emisije v zrak iz nekaterih naprav namreč vzpostavlja parcialni pogled na okolje.

Arhiv: Prva delegacija na Gospodarski zbornici Slovenije s Kanarskih otokov

Ljubljana, 16. junij 2021 – Trideset gospodarstvenikov iz Slovenije in Kanarskih otokov se je danes udeležilo poslovnega foruma, ki ga je organizirala Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Gospodarsko zbornico s Kanarskih otokov, ob priložnosti obiska delegacije kanarskih podjetij in institucij, ki jo je spremljal namestnik regionalnega ministra za gospodarstvo in internacionalizacijo.

Arhiv: Predlogi GZS za spremembe in dopolnitve predloga zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu

GZS je na MGRT že posredovala pripombe na prejšnji ponedeljek objavljen predlog interventnega zakona, namenjenega predvsem pomoči najbolj prizadetim dejavnostim. Pri tem je izpostavila, da so bile tudi druge dejavnosti omejene v svojem delovanju, bodisi neposredno z začasnimi prepovedmi bodisi zaradi same narave dela.

Arhiv: 20. okoljski dan gospodarstva: slovenski industrijski ekosistemi za zeleni prehod gospodarstva in družbe

Ljubljana, 4. junij 2021 – Okoli 130 udeležencev se je v petek, 4. junija, še virtualno, udeležilo jubilejnega, 20. okoljskega dneva gospodarstva, mednarodne strokovne konference, ki poteka na GZS ob svetovnem dnevu okolja že dve desetletji. Letos je bil osredotočen na verige vrednosti v gospodarstvu in na njihovo vlogo pri prehodu gospodarstva, pa tudi širše družbe, v podnebno nevtralno, krožno prihodnost, kar narekuje paradigma trajnostnega razvoja že od 80-tih let prejšnjega stoletja. Prave začetke dejanskega prehoda v večjo trajnostnost vse bolj podpira znanost z razvojem in prodorom tako novih materialov, tehnologij,… kot tudi poslovnih modelov, zasnovanih na obnovljivih virih energije in digitalizacije.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.