Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Sporočilo za javnost FURS: eVročanje obvestil o pobotih

  Na portalu eDavki v storitev eVročanje vključujemo vročanje obvestil o izvršenih pobotih in spremembah na kontih. Davčnim zavezancem se namreč morebitno vračilo davka zmanjša za znesek davkov, ki jim je potekel rok plačila. V tem primeru se zavezanca za davek o zmanjšanem vračilu pisno obvesti najpozneje v 15 dneh od dneva vračila, če znesek pobota presega 10 eurov. Tako kot pri eVročanju opominov, bo tudi pri eVročanju obvestil o pobotih prehodno dvomesečno obdobje (od 3. 11. 2014 do 31. 12. 2014), v katerem bomo obvestila o pobotih pošiljali papirno in prek portala eDavki.

  V prehodnem obdobju, od 3. novembra 2014 do 31. decembra 2014, bomo zavezance o izvršenih pobotih in spremembah na kontih obveščali po klasični poti in tudi prek portala eDavki. Po 1. januarju 2015 bomo vsem poslovnim subjektom pošiljali obvestila o izvršenih pobotih in spremembah na kontih le prek portala eDavki v okviru storitve eVročanje. Fizičnim osebam bomo pošiljali obvestila o pobotih prek portala eDavki le, če so se prostovoljno vključile v storitev eVročanje (obrazec eVročanje-POS). Če ima fizična oseba registrirano dejavnost, bo obvestilo o izvršenem pobotu in spremembah na kontih vedno prejela prek portala eDavki v profil fizične osebe z dejavnostjo (tudi, če bo obvestilo izhajalo iz naslova fizične osebe npr. dohodnine).

  Namen takšnega obvestila je seznanitev zavezanca o tem, da smo po uradni dolžnosti s preplačilom, izkazanim na njegovi knjigovodski kartici, zaprli še neplačane terjatve in katere terjatve (konti) so se zaprle. Davčni zavezanec lahko na podlagi prejetega obvestila pravilno uredi stanje odprtih obveznosti do finančne uprave, ki jih izkazuje v svojih poslovnih knjigah.

  Pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost imajo avtomatično generirane pristopnice že na podlagi eVročanja opominov. Tisti zavezanci, ki za namen dodatnega obveščanja o prejemu opomina na portal eDavki še niso sporočili svojega elektronskega naslova, ga lahko še vedno sporočijo. To je posebej koristno v tistih primerih, ko v imenu zavezanca dostopa do eDavkov zgolj pooblaščenec, zavezanec oziroma dolžnik pa preko portala eDavki ne vidi, da je prejel opomin in po novem tudi obvestilo o pobotu. Če si bo zavezanec s pristopnico za elektronsko prejemanje dokumentov uredil podatke o prejemnikih elektronske pošte in ob tem navedel svoj elektronski naslov, bo obvestilo o prejemu opomina in pobota na eDavke prejel tudi na svoj elektronski naslov. Pri tem želimo opozoriti, da bodo zavezanci, ki so vključeni v sistem eVročanje, ne glede na to, ali so sporočili elektronski naslov za dodatno obveščanje ali ne, prejeli obe obvestili le v portal eDavki. Elektronski naslovi prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli spremenijo preko portala eDavki. Pri obveščanju na elektronski naslov se bodo upoštevali elektronski naslovi, ki so navedeni na zadnjem oddanem obrazcu eVročanje – POS.

  Fizičnim osebam, ki še niso uporabniki eDavkov, priporočamo, da to postanejo. Na ta način bodo lahko osebno in kadarkoli uporabljali vse obstoječe storitve in tiste, ki jih nameravamo ponuditi v bodoče.

  Odnosi z javnostmi,
  Finančna uprava RS

  Fotogalerija

   

  Arhivi