Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Članarina ZRS za leto 2015

  Na osnovi 28. člena Statuta GZS je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov (ZRS) dne 07.10.2014, sprejel naslednji sklep o določitvi članarine Zbornice računovodskih servisov za leto 2015.


  1. člen

  Članarina ZRS je enotna za vse člane ZRS.


  2. člen

  Višina članarine

  Razred

  Mesečna članarina v  EUR

  Letna članarina v  EUR

  Enotna članarina

  21,00 €

  252,00 €


  3. člen

  Račun za članarino se izdaja enkrat letno.
  V kolikor znesek letne članarine presega 150,00 evrov, je predvideno obročno plačevanje, in sicer v dveh oz. treh enakih obrokih.  

   

  Članarina člana ZRS je sestavljena najmanj iz:
  • članarine za dejavnost ZRS (določena enotna mesečna članarina 21,00 EUR) in
  • članarine za skupne naloge GZS (osnova za obračun članarine je podatek o zaposlenih in bruto plačah iz zadnjega letnega poročila).

   


  Zavezanci za plačilo članarine so člani GZS. Članarina GZS je sestavljena iz dveh ali treh delov:

  • del članarine za skupne naloge,
  • del članarine za dejavnost območnih zbornic ali/in
  • del članarine za dejavnost združenj oz. zbornic dejavnosti.

  Kadar člani GZS v skladu z 2. odstavkom 3. člena Statuta GZS uresničujejo svoje interese v združenju oz. zbornici dejavnosti in območni zbornici, plačajo članarino za skupne naloge GZS ter članarino za združenje oz. zbornico dejavnosti ter članarino za območno zbornico. V kolikor so člani samo združenja oz. zbornice dejavnosti ali samo območne zbornice, plačajo članarino za združenje oz. zbornico dejavnosti ali za območno zbornico, v obeh primerih pa tudi članarino za skupne naloge.


  Primer višine članskega prispevka člana ZRS, ki ima do 10 zaposlenih in je član ZRS in OZ:

  1. 21,00 €/mesec oz. 252,00 €/leto za dejavnost ZRS
  2.   5,00 €/mesec oz. 60,00 €/leto minimalno za skupne naloge GZS
  3.   4,59 €/mesec oz. 55,00 €/leto minimalno za območno zbornico
   ------------------------------------------------------------------------------------------
   30,59 € minimalne mesečne članarine za člana GZS, ZRS in območne zbornic 

  Fotogalerija

   

  Arhivi