Zbornica računovodskih servisov

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.


  Arhiv: Delavnica: Jezik in oblika poslovnih dopisov in e-sporočil, 3.12.2014 - odpovedana

    Zbornica računovodskih servisov
  organizira seminar
  Jezik in oblika poslovnih dopisov in e-sporočil
  v sredo, 3.12.2014, od 9.00 do 14.15 ure
  v dvorani E v medetaži GZS
  Dimičeva 13, Ljubljana
   

  Komunikacijske spretnosti so v poslovnem svetu vse bolj cenjene. Pisno komuniciranje je del tega in ima svoje zakonitosti, hkrati pa se pojavljajo podobne motnje kot pri govornem komuniciranju. Tudi tu nas lahko naslovnik razume drugače, kot smo želeli, tudi tu se sprašujemo, kako doseči svoj cilj.
  Poslovno pisanje je veščina, ki se je lahko naučimo in jo izpilimo – ta seminar prinaša nekatere modele, koncepte, predvsem pa oblico konkretnih napotkov, kako izboljšati pisanje, tako da bo doseglo večji učinek in nam prihranilo čas (namesto da nam ga jemlje).

  Komu je delavnica namenjena
  Metode in tehnike, ki se jih na delavnici učimo, so sodobne in učinkovite za razvijanje pisanja vseh vrst poslovnih in drugih besedil. Namenjene so vsem tistim udeležencem, ki želijo v največji možni meri izkoristiti svoj potencial in odkriti nove ideje, s katerimi bodo bistveno povečali svojo učinkovitost na področju poslovnega in strokovnega pisanja.

  Namen delavnice:

  • Osvežiti in nadgraditi veščine učinkovitega in prepričljivega poslovnega pisanja
  • Dodati nove pristope, poglede in strategije za učinkovito pisanje v zahtevnejših situacijah
  • Povečati pravopisno pravilnost besedil

  Vsebina:

  1. Trening za boljšo slovenščino na delovnem mestu. Ivan Prijatelj je nekoč zapisal: »Jezik je večni mladenič, ki mu rast nikoli ne preneha.« Zato je namen tega vsebinskega sklopa opozoriti na nekatera pravopisna pravila.

  • Jezikovne zvrsti in katere jezikovne zvrsti so značilne za poslovno in strokovno pisanje
  • Pomembna pravopisna pravila (ločila, ločila in velika/mala začetnica pri alinejnem naštevanju, velika/mala začetnica ter ločila pri poslovnem dopisu)
  • Odgovori na konkretna pravopisna vprašanja udeležencev
  • Način dela v tem vsebinskem sklopu: vaje, debata

  2. Oblika dopisov in e-sporočil

  • Namen besedila (obvestiti, motivirati, umiriti itd.)
  • Slogovni postopki in načela dobrega sloga pisanja (jedrnatost, jasnost, natančnost, razumljivost, strukturiranost itd.)
  • Osnovna oblika dopisov
  • Posredni način oblikovanja sporočil za zahtevnejše primere (kako neprijetne stvari povedati na “bolj sprejemljiv” način, kako pisati zahtevnejši stranki)
  • Posebnosti e-komuniciranja (t. i. “netiquette”, bonton in e-pošta)
  • Način dela v tem vsebinskem sklopu: študija primera, vaje 

  Delavnica bo zastavljena praktično in lahko na vaših, »računovodskih« primerih dopisov in podobnih besedil. Vabimo vas, da nam  pošljete vzorce besedil, ki so za vas res aktualni. Trenerka jih bo vključila v gradivo in tako v čim večji meri prilagodila delavnico vam, udeležencem. Pošljete lahko različna besedila, kako poteka komuniciranje z zahtevnimi strankami ipd.

  Trajanje: 9.00 - 14.15 (6 šolskih ur)

  Strokovna izvajalka: Karmen Šemrl, Glotta nova d.o.o.
  Izobraževalna trenerka in coach. Končala je mednarodne programe NLP praktik, NLP mojster praktik in NLP coach ter programe Andragoški praktikum®, Karierni coach, ADEC® trener in SDI (Strength Deployment Inventory). Več kot 10 let izkušenj z izvajanjem programov neformalnega izobraževanja odraslih za slovenska in tuja podjetja.

   Kotizacija:

  • člani GZS: 132,00 € + DDV (zgodnja prijava 110,00 € + DDV)
  • ostali: 180,00 € + DDV (zgodnja prijava 150,00 € + DDV)

  Izkoristite ugodnost in se prijavite do vključno 12.11.2014, ko se prizna 20 % popust za zgodnjo prijavo.


  Prijave in odjave:

  Število mest je omejeno na 20, zato pohitite s prijavo:

  Skrajni rok za morebitno pisno odpoved je 26.11.2014. V nasprotnem primeru kotizacijo zaračunamo v celoti. 

  Po Pravilniku o priznavanju dodatnega izobraževanja se za udeležbo na seminarju priznata 2 točki.


  Informacije:

  Strokovna služba ZRS
  Tel.: 01/5898 316
  e-pošta: zrs@gzs.si

  Fotogalerija

   

  Arhivi