Mediji

Arhiv: Nujni ukrepi na področju digitalizacije

Ljubljana, 23. maj 2022 – »V prihodnje je potrebno postaviti digitalizacijo slovenske družbe kot strateško pomembno usmeritev države, ki prinaša koristi in priložnosti tako za državljane kot gospodarstvo oz. celotno družbo. Zato je Gospodarski strateški svet za digitalizacijo pri GZS (GSSD) opredelil ključne usmeritve, da Slovenija do leta 2030 napreduje med pet najuspešnejših držav po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe (DESI),« pravi predsednik GSSD in podpredsednik GZS Igor Zorko.

Arhiv: Ste že izdelali izvozni načrt?

Odločitvi za izvoz podjetja je treba podpreti s konkretnim načrtom – izvoznim načrtom, v katerem bodo čim bolj natančno opredeljeni razlogi za izvoz, potrebni kadrovski in finančni resursi, ustrezen ciljni trg, predvideni stroški, ovrednoteni prodajni cilji ter predviden časovni okvir.

Arhiv: Strokovna ekskurzija GZS v podjetje Yaskawa Slovenija

Zbornica elektronske in elektroindustrije (ZEE) je organizirala skupinski obisk tovarne robotov Yaskawa v Kočevju za člane ZEE, grozda Tovarne prihodnosti, člane in zaslužne člane Sekcije uporabnikov sistemov stalnih izboljšav) ter sodelavce GZS.

Arhiv: Na GZS obeležili svetovni dan meroslovja z dogodkom Dan meroslovja 2022 na temo Meroslovje v digitalni dobi

Dogodek je organizirala sekcija SiMER, ki združuje proizvajalce, uporabnike in distributerje merilne opreme in deluje v okviru GZS - Zbornice elektronske in elektroindustrije, skupaj z Uradom RS za meroslovje.

Arhiv: GZS: Koalicijska pogodba ne dovolj konkretna in s premalo posluha za gospodarstvo

Ljubljana, 17. maja 2022 – Vodstvo GZS ob pregledu neuradnega predloga koalicijske pogodbe meni, da je sicer strukturirana in kompleksna, vendar pa pogreša večji poudarek na gospodarstvu. Pričakuje, da se bo čim prej začel socialni dialog v okviru Ekonomsko socialnega sveta, na katerem bodo socialni partnerji razpravljali o ključnih strateških vsebinah.

Arhiv: V teh dneh izide majska številka revije Glas gospodarstva

V novi številki revije Glas gospodarstva osrednjo pozornost namenjamo zelenemu prehodu. Za slovensko gospodarstvo je ključni izziv prehod v nizkoogljično trajnostno krožno gospodarstvo, v uvodniku piše Vesna Nahtigal, izvršna direktorica GZS za industrijsko politiko.

Arhiv: Na Ljubljanskem gradu podeljenih 50 certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec

Gospodarska zbornica Slovenije sodeluje v partnerstvu projekta Družbeno odgovoren delodajalec. Na svečani podelitvi certifikatov Družbeno odgovoren delodajalec, ki jih kot nosilec projekta podeljuje Ekvilib Inštitut, se je dosedanjim prejemnikom pridružilo še 44 podjetij s pristopnim in 6 z naprednim certifikatom. Doslej je pristopni certifikat že prejelo 63 podjetij, v postopek pridobivanja pa je skupaj vključenih kar 196 podjetij in organizacij. Kar 87 % prejemnikov certifikata izmed gospodarskih družb, je članov GZS.

Arhiv: Gospodarstvo čaka na shemo pomoči podjetjem zaradi izjemnega dviga cen električne energije in zemeljskega plina

Ljubljana, 17. maj 2022 – »Na GZS pričakujemo, da nova vladna koalicija prednostno pripravi ustrezno shemo pomoči podjetjem zaradi dviga cen energentov kot posledice ruske invazije. Le tako lahko slovenska podjetja, zlasti energetsko intenzivna proizvodna, ohranijo svoj konkurenčni položaj. Nemčija, Francija, Španija in Portugalska so nas tu že prehitele s podpornimi ukrepi. Takšnega časovnega zamika, kot smo mu bili priča od začetkov energetske krize, na katero je GZS vseskozi zelo glasno opozarjala, pa do dokončne vzpostavitve prve sheme pomoči, si naša podjetja ne morejo več privoščiti,« izpostavlja predsednik GZS Tibor Šimonka.

Arhiv: V teh dneh izide nova številka revije Discover Slovenija - edicija Nemčija, Avstrija, Švica

Nemčija ostaja najpomembnejša slovenska gospodarska partnerica, tudi za vse bolj tehnično zahtevne proizvode. V letu 2021 se je blagovna menjava še bolj pospešila, kljub težavam z dobavljivostjo polizdelkov na mednarodnem trgu.

Arhiv: Spodbudnejše poslovno okolje s spremembami na davčnem področju in debirokratizacijo

Ljubljana, 12. maj 2022 – »S čim prejšnjo potrditvijo kandidatov ministrske ekipe bodo dani pogoji, da se nova vlada operativno loti vseh izzivov, ki so pred našo državo in gospodarstvom - tudi v smeri oblikovanja bolj spodbudnega poslovnega okolja. Spremembe so nujne na področju davkov in pri debirokratizaciji. Pomembni so viri financiranja, kjer mora vlada aktivno spodbujati razvoj finančnega sistema, lajšati dostop do evropskih sredstev in pridobivanja bančnih garancij. Posebno skrb mora nameniti malemu gospodarstvu,« je jasna izvršna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.